Fjellrev

Fjellrev

Fjellreven lever langt mot nord, og er usedvanlig godt tilpasset et liv i høyfjellet og i arktiske strøk. Selv om den er en tallrik art på verdensbasis er fjellreven svært fåtallig i våre trakter.  

Fjellrev. Foto ©  Anne Mathilde Thierry
Fjellrev. Foto © Anne Mathilde Thierry

Fjellreven lever langt mot nord, og er usedvanlig godt tilpasset et liv i høyfjellet og i arktiske strøk. Selv om den er en tallrik art på verdensbasis er fjellreven svært fåtallig i våre trakter. 

Den skandinaviske fjellrevbestanden gikk sterkt tilbake fra midten av 1800-tallet, og til tross for tidlige fredningstiltak har nedgangen fortsatt helt fram til i dag. Endringer i smågnagerdynamikken og ekspansjon av rødrev regnes som de viktigste årsakene, men en lang rekke faktorer spiller inn. 
Derfor er fjellreven nå en kritisk truet art både i Norge og i Sverige. 

Bestanden er så liten at den er helt avhengig av forvaltningstiltak for å komme tilbake til et bærekraftig nivå. Med kunnskap om årsakene til fjellrevens tilbakegang kan vi sette inn tiltak som kan bidra til å styrke fjellrevbestanden. Tiltakene utføres i dag i stor grad gjennom forskningsprosjekter, noe som gjør det mulig å vurdere effekten og forbedre metodene underveis. 

Se filmen om Storm og Tinde

Filmen er et produkt fra interregprosjektet Felles Fjellrev som er et norsk-svenskt bevaringsprosjekt for fjellrev. Miljødirektoratet og Länsstyrelsen i Jämtland er prosjekteiere. Fylkesmannen i Nord og Sør-Trøndelag, NINA og Stockholms Universitet er samarbeidspartnere og medfinansierer. Prosjektet støttes av Interreg Norge - Sverige. 

Fjellreven - en truet art i de skandinaviske fjellene

Last ned brosjyre om fjellreven

Last ned brosjyren Fjellreven - en truet art i de skandinaviske fjellene (pdf).

 

Nyhetsarkiv - fjellrev

Fjoråret ble en nedtur for fjellreven, men bestanden av voksne rever har tredoblet seg siden 2008. Foto: Jørn J. Fremstad, NINA
02.03.2020

Antall fjellrev er tredoblet på 12 år

Det levde anslagsvis 280 voksne fjellrever i Norge i fjor. Bestanden av voksne fjellrever har dermed tredoblet seg siden 2008.
Les mer...
Den afrikanske villhunden kan, i likhet med norsk fjellrev, dø ut om de ikke får hjelp til å overleve. Natur-restaurering er nødvendig både i Afrika og Europa, derfor samarbeider forskere fra de to kontinentene for å finne løsninger for å redde arter og hele økosystemer, slik at mennesker fortsatt kan leve i, med og av naturen.Foto: Craig Jackson/NINA
14.01.2020

Reparerer norske fjell og afrikanske savanner

Fjellreven i Norge og den afrikanske villhunden har mer til felles enn å tilhøre hundefamilien. Begge artene er utrydningstruet og får hjelp til å ov...
Les mer...
26 fjellrever ble satt ut på Varangerhalvøya sist vinter. Her er en nysgjerrig krabat. Foto: Arild Landa, NINA
05.07.2019

Satte ut fjellrev i utsatt område

Fjellreven har gått tilbake  på Varangerhalvøya. Avlsprogrammet for fjellrev satser på å styrke Fastlands-Norges nordligste bestand, og over halvpart...
Les mer...
En fjellrev av denne typen vandret fra Spitsbergen til Ellesmere Island i Canada. Foto: Eva Fuglei, Norsk polarinstitutt
25.06.2019

Fjellrev gikk over 350 mil for å krysse Arktis

Den unge fjellrevtispa la ut på vandring fra Spitsbergen 26. mars i fjor. 76 dager seinere nådde hun Ellesmere Island i Canada, etter å ha gått 3 506...
Les mer...
Denne blå fjellreven er en av tre rever som ble satt ut fra Avlsstasjonen for fjellrev, og deretter vandret til Helagsfjellet i Sverige. Det var et kjærkomment tilskudd til en svært innavlet fjellrevbestand. Foto: Lars Liljemark, Länstyrelsen Jämtland
10.04.2018

Fjellrever på Sverigetur sprer gener

Det er ikke bare vi mennesker som drar til söta bror for å kose oss. Tre norske fjellrever fra avlsprogrammet har krysset grensen til Helagsfjellet i...
Les mer...
Denne uka ble 27 fjellrevvalper satt ut på Varangerhalvøya. Valpene utrustes med et kunstig hi og fôringsautomater som de kjenner godt fra avlsstasjonen. Foto Arild Landa/NINA
17.02.2018

Fjellrevvalper til Varangerhalvøya

Denne uka ble 27 fjellrevvalper fra Sæterfjellet avlsstasjon satt ut på Varangerhalvøya for å styrke bestanden.
Les mer...