Fjellrev

Fjellreven lever langt mot nord, og er usedvanlig godt tilpasset et liv i høyfjellet og i arktiske strøk. Selv om den er en tallrik art på verdensbasis er fjellreven svært fåtallig i våre trakter.  

Fjellrev. Foto ©  Anne Mathilde Thierry
Fjellrev. Foto © Anne Mathilde Thierry

Fjellreven lever langt mot nord, og er usedvanlig godt tilpasset et liv i høyfjellet og i arktiske strøk. Selv om den er en tallrik art på verdensbasis er fjellreven svært fåtallig i våre trakter. 

Den skandinaviske fjellrevbestanden gikk sterkt tilbake fra midten av 1800-tallet, og til tross for tidlige fredningstiltak har nedgangen fortsatt helt fram til i dag. Endringer i smågnagerdynamikken og ekspansjon av rødrev regnes som de viktigste årsakene, men en lang rekke faktorer spiller inn. 
Derfor er fjellreven nå en kritisk truet art både i Norge og i Sverige. 

Bestanden er så liten at den er helt avhengig av forvaltningstiltak for å komme tilbake til et bærekraftig nivå. Med kunnskap om årsakene til fjellrevens tilbakegang kan vi sette inn tiltak som kan bidra til å styrke fjellrevbestanden. Tiltakene utføres i dag i stor grad gjennom forskningsprosjekter, noe som gjør det mulig å vurdere effekten og forbedre metodene underveis. 

Se filmen om Storm og Tinde

Filmen er et produkt fra interregprosjektet Felles Fjellrev som er et norsk-svenskt bevaringsprosjekt for fjellrev. Miljødirektoratet og Länsstyrelsen i Jämtland er prosjekteiere. Fylkesmannen i Nord og Sør-Trøndelag, NINA og Stockholms Universitet er samarbeidspartnere og medfinansierer. Prosjektet støttes av Interreg Norge - Sverige. 

Fjellreven - en truet art i de skandinaviske fjellene

Last ned brosjyre om fjellreven

Last ned brosjyren Fjellreven - en truet art i de skandinaviske fjellene (pdf).

 

Nyhetsarkiv - fjellrev

Denne blå fjellreven er en av tre rever som ble satt ut fra Avlsstasjonen for fjellrev, og deretter vandret til Helagsfjellet i Sverige. Det var et kjærkomment tilskudd til en svært innavlet fjellrevbestand. Foto: Lars Liljemark, Länstyrelsen Jämtland
10.04.2018

Fjellrever på Sverigetur sprer gener

Det er ikke bare vi mennesker som drar til söta bror for å kose oss. Tre norske fjellrever fra avlsprogrammet har krysset grensen til Helagsfjellet i...
Les mer...
Denne uka ble 27 fjellrevvalper satt ut på Varangerhalvøya. Valpene utrustes med et kunstig hi og fôringsautomater som de kjenner godt fra avlsstasjonen. Foto Arild Landa/NINA
17.02.2018

Fjellrevvalper til Varangerhalvøya

Denne uka ble 27 fjellrevvalper fra Sæterfjellet avlsstasjon satt ut på Varangerhalvøya for å styrke bestanden.
Les mer...
Fjellrev i vinterpels. Foto: Arild Landa/NINA
21.12.2017

Bra år for fjellreven

Fjellreven er tilbake i flere fjellområder i landet og det korter inn avstandene mellom de tidligere svært isolerte delbestandene. Det er observert ø...
Les mer...
Foto: Anne-Mathilde Thierry / NINA.
11.07.2017

Følg fjellrevforskerne i felt

Denne uka kan du følge feltarbeidet for avlsprogrammet for fjellrev på kloss hold. Fjellrevforskerne har nemlig tatt over NINAs Instagram-konto.
Les mer...
Til saman 87 fjellrevar er sett ut på Vidda i regi av avlsprogrammet i løpet av dei siste fire åra. Foto Arild Landa/NINA.
07.02.2017

Nye fjellrevar til Hardangervidda

Avlsprogrammet sette nyleg ut 18 fjellrevar på Hardangervidda. Med desse er til saman 87 fjellrevar sett ut på Vidda i løpet av dei siste fire åra. ...
Les mer...
Foto Viltkamera/NINA
16.08.2016

Bamse på fjellrevbesøk

Fjelloppsynsmann Jon Nørstebø som har tilsynet med fôrautomatar for fjellrev i Lesja, gjorde store auge då han vitja fôrautomaten vest i Lesjafjella ...
Les mer...