Nyheter

 

Puffins and razorbills choose different strategies in harsh winter conditions
2. January 2020

Puffins change their diet while razorbills seek out new foraging areas.

Søk etter nyheter

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: