Work in NINA

Work in NINA

PhD stilling innen økologi med fokus på produksjon i reindriften

17.06.2020
Stillingen er et samarbeid mellom Norsk institutt for naturforskning og Landbruksdirektoratet. Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn. NINA har 285 ansatte med hovedkontor i Trondheim ...
Read more..