Nyheter

 

Impacts of novel marine stressors on seabirds and migratory birds
3. February 2023

Interest in the economic potential of the oceans is increasing. In Norwegian waters, marine activities present many potential stressors to seabirds and migratory birds when crossing the ocean​​.

Søk etter nyheter

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: