News article

News

Canadarøye – fremmed fisk med potensial for stor skade

Publisert 08.08.2017

Vi vet ikke hvilken økologisk effekt canadarøya vil ha i nye lokaliteter, og videre spredning av arten er svært risikabelt.

Canadarøya ble innført til Norge i første halvdel av 1970-tallet, og er registrert i stadig flere nye innsjøer i løpet av de siste ti-årene. Foto Kjell Christian Rambech.
Canadarøya ble innført til Norge i første halvdel av 1970-tallet, og er registrert i stadig flere nye innsjøer i løpet av de siste ti-årene. Foto Kjell Christian Rambech.

Canadarøya er en nordamerikansk art som gyter og lever hele livet i innsjøer hvor den foretrekker kalde og dype sjøer. Ungfisken lever på dypt vann, mens større individ gjerne søker bytte i de øvre vannlag. Fisken vokser raskt, og går som regel tidlig over på fiskeføde der passende byttefisk finnes.

I innsjøer i Canada krysser canadarøye og vanlig røye seg med hverandre. Avkommet kalles splake. Hybridisering er også påvist i Norge. Canadarøya er fiskespiser i de frie vannmasser, og kan påvirke fiskearter som lever der.

Spres av mennesker

Canadarøya ble innført til Norge i første halvdel av 1970-tallet, og er registrert i stadig flere nye innsjøer i løpet av de siste ti-årene. Den har et lite invasjonspotensial, og spredning skjer ved menneskelig hjelp. Det er ikke kjent at canadarøye har etablert seg i innsjøer oppstrøms utsettingssted.

Selv om canadarøya så langt ser ut til å ha hatt liten effekt i de innsjøene der den er satt ut, er videre spredning svært risikabelt. Vi vet ikke hvilken bestandsutvikling og dermed økologisk effekt canadarøya vil ha i nye lokaliteter.

Kjennetegn

Canadarøye har lyse prikker på mørk bunn, slik som de andre artene i røyeslekta. Fargene varierer ellers etter miljøet, men ryggen er alltid lyst marmorert. Canadarøya har stort hode og et svakt underbitt.

I sitt opprinnelsesområde kan canadarøye bli opptil 126 cm og 46 kg.

MELD FRA!

Meld fra dersom det dukker opp nye fiskearter i vassdrag nær deg. Vi ønsker informasjon om art, sted og når du registrerte eller fikk kjennskap til forekomsten.

Kontakt Odd Terje Sandlund eller Trygve Hesthagen

 

Les mer

Faktaark: Hesthagen, T. & Sandlund, O.T. 2017. Canadarøye. Fremmed fisk med potensial for stor skade. NINA Fakta 1-2017.

Spredning av ferskvannsfisk 

 

About NINA

The Norwegian Institute for Nature Research (NINA) is Norway’s leading institution for applied ecological research.

Work in NINA

Do you want to work for NINA? See vacancies.

Projects in NINA

Contact us

 P.O. Box 5685 Torgard,
     NO-7485 Trondheim

 Phone +47 73 80 14 00
 E-mail: firmapost@nina.no