Work in NINA

Work in NINA

Assisterende forskningssjef

11.11.2019
Vi skal tilsette en assisterende forskningssjef i nyopprettet stilling på vår avdeling i Tromsø.
Read more..

Fast stilling som forsker med fokus på sjøfugl og populasjonsøkologi

08.10.2019
NINA er et uavhengig forskningsinstitutt organisert som en stiftelse som forsker på natur og samspillet natur-samfunn. Vi er det største forskningsinstituttet innen anvendt økologi i Norge med rundt  275 ansatte. Hovedkontoret ligger i Trondheim i tilknytning til NTNU ...
Read more..

Researcher position in population ecology (seabirds)

08.10.2019
The Department of arctic ecology at Norwegian Institute for Nature Research (NINA) in Tromsø announces a permanent position as a Researcher in seabird population ecology.
Read more..