News article

Ny blogg om livet i vann og vassdrag

Publisert 17.04.2020

Flere av forskere våre har innsjøer, elver og bekker som arbeidsplass. Nå starter de opp Ferskvannsbloggen for å belyse mangfoldet i denne spennende verdenen, som kanskje framstår som litt ukjent for mange.

Fra før av deler forskere i Norsk institutt for naturforskning naturkunnskap og forskningsglede gjennom blant annet Rovdyrbloggen, SalamanderbloggenPlatepressa, Villaksbloggen og Viltbloggen - blinkskudd fra naturen. Nå starter også biologene som arbeider i innsjøer, elver og bekker opp en egen blogg: Ferskvannsbloggen.

«Det er en spennende verden som kanskje fremstår litt ukjent for de fleste. Det ønsker vi å gjøre noe med. Her lever planter, dyr og sopp om hverandre – ikke ulikt det vi ser på land, men under andre naturgitte forhold. Målet vårt er å øke kunnskapen og interessen for ferskvannsøkosystemer. Her vil vi presentere utdrag fra prosjekter vi jobber med, grunnleggende naturhistorie og smått og stort fra forskningens verden.» - fra «Om bloggen».

I det første blogginnlegget forteller de mer om hva vi kan forvente oss framover:

«Selv om vi innimellom kommer til å snakke om laks og sjøørret vil fokuset ligge øst for vannskillet, i vassdragene som renner østover og sørover i vårt langstrakte land. Her er fiskesamfunnene rikere, økologien mer kompleks men også mindre studert. Alle har et forhold til laks og ørret, men vet du hva en stam er? Og vet du hvorfor elvene på Romerike alltid er brune, eller hvordan et fiskesamfunn påvirker vannkvaliteten?»

Her finner du Ferskvannsbloggen.

Go to related page