Nyheter

 

Turbulent eddies to save fish from turbines
6. July 2021

A wild idea can be the solution to get fish past power plants.

Søk etter nyheter

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: