Work in NINA

News

Work in NINA

Forsker/prosjektmedarbeider i ornitologi, marinøkologi til NINA Bergen

20.04.2018
Har du lyst til å arbeide med miljøforskning i et av landets ledende forskningsmiljø? Har du lyst til å være med på å skape kunnskapsbaserte miljøløsninger for samfunnet. Da kan Norsk institutt for naturforskning (NINA) være rette plassen for deg. Vi har økende etter...
Read more..

Forskere/prosjektmedarbeidere i akvatisk økologi til NINA Bergen

20.04.2018
Har du lyst til å arbeide med miljøforskning i et av landets ledende forskningsmiljø? Har du lyst til å være med på å skape kunnskapsbaserte miljøløsninger for blant annet forvaltningen, oppdrettsnæringa og vannkraftbransjen? Da kan Norsk institutt for naturforskning...
Read more..

Forsker/prosjektmedarbeider i zoologi, terrestrisk økologi til NINA Bergen

20.04.2018
Har du lyst til å arbeide med miljøforskning i et av landets ledende forskningsmiljø? Har du lyst til å være med på å skape kunnskapsbaserte miljøløsninger for samfunnet. Da kan Norsk institutt for naturforskning (NINA) være rette plassen for deg. Vi har økende etter...
Read more..

Vi søker etter naturforsker med artskunnskap

20.04.2018
Norsk institutt for naturforskning (NINA) søker etter forsker med artskunnskap, fortrinnsvis innen karplanter, kryptogamer eller insekter. Stillingen vil bli tilknyttet terrestrisk avdeling i Trondheim. Gode kandidater med ønske om å arbeide ved NINAs avdelinger i Oslo...
Read more..

Avdelingsingeniør / Overingeniør

19.04.2018
Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur-samfunn. NINA har rundt 260 medarbeidere, og er det største forskningsinstituttet innen anvendt økologi i Norge. Vårt hovedkontor ligger på Gløshaugen i Trondhe...
Read more..

Systemadministrator Linux og infrastruktur

17.04.2018
NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur-samfunn. Vi har rundt 260 medarbeidere, og vårt hovedkontor ligger på Gløshaugen i Trondheim. Vi har også egne forskningsavdelinger i Oslo, Lillehammer, Bergen og Tromsø. NINAs administrasjon er lo...
Read more..

 

About NINA

The Norwegian Institute for Nature Research (NINA) is Norway’s leading institution for applied ecological research.

Work in NINA

Do you want to work for NINA? See vacancies.

Projects in NINA

Contact us

 P.O. Box 5685 Torgard,
     NO-7485 Trondheim

 Phone +47 73 80 14 00
 E-mail: firmapost@nina.no