News article

To knull ga ett fjellrevkull

Publisert 16.06.2020

Nei, det er ikke tull: To fjellrevhanner har greid å bli fedre til valper født i samme kull.

Fjellrevtispa har tydeligvis ikke hørt på maken. Hun etterlot partneren i hiet, la ut på eventyr og paret seg med to andre hanner. Resultatet ble seks valper, med to forskjellige fedre. DNA-analysene viser at fem av valpene i kullet har samme far, mens den siste har den andre hannen i duoen som opphav.

Som om ikke det er nok, så har dette skjedd minst én gang før. Det viste seg nemlig at begge de to hannene også var fedre til flere valper i et annet kull, der også en tredje hann hadde bedekket den samme tispa.

Parer i par

– Selv om fjellreven er en sosialt monogam art, altså at en tispe og en hann fostrer opp valpene sammen, hender det at tispa eller hannen er utro. Det spesielle her er at genetiske analyser viser at disse to hannene faktisk var fedre til to kull med «multiple paternity» i 2017, sier biolog Kristine R. Ulvund i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Valpene i det aktuelle kullet ble merket gjennom avlsprogrammet for fjellrev som driftes av NINA. Det er tatt vevsprøver av alle seks, som viser at den ene har en annen far enn de øvrige.

– Det er nok mest normalt at hannene holder seg til ei tispe, men i dette tilfellet hadde det vært morsomt å vite hvilken av hannene som var med å fostre opp valpene, sier Ulvund.

Kraftfullt verktøy for gentesting

Nye og mer avanserte metoder for gentesting åpner for å finne ut mer om fjellrevens slektskap. Blant annet er det mulig å se på hvor vanlig det er at de skifter partner, og hvilke hanner som er fedre til ungene i kullene.

– Vi har hatt mistanke om at det kan være flere fedre i samme kull (multiple paternity), og at det forekommer sporadisk. Et nytt og kraftfullt verktøy gjør at vi kan analysere slektskap uten at vi trenger å legge inn noen forutsetninger om individene på forhånd. Vi kan teste alle rever mot hverandre helt blindt, sier genetiker Øystein Flagstad i NINA.

Par regjerer i hiet

I fjellrevens hi er det som oftest et par som regjerer, men i noen tilfeller kan de ha  hjelpere, gjerne valper fra tidligere kull, til å oppdra valpene. I dette tilfellet viser analysene at de to utenforstående hannene som ble fedre ikke er i slekt med hverandre. Ekstra spesielt er det at de samme år har ytterligere ett felles kull.

– Begge hannene har tidligere fått valper på ordinært vis, og det kan være sånn at en eller begge har mistet partneren sin. Derfor tok de muligheten når de fikk den, sier Flagstad med et smil.

Kontakt: Kristine R. Ulvund
Øystein Flagstad

Les mer om fjellrev

Hør podkasten Fjellreven - tøff men truet

 

 

Go to related page