Research topic

Blogging

John Odden

Bevaringsbiologi, effekter av naturinngrep og menneskelig forstyrrelse, konflikter mellom mennesker og store rovdyr. metoder for overvåking av store rovdyr, atferd hos store rovdyr, samspill mellom rovdyr og byttedyr.


Show full profile of John Odden

Dagmar Hagen

Restoration ecology, planning, management, plant ecology, seedbank, arctic and alpine vegetation, monitoring, vegetation disturbance and recovery.


Show full profile of Dagmar Hagen

Magni Olsen Kyrkjeeide


Show full profile of Magni Olsen Kyrkjeeide

Magdalene Langset


Show full profile of Magdalene Langset