Research topic

Radio tracking of mammals

John Odden

Bevaringsbiologi, effekter av naturinngrep og menneskelig forstyrrelse, konflikter mellom mennesker og store rovdyr. metoder for overvåking av store rovdyr, atferd hos store rovdyr, samspill mellom rovdyr og byttedyr.


Show full profile of John Odden

Jenny Mattisson

Spatial and behavioural ecology, predator-prey interactions, human-wildlife conflicts


Show full profile of Jenny Mattisson

Christer Moe Rolandsen


Show full profile of Christer Moe Rolandsen

Erling Johan Solberg

Major research experience includes: Research in population ecology of cervids (moose, roe deer, red deer and reindeer), particularly related to management topics. Research in population dynamics of fragmented populations of house sparrows, in relation to current conservation biological problems.


Show full profile of Erling Johan Solberg

Olav Strand


Show full profile of Olav Strand

Roy Andersen

 • Hileting, registrering og dokumentasjon av jerv og fjellrev.
 • Kadaverdokumentasjon på sau og tamrein.
 • Telemetri (bruk, opplæring og tilpassing av spesifikasjoner).
 • Overvåking av villrein (bl.a struktur- og kalvetellinger)
 • Feltarbeid under krevende forhold (vinter og sommer)
 • Planlegging, styring, koordinering m.m. av feltarbeid
 • Databehandling (Word, Excel, Access, Arcview (GIS) m.m)
 • Samarbeid og koordinering bl.a med Fjelltjenesten, SNO m.fl.
 • Selvstendig arbeid

Show full profile of Roy Andersen

Ole-Gunnar Støen


Show full profile of Ole-Gunnar Støen

Bram Van Moorter

 • spatial ecology
 • landscape connectivity & green infrastructures
 • animal space use and movement ecology
 • modeling:
  • socio-ecological systems
  • agent-based modeling
  • adaptive management
 • psychology

on Google Scholar


Show full profile of Bram Van Moorter

Vebjørn Veiberg

 • Population ecology of cervids (especially red deer and Svalbard reindeer), particularly in relation to management topics.
 • Ungulate population monitoring.
 • Investigation of ungulate life-history strategies in relation to tooth wear.
 • Ecological consequences of climate change
 • Wildlife responses to human disturbance

Show full profile of Vebjørn Veiberg

Manuela Panzacchi

movement ecology, spatial ecology, GPS data, habitat selection, ungulates, carnivores, human-wildlife conflicts, sustainable development, adaptive management, reindeer


Show full profile of Manuela Panzacchi

Geir Rune Rauset


Show full profile of Geir Rune Rauset