Research topic

Wildfowl

Svein-Håkon Lorentsen

  • Økolog med hovedvekt på studier av sjøfugl og sel i marine og polare miljøer.
  • Hovedfokus på studier av populasjonsbiologi, demografi og reproduksjonsbiologi, diett, næringsøksøkologi, atferd og migrasjoner vha. dataloggere (GPS, GLS, TDR og satelittelemetri)
  • Erfaring fra feltarbeid under til dels krevende forhold (Antarktis, norskekysten til forskjellige årstider).
  • Miljøutredninger, konsekvensanalyser bl.a. relatert til sjøfugl og offshore petroleumsvirksomhet, effekter av taretråling, forstyrrelse på sjøfugl og høsting
  • Faglig veileder for en rekke hovedfagsstudenter og sensor ved universitet.
  • Administrativ leder for Det nasjonale overvåkingsprogrammet for sjøfugl
  • Administrativ erfaring både i forbindelse med ledelse av prosjekter og som NK for avdeling for terrestrisk økoogi i NINA gjennom to år.
  • Stor erfaring i oppbygging av databaser

Show full profile of Svein-Håkon Lorentsen

Arne Follestad

Population ecology, behavioural ecology, monitoring (time-series), coastal ecology. Geese, seabirds. Environmental impact analysis. During recent years, major assignments have included ecological studies on population dyna-mics and management actions (hunting regimes, agricultural conflicts between farmers and geese) related to the Greylag Geese and other geese, and environmental effects of large wind-mill farms planned along the Norwegian coast. Major experience also covers seabird studies connected to their breeding biology, mapping of seabird distribution inshore and at open sea, by-catch of seabirds in fish nets, consumption of discards from fisheries (EU-project), environ-mental impact analysis of offshore petroleum activities, and oil spill contingency planning.
Show full profile of Arne Follestad

Ingunn Tombre

Geese, behavioural and population ecology, reproduction ecology, agricultural conflicts, goose hunting, effects of grazings, population monitoring, adaptive co-management processes, management plans, climate change effects, tundra ecology


Show full profile of Ingunn Tombre

Jan Ove Bustnes

Practical experience covers studies in population studies of waterfowl and seabirds. Involvement in seabird research programmes (monitoring colonies and studies on seabirds at sea), and impact assessment in connection with seabird and oil drilling. I also have some experience in entomological research (ecology and systematics). Ecotoxicology been a central working field in the recent years.


Show full profile of Jan Ove Bustnes