News article

Lær mer om naturrestaurering

Publisert 24.06.2020

Ei slagmark kan bli en nasjonalpark. Ei drenert myr kan igjen bli våt og holde på karbonlageret. Villaksen kan komme tilbake til ei dødende elv.  Natur kan restaureres! Vi markerer oppstarten av FNs tiår for naturrestaurering med Norges første helhetlige konferanse om restaurering av natur.

I januar 2021 begynner det internasjonale tiåret for å reparere ødelagt natur. Vi markerer dette 18.og 19. januar 2021 med å invitere til konferanse om restaurering av ulike typer natur.

– Det er ikke lenger nok å bevare natur – vi må også restaurere og forbedre tilstanden i økosystemene. Naturmangfold og alt som naturen gir oss er livsgrunnlaget vårt, sier prosjektleder og restaureringsøkolog Dagmar Hagen.

Naturrestaurering er tiltak for å reparere og forbedre natur og økosystemer som er ødelagt eller forstyrret. Restaurering av natur er nødvendig for å bevare naturmangfold og økologiske funksjoner. På den måten kan økosystemtjenester som rent vann, friluftsliv, flomdemping, pollinering og mat opprettholdes. De store globale rapportene fra Naturpanelet (IPBES) og Klimapanelet (IPCC) løfter også fram restaurering som et sentralt tiltak for å løse både naturkrisen og klimakrisen.

Bla nedover for å se noen eksempler på naturrestaurering:

Samarbeid mellom forvalting, forskning, miljøorganisasjoner og frivillige er svært viktig for at vi skal kunne ta de gode avgjørelsene på vegne av naturen. Målet med konferansen er å vise bredden av kunnskap vi har om naturrestaurering og hvordan vi kan samarbeide for å nå felles mål. 

Fakta:

Nedbygging av areal er den viktigste trusselen mot naturmangfoldet.

Det å ta vare på og øke karbonlagrene er en av de sikreste måtene å motvirke ekstreme klimaendringer på.

Funksjonelle, friske (robuste) økosystemer er også sentralt for å motvirke skadeomfanget til klimaendringene.

Konferansen blir arrangert av Norsk institutt for naturforskning og Miljødirektoratet i samarbeid. Påmelding åpner i september.

Les mer:

Naturrestaureringskonferansen 2021

Naturrestaurering i NINA​

Kontakt:

 

Go to related page