Sjøfugl

Sjøfuglforskning i NINA

NINAs aktiviteter på sjøfugl spenner bredt. Fra langsiktig overvåking og kartlegging til konsekvensutredninger.

''Denne gråmåken skal ringmerkes. Foto © Svein-Håkon Lorentsen/NINA.

 

Nyhetsarkiv - sjøfugl

Krykkja legger som regel to eller tre egg pr sesong, men det er sjelden at det blir flygedyktige unger av alle. Foto Signe Christensen-Dalsgaard/NINA.
30.01.2018

Flexibility in the foraging behaviour of the kittiwake may buffer the effect of marine environmental changes

Recent Norwegian research shows that the black-legged kittiwake is surprisingly flexible when it comes to finding food for itself and its chicks. The...
Les mer...
Ærfugl Foto: Arne Follestad/NINA
09.01.2018

Ærfuglen har slitt i verdensarven

Vegaøyan fikk verdensarvstatus i 2004, mest på grunn av en tusenårig tradisjon med å ta vare på ærfuglen. Flere turister, havbruk og klimaendringer k...
Les mer...
Lunder har små vingeflater i forhold til kroppsvekten og må derfor
01.12.2017

Lundenes trekkmønstre avdekker at vinterforholdene påvirker deres hekkesuksess

En rykende fersk forskningsartikkel i det anerkjente tidsskriftet Current Biology viser hvordan ulike overvintringsstrategier hos lunder fra ulike ko...
Les mer...
Krykkje på reir. Foto Rob Barrett/Tromsø Museum
22.11.2017

Varmere havmiljø svekker krykkjas eggproduksjon

Egglegging og mating av unger er ressurskrevende for sjøfugl, og størrelsen på eggene og kullene avhenger av at fuglene har nok næringsrik føde tilgj...
Les mer...
Toppskarv hekker gjerne skjult i steinurer og bergsprekker langs kysten, og de jakter fisk på relativt grunt vann. Foto: Svein-Håkon Lorentsen/NINA
08.11.2017

Toppskarv velger grunne kystområder

Ved hjelp av dataloggere har forskere undersøkt hvor hekkende toppskarv i to norske kolonier, Sklinna i Nord-Trøndelag og Hornøya i Finnmark, drar fo...
Les mer...
Måker og mennesker på jakt etter de samme næringsressursene i havet. Foto: Trond Johnsen/NINA
13.10.2017

Konkurransen mellom fiskerier og sjøfugl – hvordan kan den best studeres?

Sjøfugl er svært sensitive overfor endringer i forekomst og størrelse på byttedyr som fisk og krepsdyr. Men hvor godt vet vi om fiskeindustrien bidra...
Les mer...

Kontaktpersoner - sjøfugl