Work in NINA

Work in NINA

Forskningssjef ved NINA Bergen

29.05.2019
Norsk institutt for naturforskning (NINA) er Norges største forskningsinstituttet innen anvendt økologi med omlag 270 ansatte. NINA har forskningsavdelinger i Trondheim, Oslo, Lillehammer, Bergen og Tromsø samt en forskningsstasjon for laksefisk på Ims i Rogaland. Hove...
Read more..

Fast stilling som forsker innen økosystemregnskap i Oslo

23.05.2019
Klima- og miljøproblemer er blant vår tids store samfunnsutfordringer. Økt kunnskap om natur og samfunn er nødvendig for å løse dem. Vil du være med på laget og bidra til å videreutvikle viktige verktøy for forvaltning av natur? Da bør du søke denne spennende stillinge...
Read more..

Ledig PhD-stilling i sosiologi ved NINA Oslo

23.05.2019
Verdens økosystemer er truet, og forvaltning på økosystemnivå er nødvendig for å ta vare på naturen. Naturforvaltning på et slikt overordnet nivå er likevel sjelden. Vi søker etter en dyktig og engasjert stipendiat i sosiologi som skal knyttes til et forskningsprosjekt...
Read more..