Research topic

Wild reindeer

Olav Strand


Show full profile of Olav Strand

Manuela Panzacchi

movement ecology, spatial ecology, GPS data, habitat selection, ungulates, carnivores, human-wildlife conflicts, sustainable development, adaptive management, reindeer


Show full profile of Manuela Panzacchi

Roy Andersen

 • Hileting, registrering og dokumentasjon av jerv og fjellrev.
 • Kadaverdokumentasjon på sau og tamrein.
 • Telemetri (bruk, opplæring og tilpassing av spesifikasjoner).
 • Overvåking av villrein (bl.a struktur- og kalvetellinger)
 • Feltarbeid under krevende forhold (vinter og sommer)
 • Planlegging, styring, koordinering m.m. av feltarbeid
 • Databehandling (Word, Excel, Access, Arcview (GIS) m.m)
 • Samarbeid og koordinering bl.a med Fjelltjenesten, SNO m.fl.
 • Selvstendig arbeid

Show full profile of Roy Andersen

Audun Ruud

 • Policy and governance related to production, transmission and use of renewable energy
 • Public engagement
 • Corporate environmental management
 • Environment and climate policy and practice

Show full profile of Audun Ruud

Jørgen Rosvold


Show full profile of Jørgen Rosvold

Inger Maren Rivrud


Show full profile of Inger Maren Rivrud