Hjortedyr

Villrein. Foto: Per Jordhøy.

Hjortedyr

NINAs kompetanse på hjortedyr omfatter kartlegging, bestandsovervåking og forskning på elg, hjort, villrein, tamrein og rådyr. 

NINAs forskning bidrar til å økt kunnskap om artenes økologi og forvaltningsutfordringer, og bidrar til å identifisere globale løsninger på lokale problemer. 

Vi har et utstrakt samarbeid med andre forskningsinstitutt og konsulentselskaper, og mange av våre prosjekter gjennomføres i samarbeid med jegere, lokale ressurspersoner og viltforvaltere i kommuner og fylkeskommuner.

VELG TEMA

Overvåking

Nasjonalt overvåkingsprogram for hjortevilt

GPS-merking

Følger hjortedyrenes bevegelser

Skrantesjuke

Kartlegging av skrantesjuke (CWD)

VI JOBBER MED HJORTEDYR
NYHETER
Dette har vi lært av elgen på Vega
1. februar 2024

Gjennom 30 år har studiene på Vega gitt oss mye kunnskap som er relevant for hjorteviltforvaltningen. De viktigste funnene er nå oppsummert og publisert i en egen rapport.

Skadelig saueparasitt påvist i villrein
27. februar 2023

Salteplasser for sau sprer parasitter og annen smitte fra sau til villrein.

Kartlegging av skrantesjuke er helt avhengig av jegernes innsats
2. februar 2023
Etter at skrantesjuke for første gang ble påvist i Norge i 2016 har norske villreinjegere levert hjerne- og lymfeknuteprøver fra mer enn 15.000 villrein. En fersk studie beskriver og evaluerer kartleggingsprogrammet for skrantesjuke hos villrein...

Hjortedyr som høstbar ressurs

Vi undersøker hvordan hjortedyr påvirkes av bestandsstørrelse, klimatiske forhold, sykdommer, konkurranse, predasjon, arealbruk og begrensinger. 

Hjortedyr og arealbrukskonflikter

Hvordan påvirker menneskelig aktivitet og infrastruktur som veg, jernbane, vindkraft, vannkraft, hytter og turisme påvirker hjortedyr? 

Overvåking

NINA overvåker og kartlegger hjortedyrenes bestandsutvikling og kondisjon, og følger utviklingen av ulike påvirkningsfaktorer. 

Vi benytter en rekke ulike metoder, blant annet individmerking (f.eks. GPS-merking av dyr), aldersbestemmelse basert på kjever og tenner, genetiske metoder, parasittundersøkelser og statistiske analyser og modellering. 

Resultatene danner beslutningsgrunnlag for myndigheter, grunneiere, jaktrettighetshavere, bedrifter og organisasjoner. Prosjekter av mer grunnforskningspreget karakter gjøres ofte i samarbeid med universiteter og høyskoler i inn- og utland, og brukes ofte til undervisning- og utdanningsformål. 

PROSJEKTER
PUBLIKASJONER
Vitenskapelige publikasjoner
2024
Kvalnes, T., Flagstad, Ø., Våge, J., Strand, O., Viljugrein, H.& Sæther, B. 2024. Harvest and decimation affect genetic drift and the effective population size in wild reindeer. Evolutionary Applications. 17(4). https://dx.doi.org/10.1111/eva.13684. https://doi.org/10.1111/eva.13684
Mysterud, A., Flagstad, Ø.& Strand, O. 2024. Feralization: A threat to conservation of wild reindeer. Conservation Science and Practice (CSP). 6(4). https://dx.doi.org/10.1111/csp2.13105. https://doi.org/10.1111/csp2.13105
Hjermann, T., Herfindal, I., Ratikainen, I., Strand, O.& Rauset, G. 2024. Individual and temporal variation in movement patterns of wild alpine reindeer and implications for disease management. Ecography. : 1-12. https://dx.doi.org/10.1111/ecog.06957. https://doi.org/10.1111/ecog.06957
Hopp, P., Rolandsen, C., Korpenfelt, S., Våge, J., Sörén, K., Solberg, E., Averhed, G., Pusenius, J., Rosendal, T., Ericsson, G., Bakka, H., Mysterud, A., Gavier-Widén, D., Hautaniemi, M., Ågren, E., Isomursu, M., Madslien, K., Benestad, S.& Nöremark, M. 2024. Sporadic cases of chronic wasting disease in old moose - an epidemiological study. Journal of General Virology. 105(1). http://hdl.handle.net/10852/109825. http://hdl.handle.net/10852/109825
Mysterud, A., Tranulis, M., Strand, O.& Rolandsen, C. 2024. Lessons learned and lingering uncertainties after seven years of chronic wasting disease management in Norway. Wildlife Biology. http://hdl.handle.net/10852/107867. http://hdl.handle.net/10852/107867
Ravolainen, V., Paulsen, I., Eischeid, I., Forbey, J., Fuglei, E., Hájek, T., Hansen, B., Loe, L., Macek, P., Madsen, J., Soininen, E., Speed, J., Stien, A., Tømmervik, H.& Pedersen, Å. 2024. Low spatial habitat overlap of herbivores in the High Arctic tundra. Global Ecology and Conservation. 49. https://dx.doi.org/10.1016/j.gecco.2024.e02797. https://doi.org/10.1016/j.gecco.2024.e02797

2023
Kamenova, S., de Muinck, E., Veiberg, V., Utsi, T., Steyaert, S., Albon, S., Loe, L.& Trosvik, P. 2023. Gut microbiome biogeography in reindeer supersedes millennia of ecological and evolutionary separation. FEMS Microbiology Ecology. 99(12). https://hdl.handle.net/10037/32290. https://hdl.handle.net/10037/32290
Yu, F., Bignon-Lau, O., Pedersen, Å., Strand, O., Veiberg, V., Wiig, Ø.& Evin, A. 2023. Morphometrics highlights subspecies differentiation of continental (Rangifer t. tarandus) and insular (Rangifer t. platyrhynchus) Norwegian reindeer. Mammalia (Paris). https://dx.doi.org/10.1515/mammalia-2023-0004. https://doi.org/10.1515/mammalia-2023-0004
Holtan, M., Strand, O., Kastdalen, L., Bjerketvedt, D., Odland, A., Pape, R.& Heggenes, J. 2023. Wild Mountain reindeer Rangifer tarandus tarandus winter foraging: snow-free areas a key resource for feeding. Polar Biology. 46: 1321-1334. https://hdl.handle.net/11250/3116003. https://hdl.handle.net/11250/3116003
Petit Bon, M., Hansen, B., Loonen, M., Petraglia, A., Braathen, K., Böhner, H., Layton-Matthews, K., Beard, K., Le Moullec, M., Jonsdottir, I.& Van der Wal, R. 2023. Long-term herbivore removal experiments reveal how geese and reindeer shape vegetation and ecosystem CO2-fluxes in high-Arctic tundra. Journal of Ecology. 111(12): 2627-2642. https://hdl.handle.net/10037/31258. https://hdl.handle.net/10037/31258
Dussex, N., Tørresen, O., van der Valk, T., Le Moullec, M., Veiberg, V., Tooming-Klunderud, A., Skage, M., Garmann-Aarhus, B., Wood, J., Rasmussen, J., Pedersen, Å., Martin, S., Røed, K., Jakobsen, K., Dalén, L., Hansen, B.& Martin, M. 2023. Adaptation to the High-Arctic island environment despite long-term reduced genetic variation in Svalbard reindeer. iScience. 26(10). https://hdl.handle.net/11250/3112479. https://hdl.handle.net/11250/3112479
Mysterud, A., Solberg, E., Meisingset, E., Panzacchi, M., Rauset, G., Strand, O., Van Moorter, B., Rolandsen, C.& Rivrud, I. 2023. Estimating and managing broad risk of chronic wasting disease spillover among cervid species. Ecosphere. 14(9): 1-17. http://hdl.handle.net/10852/105332. http://hdl.handle.net/10852/105332
Burnett, H., Bieker, V., Le Moullec, M., Peeters, B., Rosvold, J., Pedersen, Å., Dalén, L., Loe, L., Jensen, H., Hansen, B.& Martin, M. 2023. Contrasting genomic consequences of anthropogenic reintroduction and natural recolonization in high-arctic wild reindeer. Evolutionary Applications. 16(9): 1531-1548. https://hdl.handle.net/11250/3102886. https://hdl.handle.net/11250/3102886
Tallian, A., Støen, O., Immerzeel, B., Kindberg, J., Ordiz, A., Persson, L., Segerström, P., Skarin, A., Stokke, R., Tveraa, T., Åhman, B.& Frank, J. 2023. Large carnivore conservation and traditional pastoralism: A case study on bear–reindeer predation mitigation measures. Ecosphere. 14(6). https://hdl.handle.net/11250/3076552. https://hdl.handle.net/11250/3076552
Tucker, M., Schipper, A., Adams, T., Attias, N., Avgar, T., Babic, N., Barker, K., Bastille-Rousseau, G., Behr, D., Belant, J., Beyer Jr., D., Blaum, N., Blount, J., Bockmuhl, D., Boulhosa, R., Brown, M., Buuveibaatar, B., Cagnazzi, F., Calabrese, J., Cerne, R., Chamaillé-Jammes, S., Chan, A., Chase, M., Chaval, Y., Chenaux-Ibrahim, Y., Cherry, S., Cirovic, D., Coban, E., Cole, E., Conlee, L., Courtemanch, A., Cozzi, G., Davidson, S., DeBloois, D., Dejid, N., DeNicola, V., Desbiez, A., Douglas-Hamilton, I., Drake, D., Egan, M., Eikelboom, J., Fagan, W., Farmer, M., Fennessy, J., Finnegan, S., Fleming, C., Fournier, B., Fowler, N., Gantchoff, M., Garnier, A., Heim, M., Heurich, M., Kaczensky, P., Kindberg, J., Linnell, J., Meisingset, E., Van Moorter, B., Mysterud, A., Panzacchi, M., Rolandsen, C., Solberg, E., Strand, O., Sunde, P., Svoboda, N., Swart, J., Thompson, J., Toal, K., Uiseb, K., VanAcker, M., Velilla, M., Verzuh, T., Wachter, B., Wagler, B., Whittington, J., Wikelski, M., Wilmers, C., Wittemyer, G., Young, J., Zieba, F., Zwijacz-Kozica, T., Huijbregts, M.& Mueller, T. 2023. Behavioral responses of terrestrial mammals to COVID-19 lockdowns. Science. 380(6649): 1059-1064. https://hdl.handle.net/11250/3072878. https://hdl.handle.net/11250/3072878
Van Moorter, B., Kivimäki, I., Panzacchi, M., Saura, S., Niebuhr, B., Strand, O.& Saerens, M. 2023. Habitat functionality: Integrating environmental and geographic space in niche modeling for conservation planning. Ecology. 104. https://hdl.handle.net/11250/3133357. https://hdl.handle.net/11250/3133357
Niebuhr, B., Van Moorter, B., Stien, A., Tveraa, T., Strand, O., Langeland, K., Sandstrom, P., Alam, M., Skarin, A.& Panzacchi, M. 2023. Estimating the cumulative impact and zone of influence of anthropogenic features on biodiversity. Methods in Ecology and Evolution. 14(9): 2362-2375. https://hdl.handle.net/10037/29359. https://hdl.handle.net/10037/29359
Alegre, V., Rio-Maior, H., de Faria Oshima, J., Niebuhr, B., Morato, R.& Ribeiro, M. 2023. The effect of anthropogenic features on the habitat selection of a large carnivore is conditional on sex and circadian period, suggesting a landscape of coexistence. Journal for Nature Conservation. 73(June 2023). https://dx.doi.org/10.1016/j.jnc.2023.126412. https://doi.org/10.1016/j.jnc.2023.126412
Mysterud, A., Viljugrein, H., Andersen, R., Rauset, G., Reiten, M., Rolandsen, C.& Strand, O. 2023. An infectious disease outbreak and increased mortality in wild alpine reindeer. Ecosphere. 14(3): 1-10. http://hdl.handle.net/10852/105036. http://hdl.handle.net/10852/105036
Trondrud, L., Ugland, C., Ropstad, E., Loe, L., Albon, S., Stien, A., Evans, A., Thorsby, P., Veiberg, V., Irvine, R.& Pigeon, G. 2023. Author Correction: Stress responses to repeated captures in a wild ungulate (Scientific Reports, (2022), 12, 1, (16289), 10.1038/s41598-022-20270-z). Scientific Reports. 13(1). https://dx.doi.org/10.1038/s41598-023-29744-0. https://doi.org/10.1038/s41598-023-29744-0
Pedersen, Å., Bårdsen, B., Veiberg, V., Irvine, R.& Hansen, B. 2023. Correction to: Hunting for ecological indicators: are large herbivore skeleton measures from harvest data useful proxies for monitoring? (European Journal of Wildlife Research, (2023), 69, 1, (12), 10.1007/s10344-022-01636-0). European Journal of Wildlife Research. 69(1). https://dx.doi.org/10.1007/s10344-023-01651-9. https://doi.org/10.1007/s10344-023-01651-9
De Groeve, J., Van de Weghe, N., Ranc, N., Morellet, N., Bonnot, N., Gehr, B., Heurich, M., Hewison, A., Kröschel, M., Linnell, J., Mysterud, A., Sandfort, R.& Cagnacci, F. 2023. Back and forth: day–night alternation between cover types reveals complementary use of habitats in a large herbivore. Landscape Ecology. 38: 1033-1049. https://hdl.handle.net/11250/3055465. https://hdl.handle.net/11250/3055465
Utaaker, K., Ytrehus, B., Davey, M., Fossøy, F., Davidson, R., Miller, A., Robertsen, P., Strand, O.& Rauset, G. 2023. Parasite Spillover from Domestic Sheep to Wild Reindeer—The Role of Salt Licks. Pathogens. 12(2). https://hdl.handle.net/11250/3056013. https://hdl.handle.net/11250/3056013
Dorber, M., Panzacchi, M., Strand, O.& Van Moorter, B. 2023. New indicator of habitat functionality reveals high risk of underestimating trade-offs among sustainable development goals: The case of wild reindeer and hydropower. Ambio. 52: 757-768. https://hdl.handle.net/11250/3088535. https://hdl.handle.net/11250/3088535
Spitzer, R., Åström, C., Felton, A., Eriksson, M., Meisingset, E., Solberg, E.& Rolandsen, C. 2023. Coprophagy in moose: A first observation. Ecology and Evolution. 13(1): 1-4. https://hdl.handle.net/11250/3046138. https://hdl.handle.net/11250/3046138
Davey, M., Kamenova, S., Fossøy, F., Solberg, E., Davidson, R., Mysterud, A.& Rolandsen, C. 2023. Faecal metabarcoding provides improved detection and taxonomic resolution for non-invasive monitoring of gastrointestinal nematode parasites in wild moose populations. Parasites & Vectors. 16(1). http://hdl.handle.net/10852/99105. http://hdl.handle.net/10852/99105
Mysterud, A., Viljugrein, H., Hopp, P., Andersen, R., Bakka, H., Benestad, S., Madslien, K., Moldal, T., Rauset, G., Strand, O., Tran, L., Vikøren, T., Våge, J.& Rolandsen, C. 2023. Challenges and opportunities using hunters to monitor chronic wasting disease among wild reindeer in the digital era. Ecological Solutions and Evidence. 4(1). http://hdl.handle.net/10852/99146. http://hdl.handle.net/10852/99146
Lukacs, M., Nymo, I., Madslien, K., Våge, J., Veiberg, V., Rolandsen, C., Arnason_Bøe, C., Sundaram, A.& Grimholt, U. 2023. Functional immune diversity in reindeer reveals a high Arctic population at risk. Frontiers in Ecology and Evolution. 10(1058674). http://hdl.handle.net/10852/104477. http://hdl.handle.net/10852/104477
Pedersen, Å., Bårdsen, B., Veiberg, V., Irvine, J.& Hansen, B. 2023. Hunting for ecological indicators: are large herbivore skeleton measures from harvest data useful proxies for monitoring?. European Journal of Wildlife Research. 69(1). https://link.springer.com/article/10.1007/s10344-022-01636-0#citeas. https://link.springer.com/article/10.1007/s10344-022-01636-0#citeas

2022
Trondrud, L., Ugland, C., Ropstad, E., Loe, L., Albon, S., Stien, A., Evans, A., Thorsby, P., Veiberg, V., Irvine, R.& Pigeon, G. 2022. Stress responses to repeated captures in a wild ungulate. Scientific Reports. 12. https://hdl.handle.net/10037/27257. https://hdl.handle.net/10037/27257
Mysterud, A., Rød-Eriksen, L., Hildebrand, A., Meås, R., Gudmundsson, A.& Rolandsen, C. 2022. The efficacy of wildlife fences for keeping reindeer outside a chronic wasting disease risk area. Ecological Solutions and Evidence. 3(3). http://hdl.handle.net/10852/96040. http://hdl.handle.net/10852/96040
Gundersen, V., Myrvold, K., Kaltenborn, B., Strand, O.& Kofinas, G. 2022. A review of reindeer (Rangifer tarandus tarandus) disturbance research in Northern Europe: towards a social-ecological framework?. Landscape Research. https://hdl.handle.net/11250/2997905. https://hdl.handle.net/11250/2997905
Mehlhoop, A., Van Moorter, B., Rolandsen, C., Hagen, D., Granhus, A., Eriksen, R., Ringsby, T.& Solberg, E. 2022. Moose in our neighborhood: Does perceived hunting risk have cascading effects on tree performance in vicinity of roads and houses?. Ecology and Evolution. 12(4). https://hdl.handle.net/11250/2995498. https://hdl.handle.net/11250/2995498
Correia, H., Tveraa, T., Stien, A.& Yoccoz, N. 2022. Nonlinear spatial and temporal decomposition provides insight for climate change effects on sub-Arctic herbivore populations. Oecologia. 198: 889-904. https://hdl.handle.net/11250/3046048. https://hdl.handle.net/11250/3046048

2021
Herfindal, I., Lee, A., Hamel, S., Solberg, E.& Sæther, B. 2021. Demographic consequences of harvesting: a case study from a small and isolated moose population. Climate Research (CR). 86: 53-64. https://hdl.handle.net/11250/2977047. https://hdl.handle.net/11250/2977047
Pedersen, Å., Beumer, L., Aanes, R.& Hansen, B. 2021. Sea or summit? Wild reindeer spatial responses to changing high-arctic winters. Ecosphere. 12(12): 1-19. https://hdl.handle.net/11250/2980931. https://hdl.handle.net/11250/2980931
Joly, K., Gunn, A., Côté, S., Panzacchi, M., Adamczewski, J., Suitor, M.& Gurarie, E. 2021. Caribou and reindeer migrations in the changing Arctic. Animal Migration. 8: 156-167. https://hdl.handle.net/11250/3014124. https://hdl.handle.net/11250/3014124
Mysterud, A., Viljugrein, H., Lund, J., Lund, S., Rolandsen, C.& Strand, O. 2021. The relationship between quotas and harvest in the alpine reindeer population on Hardangervidda, Norway. European Journal of Wildlife Research. 67(6): 1-11. http://hdl.handle.net/10852/90235. http://hdl.handle.net/10852/90235
Cretois, B., Simmonds, E., Linnell, J., van Moorter, B., Rolandsen, C., Solberg, E., Strand, O., Gundersen, V., Roer, O.& Rød, J. 2021. Identifying and correcting spatial bias in opportunistic citizen science data for wild ungulates in Norway. Ecology and Evolution. 11(21): 15191-15204. https://hdl.handle.net/11250/2982515. https://hdl.handle.net/11250/2982515
Singsaas, M.& Gundersen, V. 2021. Fritidsbygg, friluftsliv og ferdsel i villreinområder: Sonering som forvaltningsredskap?. Tidsskriftet UTMARK. : 37-56. https://hdl.handle.net/11250/2770738. https://hdl.handle.net/11250/2770738
Esmaeili, S., Jesmer, B., Albeke, S., Aikens, E., Schoenecker, K., King, S., Abrahms, B., Buuveibaatar, B., Beck, J., Boone, R., Cagnacci, F., Chamaillé-Jammes, S., Chimeddorj, B., Cross, P., Dejid, N., Enkhbyar, J., Fischhoff, I., Ford, A., Jenks, K., Hemami, M., Hennig, J., Ito, T., Kaczensky, P., Kauffman, M., Linnell, J., Lkhagvasuren, B., McEvoy, J., Melzheimer, J., Merkle, J., Mueller, T., Muntifering, J., Mysterud, A., Olson, K., Panzacchi, M., Payne, J., Pedrotti, L., Rauset, G., Rubenstein, D., Sawyer, H., Scasta, J., Signer, J., Songer, M., Stabach, J., Stapleton, S., Strand, O., Sundaresan, S., Usukhjargal, D., Uuganbayar, G., Fryxell, J.& Goheen, J. 2021. Body size and digestive system shape resource selection by ungulates: A cross-taxa test of the forage maturation hypothesis. Ecology Letters. 24(10): 2178-2191. http://hdl.handle.net/10852/93507. http://hdl.handle.net/10852/93507
Van Moorter, B., Singh, N., Rolandsen, C., Solberg, E., Dettki, H., Pusenius, J., Månsson, J., Sand, H., Milner, J., Roer, O., Tallian, A., Neumann, W., Ericsson, G.& Mysterud, A. 2021. Seasonal release from competition explains partial migration in European moose. Oikos. 130(9): 1548-1561. http://hdl.handle.net/10852/92566. http://hdl.handle.net/10852/92566
Venter, Z., Barton, D., Gundersen, V., Figari, H.& Nowell, M. 2021. Back to nature: Norwegians sustain increased recreational use of urban green space months after the COVID-19 outbreak. Landscape and Urban Planning. 214. https://hdl.handle.net/11250/2987443. https://hdl.handle.net/11250/2987443
Rolandsen, C., Madslien, K., Ytrehus, B., Hamnes, I., Solberg, E., Mysterud, A., Vikøren, T., Våge, J., Hanssen, O.& Miller, A. 2021. Distribution, prevalence and intensity of moose nose bot fly (Cephenemyia ulrichii) larvae in moose (Alces alces) from Norway. International Journal for Parasitology. 15: 120-126. http://hdl.handle.net/10852/85965. http://hdl.handle.net/10852/85965
Ytrehus, B., Asmyhr, M., Hansen, H., Mysterud, A., Nilsen, E., Strand, O., Tranulis, M., Våge, J., Kapperud, G., Madslien, K., Rueness, E.& Wasteson, Y. 2021. Handlingsrommet etter påvisning av skrantesyke (Chronic Wasting Disease, CWD) på Hardangervidda – grunnlag for fremtidige forvaltningsstrategier. Vitenskapelig uttalelse fra Vitenskapskomiteen for Mat og Miljø (VKM). VKM Report. 2021(1): 1-122. https://hdl.handle.net/11250/2827722. https://hdl.handle.net/11250/2827722

2020
Gundersen, V.& Singsaas, M. 2020. Forvaltning av hensynsfull ferdsel i villreinområder. Tidsskriftet UTMARK. (1). https://hdl.handle.net/11250/2734624. https://hdl.handle.net/11250/2734624
Mysterud, A., Strand, O.& Rolandsen, C. 2020. Embracing fragmentation to save reindeer from disease. Conservation Science and Practice (CSP). 2: 1-4. http://hdl.handle.net/10852/83605. http://hdl.handle.net/10852/83605
Mysterud, A., Hopp, P., Alvseike, K., Benestad, S., Nilsen, E., Rolandsen, C., Strand, O., Våge, J.& Viljugrein, H. 2020. Hunting strategies to increase detection of chronic wasting disease in cervids. Nature Communications. 11: 1-11. http://hdl.handle.net/10852/84182. http://hdl.handle.net/10852/84182
Mysterud, A., Ytrehus, B., Tranulis, M., Rauset, G., Rolandsen, C.& Strand, O. 2020. Antler cannibalism in reindeer. Scientific Reports. 10: 1-7. http://hdl.handle.net/10852/82608. http://hdl.handle.net/10852/82608
Loe, L., Liston, G., Pigeon, G., Barker, K., Horvitz, N., Stien, A., Forchhammer, M., Getz, W., Irvine, R., Lee, A., Movik, L., Mysterud, A., Pedersen, Å., Reinking, A., Ropstad, E., Trondrud, L., Tveraa, T., Veiberg, V., Hansen, B.& Albon, S. 2020. The neglected season: Warmer autumns counteract harsher winters and promote population growth in Arctic reindeer. Global Change Biology. 27(5): 993-1002. http://hdl.handle.net/10852/81730. http://hdl.handle.net/10852/81730
Mysterud, A., Benestad, S., Rolandsen, C.& Våge, J. 2020. Policy implications of an expanded chronic wasting disease universe. Journal of Applied Ecology. : 1-5. http://hdl.handle.net/10852/85489. http://hdl.handle.net/10852/85489
Venter, Z., Barton, D., Gundersen, V., Figari, H.& Nowell, M. 2020. Urban nature in a time of crisis: recreational use of green space increases during the COVID-19 outbreak in Oslo, Norway. Environmental Research Letters. https://hdl.handle.net/11250/2685219. https://hdl.handle.net/11250/2685219
Veiberg, V., Nilsen, E., Rolandsen, C., Heim, M., Andersen, R., Holmstrøm, F., Meisingset, E.& Solberg, E. 2020. The accuracy and precision of age determination by dental cementum annuli in four northern cervids. European Journal of Wildlife Research. 66(6). https://hdl.handle.net/11250/2685226. https://hdl.handle.net/11250/2685226
Jensen, W., Rea, R., Penner, C., Smith, J., Bragina, E., Razenkova, E., Balciauskas, L., Bao, H., Bystiansky, S., Csányi, S., Chovanova, Z., Done, G., Hackländer, K., Heurich, M., Jiang, G., Kazarez, A., Pusenius, J., Solberg, E., Veeroja, R.& Widemo, F. 2020. A review of circumpolar moose populations with emphasis on Eurasian moose distribution and densities. Alces. 56: 63-78. https://hdl.handle.net/11250/2682655. https://hdl.handle.net/11250/2682655
Mysterud, A., Rauset, G., Van Moorter, B., Andersen, R., Strand, O.& Rivrud, I. 2020. The last moves: The effect of hunting and culling on the risk of disease spread from a population of reindeer. Journal of Applied Ecology. 57: 2509-2518. http://hdl.handle.net/10852/80479. http://hdl.handle.net/10852/80479
Teurlings, I., Melis, C., Skarpe, C.& Linnell, J. 2020. Lack of Cascading Effects of Eurasian Lynx Predation on Roe Deer to Soil and Plant Nutrients. Diversity. 12(9). https://hdl.handle.net/11250/2678030. https://hdl.handle.net/11250/2678030
Vuorinen, K., Kolstad, A., De Vriendt, L., Austrheim, G., Jean-Pierre, T., Solberg, E.& Speed, J. 2020. Cool as a moose: How can browsing counteract climate warming effects across boreal forest ecosystems?. Ecology. 101(11). https://hdl.handle.net/11250/2680303. https://hdl.handle.net/11250/2680303
Gundersen, V., Myrvold, K., Rauset, G., Selvaag, S.& Strand, O. 2020. Spatiotemporal tourism pattern in a large reindeer (Rangifer tarandus tarandus) range as an important factor in disturbance research and management. Journal of Sustainable Tourism. https://hdl.handle.net/11250/2673393. https://hdl.handle.net/11250/2673393
Van Moorter, B., Engen, S., Fryxell, J., Panzacchi, M., Nilsen, E.& Mysterud, A. 2020. Consequences of barriers and changing seasonality on population dynamics and harvest of migratory ungulates. Theoretical Ecology. 13: 595-605. https://hdl.handle.net/11250/2672909. https://hdl.handle.net/11250/2672909
Madslien, K., Stubsjøen, S., Viljugrein, H., Ytrehus, B., Solberg, E., Kapronczai, L., Mysterud, A., Godfroid, J., Janz, D.& Cattet, M. 2020. Hair cortisol concentration and body mass in moose (Alces alces) infested with deer keds (Lipoptena cervi). Journal of Wildlife Diseases. 56(3): 687-692. https://dx.doi.org/10.7589/2019-07-185. https://doi.org/10.7589/2019-07-185
Aikens, E., Mysterud, A., Merkle, J., Cagnacci, F., Rivrud, I., Hebblewhite, M., Hurley, M., Peters, W., Bergen, S., De Groeve, J., Dwinnell, S., Gehr, B., Heurich, M., Hewison, A., Jarnemo, A., Kjellander, P., Kröschel, M., Licoppe, A., Linnell, J., Merrill, E., Middleton, A., Morellet, N., Neufeld, L., Ortega, A., Parker, K., Pedrotti, L., Proffitt, K., Saïd, S., Sawyer, H., Scurlock, B., Signer, J., Stent, P., Sustr, P., Szkorupa, T., Monteith, K.& Kauffman, M. 2020. Wave-like patterns of plant phenology determine ungulate movement tactics. Current Biology. 30(17): 3444-3449. http://hdl.handle.net/10852/80984. http://hdl.handle.net/10852/80984
Ofstad, E., Markussen, S., Sæther, B., Solberg, E., Heim, M., Haanes, H., Røed, K.& Herfindal, I. 2020. Opposing fitness consequences of habitat use in a harvested moose population. Journal of Animal Ecology. 89(7): 1701-1710. https://hdl.handle.net/11250/2690086. https://hdl.handle.net/11250/2690086
Herfindal, I., Tveraa, T., Stien, A., Solberg, E.& Grøtan, V. 2020. When does weather synchronise life history traits? Spatiotemporal patterns in juvenile body mass of two ungulates. Journal of Animal Ecology. 89. https://doi.org/10.1111/1365-2656.13192. https://doi.org/10.1111/1365-2656.13192
Linnell, J., Cretois, B., Nilsen, E., Rolandsen, C., Solberg, E., Veiberg, V., Kaczensky, P., Van Moorter, B., Panzacchi, M., Rauset, G.& Kaltenborn, B. 2020. The challenges and opportunities of coexisting with wild ungulates in the human-dominated landscapes of Europe's Anthropocene. Biological Conservation. 244:108500: 1-12. https://hdl.handle.net/11250/2684656. https://hdl.handle.net/11250/2684656
van Beeck Calkoen, S., Mühlbauer, L., Andrén, H., Apollonio, M., Balciauskas, L., Belotti, E., Carranza, J., Cottam, J., Filli, F., Gatiso, T., Hetherington, D., Karamanlidis, A., Krofel, M., Kuehl, H., Linnell, J., Müller, J., Ozolins, J., Premier, J., Ranc, N., Schmidt, K., Zlatanova, D., Bachmann, M., Fonseca, C., Ionescu, O., Nyman, M., Sprem, D., Sunde, P., Tannik, M.& Heurich, M. 2020. Ungulate management in European national parks: Why a more Integrated European policy is needed. Journal of Environmental Management. 260. https://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.110068. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2020.110068
Lee, A., Myhre, A., Markussen, S., Engen, S., Solberg, E., Haanes, H., Røed, K., Herfindal, I., Heim, M.& Sæther, B. 2020. Decomposing demographic contributions to the effective population size with moose as a case study. Molecular Ecology. 29(1): 56-70. http://hdl.handle.net/11250/2638203. http://hdl.handle.net/11250/2638203
Guere Calderon, M., Våge, J., Tharaldsen, H., Benestad, S., Vikøren, T., Madslien, K., Hopp, P., Rolandsen, C., Røed, K.& Tranulis, M. 2020. Chronic wasting disease associated with prion protein gene (PRNP) variation in Norwegian wild reindeer (Rangifer tarandus). Prion. 14(1). https://hdl.handle.net/11250/2827099. https://hdl.handle.net/11250/2827099

2019
Peeters, B., Le Moullec, M., Raeymaekers, J., Fredricson Marquez, J., Røed, K., Pedersen, Å., Veiberg, V., Loe, L.& Hansen, B. 2019. Sea ice loss increases genetic isolation in a high Arctic ungulate metapopulation. Global Change Biology. 26(4): 2028-2041. https://hdl.handle.net/11250/2655324. https://hdl.handle.net/11250/2655324
Leclerc, M., Tarroux, A., Fauchald, P., Stien, A., Tveraa, T.& St-Laurent, M. 2019. Effects of human-induced disturbances and weather on herbivore movement. Journal of Mammalogy. 100(5): 1490-1500. https://dx.doi.org/10.1093/jmammal/gyz101. https://doi.org/10.1093/jmammal/gyz101
Kolstad, A., Austrheim, G., Graae, B., Solberg, E., Strimbeck, R.& Speed, J. 2019. Moose effects on soil temperatures, tree canopies, and understory vegetation: a path analysis. Ecosphere. 10:e02966(12): 1-16. http://hdl.handle.net/11250/2637194. http://hdl.handle.net/11250/2637194
Mysterud, A., Strand, O.& Rolandsen, C. 2019. Efficacy of Recreational Hunters and Marksmen for Host Culling to Combat Chronic Wasting Disease in Reindeer. Wildlife Society Bulletin (WSB). 43(4): 683-692. http://hdl.handle.net/10852/75410. http://hdl.handle.net/10852/75410
Mysterud, A., Madslien, K., Viljugrein, H., Vikøren, T., Andersen, R., Guere Calderon, M., Benestad, S., Hopp, P., Strand, O., Ytrehus, B., Røed, K., Rolandsen, C.& Våge, J. 2019. The demographic pattern of infection with chronic wasting disease in reindeer at an early epidemic stage. Ecosphere. 10(11): 1-11. http://hdl.handle.net/11250/2636287. http://hdl.handle.net/11250/2636287
Vikøren, T., Våge, J., Madslien, K., Røed, K., Rolandsen, C., Tran, L., Hopp, P., Veiberg, V., Heum, M., Moldal, T., Das Neves, C., Handeland, K., Ytrehus, B., Kolbjørnsen, Ø., Wisløff, H., Terland, R., Saure, B., Dessen, K., Svendsen, S., Nordvik, B.& Benestad, S. 2019. First Detection of Chronic Wasting Disease in a Wild Red Deer (Cervus elaphus) in Europe. Journal of Wildlife Diseases. 55(4): 970-972. https://dx.doi.org/10.7589/2018-10-262. https://doi.org/10.7589/2018-10-262
Handeland, K., Davidson, R., Viljugrein, H., Mossing, A., Meisingset, E., Heum, M., Strand, O.& Isaksen, K. 2019. Elaphostrongylus and Dictyocaulus infections in Norwegian wild reindeer and red deer populations in relation to summer pasture altitude and climate. International Journal for Parasitology: Parasites and Wildlife. 10: 188-195. https://dx.doi.org/10.1016/j.ijppaw.2019.09.003. https://doi.org/10.1016/j.ijppaw.2019.09.003
Mysterud, A., Viljugrein, H., Solberg, E.& Rolandsen, C. 2019. Legal regulation of supplementary cervid feeding facing chronic wasting disease. Journal of Wildlife Management. 83(8): 1667-1675. http://hdl.handle.net/10852/75415. http://hdl.handle.net/10852/75415
Montgomery, R., Redilla, K., Moll, R., Van Moorter, B., Rolandsen, C., Millspaugh, J.& Solberg, E. 2019. Movement modeling reveals the complex nature of the response of moose to ambient temperatures during summer. Journal of Mammalogy. 100(1): 169-177. https://dx.doi.org/10.1093/jmammal/gyy185. https://doi.org/10.1093/jmammal/gyy185
Bowler, D., Nilsen, E., Bischof, R., OHara, R., Yu, T., Oo, T., Aung, M.& Linnell, J. 2019. Integrating data from different survey types for population monitoring of an endangered species: the case of the Eld’s deer. Scientific Reports. 9. http://hdl.handle.net/11250/2599428. http://hdl.handle.net/11250/2599428
Speed, J., Austrheim, G., Kolstad, A.& Solberg, E. 2019. Long-term changes in northern large-herbivore communities reveal differential rewilding rates in space and time. PLOS ONE. 14(5). http://hdl.handle.net/11250/2598497. http://hdl.handle.net/11250/2598497
Stigum, V., Jaarsma, R., Sprong, H., Rolandsen, C.& Mysterud, A. 2019. Infection prevalence and ecotypes of Anaplasma phagocytophilum in moose Alces alces, red deer Cervus elaphus, roe deer Capreolus capreolus and Ixodes ricinus ticks from Norway. Parasites & Vectors. 12: 1-8. http://hdl.handle.net/10852/66087. http://hdl.handle.net/10852/66087
Gundersen, V., Vistad, O., Panzacchi, M., Strand, O.& Van Moorter, B. 2019. Large-scale segregation of tourists and wild reindeer in three Norwegian national parks: Management implications. Tourism Management. 75: 22-33. http://hdl.handle.net/11250/2597120. http://hdl.handle.net/11250/2597120
Loe, L., Pigeon, G., Albon, S., Giske, P., Irvine, R., Ropstad, E., Stien, A., Veiberg, V.& Mysterud, A. 2019. Antler growth as a cost of reproduction in female reindeer. Oecologia. 189(3): 601-609. http://hdl.handle.net/10852/77602. http://hdl.handle.net/10852/77602
Hansen, B., Gamelon, M., Albon, S., Lee, A., Stien, A., Irvine, R., Sæther, B., Loe, L., Ropstad, E., Veiberg, V.& Grøtan, V. 2019. More frequent extreme climate events stabilize reindeer population dynamics. Nature Communications. 10(1). http://hdl.handle.net/11250/2596999. http://hdl.handle.net/11250/2596999

2018
Pirisinu, L., Tran, L., Chiappini, B., Vanni, I., Di Bari, M., Vaccari, G., Vikøren, T., Madslien, K., Våge, J., Spraker, T., Mitchell, G., Balachandran, A., Baron, T., Casalone, C., Rolandsen, C., Røed, K., Agrimi, U., Nonno, R.& Benestad, S. 2018. Novel type of chronic wasting disease detected in moose (Alces alces), Norway. Emerging Infectious Diseases. 24(12): 2210-2218. http://hdl.handle.net/11250/2592156. http://hdl.handle.net/11250/2592156
Peters, W., Hebblewhite, M., Mysterud, A., Eacker, D., Hewison, A., Linnell, J., Focardi, S., Urbano, F., De Groeve, J., Gehr, B., Heurich, M., Jarnemo, A., Kjellander, P., Kröschel, M., Morellet, N., Pedrotti, L., Reinecke, H., Sandfort, R., Sönnichsen, L., Sunde, P.& Cagnacci, F. 2018. Large herbivore migration plasticity along environmental gradients in Europe: life-history traits modulate forage effects. Oikos. : 1-14. https://hdl.handle.net/11250/3068527. https://hdl.handle.net/11250/3068527
Kolstad, A., Austrheim, G., Solberg, E., De Vriendt, L.& Speed, J. 2018. Pervasive moose browsing in boreal forests alters successional trajectories by severely suppressing keystone species. Ecosphere. 9:e02458(10): 1-19. http://hdl.handle.net/11250/2568150. http://hdl.handle.net/11250/2568150
Markussen, S., Herfindal, I., Loison, A., Solberg, E., Haanes, H., Røed, K., Heim, M.& Sæther, B. 2018. Determinants of age at first reproduction and lifetime breeding success revealed by full paternity assignment in a male ungulate. Oikos. 128(3): 328-337. http://hdl.handle.net/11250/2589120. http://hdl.handle.net/11250/2589120
Arnold, W., Ruf, T., Loe, L., Irvine, R., Ropstad, E., Veiberg, V.& Albon, S. 2018. Circadian rhythmicity persists through the Polar night and midnight sun in Svalbard reindeer. Scientific Reports. 8. http://hdl.handle.net/11250/2572989. http://hdl.handle.net/11250/2572989
Viljugrein, H., Hopp, P., Benestad, S., Nilsen, E., Våge, J., Tavornpanich, S., Rolandsen, C., Strand, O.& Mysterud, A. 2018. A method that accounts for differential detectability in mixed samples of long-term infections with applications to the case of Chronic Wasting Disease in cervids. Methods in Ecology and Evolution. : 1-12. http://hdl.handle.net/10852/66338. http://hdl.handle.net/10852/66338
Couriot, O., Hewison, A., Saïd, S., Cagnacci, F., Chamaillé-Jammes, S., Linnell, J., Mysterud, A., Peters, W., Urbano, F., Heurich, M., Kjellander, P., Nicoloso, S., Berger, A., Sustr, P., Kroeschel, M., Soennichsen, L., Sandfort, R., Gehr, B.& Morellet, N. 2018. Truly sedentary? The multi-range tactic as a response to resource heterogeneity and unpredictability in a large herbivore. Oecologia. 187(1): 47-60. http://hdl.handle.net/10852/67406. http://hdl.handle.net/10852/67406
Carlsson, A., Albon, S., Coulson, S., Ropstad, E., Stien, A., Wilson, K., Loe, L., Veiberg, V.& Irvine, R. 2018. Little impact of over-winter parasitism on a free-ranging ungulate in the high Arctic. Functional Ecology. 32(4): 1046-1056. http://hdl.handle.net/11250/2495594. http://hdl.handle.net/11250/2495594
Meisingset, E., Loe, L., Brekkum, Ø., Bischof, R., Rivrud, I., Lande, U., Zimmermann, B., Veiberg, V.& Mysterud, A. 2018. Spatial mismatch between management units and movement ecology of a partially migratory ungulate. Journal of Applied Ecology. 55(2): 745-753. http://hdl.handle.net/10852/59616. http://hdl.handle.net/10852/59616

2017
Markussen, S., Loison, A., Herfindal, I., Solberg, E., Haanes, H., Røed, K., Heim, M.& Sæther, B. 2017. Fitness correlates of age at primiparity in a hunted moose population. Oecologia. 186(2): 447-458. https://dx.doi.org/10.1007/s00442-017-4021-2. https://doi.org/10.1007/s00442-017-4021-2
Kolstad, A., Austrheim, G., Solberg, E., Venete, A., Woodin, S.& Speed, J. 2017. Cervid Exclusion Alters Boreal Forest Properties with Little Cascading Impacts on Soils. Ecosystems. http://hdl.handle.net/11250/2466283. http://hdl.handle.net/11250/2466283
Herfindal, I., Lande, U., Solberg, E., Rolandsen, C., Roer, O.& Wam, H. 2017. Weather affects temporal niche partitioning between moose and livestock. Wildlife Biology. 2017(1). http://hdl.handle.net/11250/2463058. http://hdl.handle.net/11250/2463058
Peters, W., Hebblewhite, M., Mysterud, A., Spitz, D., Focardi, S., Urbano, F., Morellet, N., Heurich, M., Kjellander, P., Linnell, J.& Cagnacci, F. 2017. Migration in geographic and ecological space by a large herbivore. Ecological Monographs. 87(2): 297-320. https://hdl.handle.net/11250/2677638. https://hdl.handle.net/11250/2677638
Ossi, F., Gaillard, J., Hebblewhite, M., Morellet, N., Ranc, N., Sandfort, R., Kroeschel, M., Kjellander, P., Mysterud, A., Linnell, J., Heurich, M., Soennichsen, L., Sustr, P., Berger, A., Rocca, M., Urbano, F.& Cagnacci, F. 2017. Plastic response by a small cervid to supplemental feeding in winter across a wide environmental gradient. Ecosphere. 8(1): 1-17. http://hdl.handle.net/10852/59615. http://hdl.handle.net/10852/59615
Landa, A., Flagstad, Ø., Areskoug, V., Linnell, J., Strand, O., Ulvund, K., Thierry, A., Rød-Eriksen, L.& Eide, N. 2017. The endangered Arctic fox in Norway—the failure and success of captive breeding and reintroduction. Polar Research. 36(9): 1-14. http://hdl.handle.net/10852/58469. http://hdl.handle.net/10852/58469
Apollonio, M., Belkin, V., Borkowski, J., Borodin, O., Borowik, T., Cagnacci, F., Danilkin, A., Danilov, P., Faybich, A., Ferretti, F., Gaillard, J., Hayward, M., Heshtaut, P., Heurich, M., Hurynovich, A., Kashtalyan, A., Kerley, G., Kjellander, P., Kowalczyk, R., Kozorez, A., Matveytchuk, S., Milner, J., Mysterud, A., Ozolinš, J., Panchenko, D., Peters, W., Podgórski, T., Pokorny, B., Rolandsen, C., Ruusila, V., Schmidt, K., Sipko, T., Veeroja, R., Velihurau, P.& Yanuta, G. 2017. Challenges and science-based implications for modern management and conservation of European ungulate populations. Mammal Research. 62(3): 209-217. http://hdl.handle.net/11250/2447912. http://hdl.handle.net/11250/2447912
Kaltenborn, B., Mehmetoglu, M.& Gundersen, V. 2017. Linking social values of wild reindeer to planning and management options in Southern Norway. Arctic. 70(2): 129-140. http://hdl.handle.net/11250/2446929. http://hdl.handle.net/11250/2446929
Bignon-Iau, O., Catz, N., Berlioz, E., Veiberg, V., Strand, O.& Merceron, G. 2017. Dental microwear textural analyses to track feeding ecology of reindeer: a comparison of two contrasting populations in Norway. Mammal Research. 62(1): 111-120. https://dx.doi.org/10.1007/s13364-016-0304-y. https://doi.org/10.1007/s13364-016-0304-y
Peeters, B., Veiberg, V., Pedersen, Å., Stien, A., Irvine, R., Aanes, R., Sæther, B., Strand, O.& Hansen, B. 2017. Climate and density dependence cause changes in adult sex ratio in a large Arctic herbivore. Ecosphere. 8(2). http://hdl.handle.net/11250/2432185. http://hdl.handle.net/11250/2432185
Rolandsen, C., Solberg, E., Sæther, B., Van Moorter, B., Herfindal, I.& Bjørneraas, K. 2017. On fitness and partial migration in a large herbivore – migratory moose have higher reproductive performance than residents. Oikos. 126(4): 547-555. http://hdl.handle.net/11250/2443108. http://hdl.handle.net/11250/2443108
Niemi, M., Rolandsen, C., Neumann, W., Kukko, T., Tiilikainen, R., Pusenius, J., Solberg, E.& Ericsson, G. 2017. Temporal patterns of moose-vehicle collisions with and without personal injuries. Accident Analysis and Prevention. 98: 167-173. http://hdl.handle.net/11250/2456266. http://hdl.handle.net/11250/2456266
Veiberg, V., Loe, L., Albon, S., Irvine, R., Tveraa, T., Ropstad, E.& Stien, A. 2017. Maternal winter body mass and not spring phenology determine annual calf production in an Arctic herbivore. Oikos. 126(7): 980-987. https://dx.doi.org/10.1111/oik.03815. https://doi.org/10.1111/oik.03815
Walton, Z., Mattisson, J., Linnell, J., Stien, A.& Odden, J. 2017. The cost of migratory prey: seasonal changes in semi-domestic reindeer distribution influences breeding success of Eurasian lynx in northern Norway. Oikos. 126(5): 642-650. http://hdl.handle.net/11250/2422426. http://hdl.handle.net/11250/2422426
Albon, S., Irvine, R., Halvorsen, O., Langvatn, R., Loe, L., Ropstad, E., Veiberg, V., van der Wal, R., Bjørkvoll, E., Duff, E., Hansen, B., Lee, A., Tveraa, T.& Stien, A. 2017. Contrasting effects of summer and winter warming on body mass explain population dynamics in a food-limited Arctic herbivore. Global Change Biology. 23(4): 1374-1389. http://hdl.handle.net/11250/2453293. http://hdl.handle.net/11250/2453293

2016
Ofstad, E., Herfindal, I., Solberg, E.& Sæther, B. 2016. Home ranges, habitat and body mass: Simple correlates of home range size in ungulates. Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences. 283(1845). http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/283/1845/20161234. http://rspb.royalsocietypublishing.org/content/283/1845/20161234
Douhard, M., Loe, L., Stien, A., Bonenfant, C., Irvine, R., Veiberg, V., Ropstad, E.& Albon, S. 2016. The influence of weather conditions during gestation on life histories in a wild Arctic ungulate. Proceedings of the Royal Society of London. Biological Sciences. 283. http://hdl.handle.net/11250/2422457. http://hdl.handle.net/11250/2422457
Hamel, S., Gaillard, J., Yoccoz, N., Albon, S., Cote, S., Craine, J., Festa-Bianchet, M., Garel, M., Lee, P., Moss, C., Nussey, D., Pelletier, F., Stien, A.& Tveraa, T. 2016. Cohort variation in individual body mass dissipates with age in large herbivores. Ecological Monographs. 86(4): 517-543. https://dx.doi.org/10.1002/ecm.1232. https://doi.org/10.1002/ecm.1232
Loe, L., Hansen, B., Stien, A., Albon, S., Bischof, R., Carlsson, A., Irvine, J., Meland, M., Rivrud, I., Ropstad, E., Veiberg, V.& Mysterud, A. 2016. Behavioral buffering of extreme weather events in a high-Arctic herbivore. Ecosphere. 7(6). http://hdl.handle.net/11250/2396447. http://hdl.handle.net/11250/2396447
Loe, L., Rivrud, I., Meisingset, E., Bøe, S., Hamnes, M., Veiberg, V.& Mysterud, A. 2016. Timing of the hunting season as a tool to redistribute harvest of migratory deer across the landscape. European Journal of Wildlife Research. 62(3): 315-323. https://dx.doi.org/10.1007/s10344-016-1004-2. https://doi.org/10.1007/s10344-016-1004-2
Kvalnes, T., Sæther, B., Haanes, H., Røed, K., Engen, S.& Solberg, E. 2016. Harvest-induced phenotypic selection in an island population of moose, Alces alces. Evolution. 70(7): 1486-1500. http://hdl.handle.net/11250/2462242. http://hdl.handle.net/11250/2462242
Niedzialkowska, M., Hundertmark, K., Jedrzejewska, B., Sidorovich, V., Zalewska, H., Veeroja, R., Solberg, E., Laaksonen, S., Sand, H., Solovyev, V., Sagaydak, A., Tiainen, J., Juskaitis, R., Done, G., Borodulin, V., Tulandin, E.& Niedzialkowski, K. 2016. The contemporary genetic pattern of European moose is shaped by postglacial recolonization, bottlenecks, and the geographical barrier of the Baltic Sea. Biological Journal of the Linnean Society. 117(4): 879-894. https://dx.doi.org/10.1111/bij.12713. https://doi.org/10.1111/bij.12713
Wam, H., Histøl, T., Nybakken, L., Solberg, E.& Hjeljord, O. 2016. Transient nutritional peak in browse foliage after forest clearing advocates cohort management of ungulates. Basic and Applied Ecology. 17(3): 252-261. https://dx.doi.org/10.1016/j.baae.2015.11.006. https://doi.org/10.1016/j.baae.2015.11.006

2015
Bouyer, Y., Rigot, T., Panzacchi, M., Van Moorter, B., Poncin, P., Beudels-Jamar, R., Odden, J.& Linnell, J. 2015. Using zero-inflated models to predict the relative distribution and abundance of roe deer over very large spatial scales. Annales Zoologici Fennici. 52(1-2): 66-76. https://dx.doi.org/10.5735/086.052.0206. https://doi.org/10.5735/086.052.0206
Kvernhaugen Norum, J., Lone, K., Linnell, J., Odden, J., Loe, L.& Mysterud, A. 2015. Landscape of risk to roe deer imposed by lynx and different human hunting tactics. European Journal of Wildlife Research. 61(6): 831-840. https://dx.doi.org/10.1007/s10344-015-0959-8. https://doi.org/10.1007/s10344-015-0959-8
Gervasi, V., Nilsen, E.& Linnell, J. 2015. Body mass relationships affect the age structure of predation across carnivore-ungulate systems: A review and synthesis. Mammal Review. 45(4): 253-266. https://dx.doi.org/10.1111/mam.12047. https://doi.org/10.1111/mam.12047
Falldorf, T., Strand, O., Panzacchi, M.& Tømmervik, H. 2015. Corrigendum for the paper "Estimating lichen volume and reindeer winter pasture quality from Landsat imagery" [Remote Sens. Environ., 140 (2014) 573-579]. Remote Sensing of Environment. 166: 286-286. https://dx.doi.org/10.1016/j.rse.2015.05.030. https://doi.org/10.1016/j.rse.2015.05.030
Bartzke, G., May, R., Solberg, E., Rolandsen, C.& Røskaft, E. 2015. Differential barrier and corridor effects of power lines, roads and rivers on moose (Alces alces) movements. Ecosphere. 6(4). http://hdl.handle.net/11250/284504. http://hdl.handle.net/11250/284504
Lee, A., Bjørkvoll, E., Hansen, B., Albon, S., Stien, A., Sæther, B., Engen, S., Veiberg, V., Loe, L.& Grøtan, V. 2015. An integrated population model for a long-lived ungulate: more efficient data use with Bayesian methods. Oikos. 124(6): 806-816. http://hdl.handle.net/11250/2459121. http://hdl.handle.net/11250/2459121
Mattisson, J., Odden, J.& Linnell, J. 2015. A catch-22 conflict: Access to semi-domestic reindeer modulates Eurasian lynx depredation on domestic sheep. Biological Conservation. 179: 116-122. http://hdl.handle.net/11250/2561453. http://hdl.handle.net/11250/2561453
Kaltenborn, B., Hongslo, E., Gundersen, V.& Andersen, O. 2015. Public perceptions of planning objectives for regional level management of wild reindeer in Norway. Journal of Environmental Planning and Management. 58(5): 819-836. http://hdl.handle.net/11250/2487477. http://hdl.handle.net/11250/2487477

2014
Gundersen, V.& Strand, O. 2014. Arealforvaltning i villreinområder: Fra gagn og ugagn til adaptive løsninger. Tidsskriftet UTMARK. (1&2&S-2014).. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1216840
Niedzialkowska, M., Hundertmark, K., Jezdrzejewska, B., Niedzialkowski, K., Sidorovich, V., Gorny, M., Veeroja, R., Solberg, E., Laaksonen, S., Sand, H., Solovyev, V., Shkvyria, M., Tiainen, J., Okhlopkov, I., Juskaitis, R., Done, G., Borodulin, V., Tulandin, E.& Jezdrzejewski, W. 2014. Spatial structure in European moose(Alces alces): genetic data reveal a complex population history. Journal of Biogeography. 41(11): 2173-2184. https://dx.doi.org/10.1111/jbi.12362. https://doi.org/10.1111/jbi.12362
Herfindal, I., Haanes, H., Røed, K., Solberg, E., Markussen, S., Heim, M.& Sæther, B. 2014. Population properties affect inbreeding avoidance in moose. Biology Letters. 10(12). https://dx.doi.org/10.1098/rsbl.2014.0786. https://doi.org/10.1098/rsbl.2014.0786
Lone, K., Loe, L., Gobakken, T., Linnell, J., Odden, J., Remmen, J.& Mysterud, A. 2014. Living and dying in a multi-predator landscape of fear: Roe deer are squeezed by contrasting pattern of predation risk imposed by lynx and humans. Oikos. 123(6): 641-651. https://dx.doi.org/10.1111/j.1600-0706.2013.00938.x. https://doi.org/10.1111/j.1600-0706.2013.00938.x
Debeffe, L., Focardi, S., Bonenfant, C., Hewison, A., Morellet, N., Vanpe, C., Heurich, M., Kjellander, P., Linnell, J., Mysterud, A., Pellerin, M., Sustr, P., Urbano, F.& Cagnacci, F. 2014. A one night stand? Reproductive excursions of female roe deer as a breeding dispersal tactic. Oecologia. 176(2): 431-443. https://dx.doi.org/10.1007/s00442-014-3021-8. https://doi.org/10.1007/s00442-014-3021-8
Iversen, M., Fauchald, P., Langeland, K., Ims, R., Yoccoz, N.& Bråthen, K. 2014. Phenology and cover of plant growth forms predict herbivore habitat selection in a high latitude ecosystem. PLOS ONE. 9(6). http://hdl.handle.net/11250/2449339. http://hdl.handle.net/11250/2449339
Tveraa, T., Stien, A., Brøseth, H.& Yoccoz, N. 2014. The role of predation and food limitation on claims for compensation, reindeer demography and population dynamics. Journal of Applied Ecology. 51(5): 1264-1272. http://hdl.handle.net/10037/7099. http://hdl.handle.net/10037/7099
Tveraa, T., Stien, A., Odden, J.& Linnell, J. 2014. Rovdyr - reindriftas viktigste tapsårsak?. Norsk Veterinærtidsskrift. 126(2): 104-111.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1136379
Kaltenborn, B., Andersen, O.& Gundersen, V. 2014. The role of wild reindeer as a flagship species in new management models in Norway. Norsk Geografisk Tidsskrift. 68(3): 168-177. http://hdl.handle.net/11250/2561796. http://hdl.handle.net/11250/2561796
Speed, J., Austrheim, G., Hester, A., Meisingset, E., Mysterud, A., Tremblay, J., Øien, D.& Solberg, E. 2014. General and specific responses of understory vegetation to cervid herbivory across a range of boreal forests. Oikos. 123(10): 1270-1280. https://dx.doi.org/10.1111/oik.01373. https://doi.org/10.1111/oik.01373
Gervasi, V., Nilsen, E., Odden, J., Bouyer, Y.& Linnell, J. 2014. The spatio-temporal distribution of wild and domestic ungulates modulates lynx kill rates in a multi-use landscape. Journal of Zoology. 292(3): 175-183. http://hdl.handle.net/11250/2475595. http://hdl.handle.net/11250/2475595
Ueno, M., Solberg, E., Iijima, H., Rolandsen, C.& Gangsei, L. 2014. Performance of hunting statistics as spatiotemporal density indices of moose (Alces alces) in Norway. Ecosphere. 5(2). https://dx.doi.org/10.1890/ES13-00083.1. https://doi.org/10.1890/ES13-00083.1
Herfindal, I., Haanes, H., Solberg, E., Røed, K., Høgda, K.& Sæther, B. 2014. Moose body mass variation revisited: Disentangling effects of environmental conditions and genetics. Oecologia. 174(2): 447-458. https://dx.doi.org/10.1007/s00442-013-2783-8. https://doi.org/10.1007/s00442-013-2783-8
Mattisson, J., Arntsen, G., Nilsen, E., Loe, L., Linnell, J., Odden, J., Persson, J.& Andrén, H. 2014. Lynx predation on semi-domestic reindeer: do age and sex matter?. Journal of Zoology. 292(1): 56-63. http://hdl.handle.net/11250/2475664. http://hdl.handle.net/11250/2475664
Falldorf, T., Strand, O., Panzacchi, M.& Tømmervik, H. 2014. Estimating lichen volume and reindeer winter pasture quality from Landsat imagery. Remote Sensing of Environment. 140: 573-579. https://hdl.handle.net/11250/3072068. https://hdl.handle.net/11250/3072068

2013
Speed, J., Meisingset, E., Austrheim, G., Hester, A., Mysterud, A., Tremblay, J.& Solberg, E. 2013. Low intensities of red deer browsing constrain rowan growth in mature boreal forests of western Norway. Écoscience. 20(3): 311-318. https://dx.doi.org/10.2980/20-3-3619. https://doi.org/10.2980/20-3-3619
Haanes, H., Markussen, S., Herfindal, I., Røed, K., Solberg, E., Heim, M., Midthjell, L.& Sæther, B. 2013. Effects of inbreeding on fitness-related traits in a small isolated moose population. Ecology and Evolution. 3(12): 4230-4242. http://hdl.handle.net/11250/2474205. http://hdl.handle.net/11250/2474205
Evans, A., Lian, M., Das Neves, C., Os, Ø., Andersen, R., Aanes, R., Strand, O., Tryland, M.& Arnemo, J. 2013. Physiologic Evaluation of Medetomidine-Ketamine Anesthesia in Free-ranging Svalbard (Rangifer tarandus platyrhynchus) and Wild Norwegian Reindeer (Rangifer tarandus tarandus. Journal of Wildlife Diseases. 49(4): 1037-1041. https://dx.doi.org/10.7589/2013-03-049. https://doi.org/10.7589/2013-03-049
Morellet, N., Bonenfant, C., Börger, L., Ossi, F., Cagnacci, F., Heurich, M., Kjellander, P., Linnell, J., Nicoloso, S., Sustr, P., Urbano, F.& Mysterud, A. 2013. Seasonality, weather and climate affect home range size in roe deer across a wide latitudinal gradient within Europe. Journal of Animal Ecology. 82(6): 1326-1339. https://dx.doi.org/10.1111/1365-2656.12105. https://doi.org/10.1111/1365-2656.12105
Kaltenborn, B., Andersen, O.& Linnell, J. 2013. Is hunting large carnivores different from hunting ungulates? Some judgments made by Norwegian hunters. Journal for Nature Conservation. 21(5): 326-333. https://dx.doi.org/10.1016/j.jnc.2013.05.004. https://doi.org/10.1016/j.jnc.2013.05.004
Gervasi, V., Sand, H., Zimmermann, B., Mattisson, J., Wabakken, P.& Linnell, J. 2013. Decomposing risk: Landscape structure and wolf behavior generate different predation patterns in two sympatric ungulates. Ecological Applications. 23(7): 1722-1734. https://dx.doi.org/10.1890/12-1615.1. https://doi.org/10.1890/12-1615.1
Melis, C., Nilsen, E., Panzacchi, M., Linnell, J.& Odden, J. 2013. Roe deer face competing risks between predators along a gradient in abundance. Ecosphere. 4(9). http://hdl.handle.net/11250/2508071. http://hdl.handle.net/11250/2508071
Panzacchi, M., Van Moorter, B.& Strand, O. 2013. A road in the middle of one of the last wild reindeer migration routes in Norway: crossing behaviour and threats to conservation. Rangifer. 33(Special Issue No 21): 15-26. http://hdl.handle.net/11250/2480558. http://hdl.handle.net/11250/2480558
Ballesteros, M., Bårdsen, B., Fauchald, P., Langeland, K., Stien, A.& Tveraa, T. 2013. Combined effects of long-term feeding, population density and vegetation green-up on reindeer demography. Ecosphere. 4(4). https://dx.doi.org/10.1890/ES13-00015.1. https://doi.org/10.1890/ES13-00015.1
Tveraa, T., Stien, A., Bårdsen, B.& Fauchald, P. 2013. Population densities, vegetation green-up, and plant productivity: impacts on reproductive success and juvenile body mass in reindeer. PLOS ONE. 8(2). https://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0056450. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0056450
Rosvold, J., Andersen, R., Linnell, J.& Hufthammer, A. 2013. Cervids in a dynamic northern landscape: Holocene changes in the relative abundance of moose and red deer at the limits of their distributions. The Holocene. 23(8): 1143-1150. https://dx.doi.org/10.1177/0959683613483625. https://doi.org/10.1177/0959683613483625
Mejlgaard, T., Loe, L., Odden, J., Linnell, J.& Nilsen, E. 2013. Lynx prey selection for age and sex classes of roe deer varies with season. Journal of Zoology. 289(3): 222-228. https://dx.doi.org/10.1111/j.1469-7998.2012.00980.x. https://doi.org/10.1111/j.1469-7998.2012.00980.x
Milner, J., van Beest, F., Solberg, E.& Storaas, T. 2013. Reproductive success and failure: the role of winter body mass in reproductive allocation in Norwegian moose. Oecologia. 172(4): 995-1005. http://brage.bibsys.no/hhe/handle/URN:NBN:no-bibsys_brage_35916. http://brage.bibsys.no/hhe/handle/URN:NBN:no-bibsys_brage_35916
Speed, J., Austrheim, G., Hester, A., Solberg, E.& Tremblay, J. 2013. Regional-scale alteration of clear-cut forest regeneration caused by moose browsing. Forest Ecology and Management. 289: 289-299. https://dx.doi.org/10.1016/j.foreco.2012.10.051. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2012.10.051
Skonhoft, A., Veiberg, V., Gauteplass, A., Olaussen, J., Meisingset, E.& Mysterud, A. 2013. Balancing income and cost in red deer management. Journal of Environmental Management. 115: 179-188. https://dx.doi.org/10.1016/j.jenvman.2012.11.006. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2012.11.006
Meisingset, E., Loe, L., Brekkum, Ø., Van Moorter, B.& Mysterud, A. 2013. Red deer habitat selection and movements in relation to roads. Journal of Wildlife Management. 77(1): 181-191. https://dx.doi.org/10.1002/jwmg.469. https://doi.org/10.1002/jwmg.469
Panzacchi, M., Van Moorter, B., Jordhøy, P.& Strand, O. 2013. Learning from the past to predict the future: using archaeological findings and GPS data to quantify reindeer sensitivity to anthropogenic disturbance in Norway. Landscape Ecology. 28(5): 847-859. http://hdl.handle.net/11250/2480559. http://hdl.handle.net/11250/2480559

2012
Næss, M., Bårdsen, B.& Tveraa, T. 2012. Wealth-dependent and interdependent strategies in the Saami reindeer husbandry, Norway. Evolution and human behavior. 33(6): 696-707. http://hdl.handle.net/11250/2465392. http://hdl.handle.net/11250/2465392
Mysterud, A., Bischof, R., Loe, L., Odden, J.& Linnell, J. 2012. Contrasting migration tendencies of sympatric red deer and roe deer suggest multiple causes of migration in ungulates. Ecosphere. 3(10). http://hdl.handle.net/11250/2506320. http://hdl.handle.net/11250/2506320
Madslien, K., Ytrehus, B., Viljugrein, H., Solberg, E., Bråten, K.& Mysterud, A. 2012. Factors affecting deer ked (Lipoptena cervi) prevalence and infestation intensity in moose (Alces alces) in Norway. Parasites & Vectors. 5(251). http://www.parasitesandvectors.com/content/5/1/251. http://www.parasitesandvectors.com/content/5/1/251
Tiilikainen, R., Solberg, E., Nygrén, T.& Pusenius, J. 2012. Spatio-temporal relationship between calf body mass and population productivity in Fennoscandian moose Alces alces. Wildlife Biology. 18(3): 304-317. https://dx.doi.org/10.2981/10-116. https://doi.org/10.2981/10-116
van Beest, F., Van Moorter, B.& Milner, J. 2012. Temperature-mediated habitat use and selection by a heat-sensitive northern ungulate. Animal Behaviour. 84(3): 723-735. https://dx.doi.org/10.1016/j.anbehav.2012.06.032. https://doi.org/10.1016/j.anbehav.2012.06.032
Torres, R., Virgós, E., Panzacchi, M., Linnell, J.& Fonseca, C. 2012. Life at the edge: Roe deer occurrence at the opposite ends of their geographical distribution, Norway and Portugal. Mammalian Biology. 77(2): 140-146. https://dx.doi.org/10.1016/j.mambio.2011.11.002. https://doi.org/10.1016/j.mambio.2011.11.002
Stien, A., Ims, R., Albon, S., Fuglei, E., Irvine, R., Ropstad, E., Halvorsen, O., Langvatn, R., Loe, L., Veiberg, V.& Yoccoz, N. 2012. Congruent responses to weather variability in high arctic herbivores. Biology Letters. 8(6): 1002-1005. http://hdl.handle.net/10852/93935. http://hdl.handle.net/10852/93935
Rostal, M., Evans, A., Solberg, E.& Arnemo, J. 2012. HEMATOLOGY AND SERUM CHEMISTRY REFERENCE RANGES OF FREE-RANGING MOOSE (ALCES ALCES) IN NORWAY. Journal of Wildlife Diseases. 48(3): 548-559. https://dx.doi.org/10.7589/0090-3558-48.3.548. https://doi.org/10.7589/0090-3558-48.3.548
Torres, R., Virgós, E., Santos, J., Linnell, J.& Fonseca, C. 2012. Habitat use by sympatric red and roe deer in a Mediterranean ecosystem. Animal Biology. 62(3): 351-366. https://dx.doi.org/10.1163/157075612X631213. https://doi.org/10.1163/157075612X631213
Strand, O., Nilsen, E., Solberg, E.& Linnell, J. 2012. Can management regulate the population size of wild reindeer (Rangifer tarandus) through harvest?. Canadian Journal of Zoology. 90(2): 163-171. https://dx.doi.org/10.1139/Z11-123. https://doi.org/10.1139/Z11-123
Ballesteros, M., Bårdsen, B., Langeland, K., Fauchald, P., Stien, A.& Tveraa, T. 2012. The effect of warble flies on reindeer fitness: a parasite removal experiment. Journal of Zoology. 287(1): 34-40. https://dx.doi.org/10.1111/j.1469-7998.2011.00883.x. https://doi.org/10.1111/j.1469-7998.2011.00883.x
Gervasi, V., Nilsen, E., Sand, H., Panzacchi, M., Rauset, G., Pedersen, H., Kindberg, J., Wabakken, P., Zimmermann, B., Odden, J., Liberg, O., Swenson, J.& Linnell, J. 2012. Predicting the potential demographic impact of predators on their prey: a comparative analysis of two carnivore-ungulate systems in Scandinavia. Journal of Animal Ecology. 81(2): 443-454. https://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2656.2011.01928.x. https://doi.org/10.1111/j.1365-2656.2011.01928.x
Bjørneraas, K., Herfindal, I., Solberg, E., Sæther, B., Van Moorter, B.& Rolandsen, C. 2012. Habitat quality influences population distribution, individual space use and functional responses in habitat selection by a large herbivore. Oecologia. 168(1): 231-243. https://dx.doi.org/10.1007/s00442-011-2072-3. https://doi.org/10.1007/s00442-011-2072-3

2011
Mattisson, J., Odden, J., Nilsen, E., Linnell, J., Persson, J.& Andrén, H. 2011. Factors affecting Eurasian lynx kill rates on semi-domestic reindeer in northern Scandinavia: Can ecological research contribute to the development of a fair compensation system?. Biological Conservation. 144(12): 3009-3017. https://dx.doi.org/10.1016/j.biocon.2011.09.004. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2011.09.004
Haanes, H., Røed, K., Solberg, E., Herfindal, I.& Sæther, B. 2011. Genetic discontinuties in a continously distributed and highly mobile ungulate, the Norwegian moose. Conservation Genetics. 12: 1131-1143. https://dx.doi.org/10.1007/s10592-011-0214-0. https://doi.org/10.1007/s10592-011-0214-0
Næss, M., Bårdsen, B., Pedersen, E.& Tveraa, T. 2011. Pastoral herding strategies and governmental management objectives: predation compensation as a risk buffering strategy in the Saami reindeer husbandry. Human Ecology. 39(4): 489-508. https://hdl.handle.net/11250/2997853. https://hdl.handle.net/11250/2997853
Cagnacci, F., Focardi, S., Heurich, M., Stache, A., Hewison, A., Morellet, N., Kjellander, P., Linnell, J., Mysterud, A., Neteler, M., Delucchi, L., Ossi, F.& Urbano, F. 2011. Partial migration in roe deer: migratory and resident tactics are end points of a behavioural gradient determined by ecological factors. Oikos. 120(12): 1790-1802. https://dx.doi.org/10.1111/j.1600-0706.2011.19441.x. https://doi.org/10.1111/j.1600-0706.2011.19441.x
Torres, R., Carvalho, J., Panzacchi, M., Linnell, J.& Fonseca, C. 2011. Comparative use of forest habitats by roe deer and moose in a human-modified landscape in southeastern Norway during winter. Ecological Research. 26(4): 781-789. https://dx.doi.org/10.1007/s11284-011-0837-0. https://doi.org/10.1007/s11284-011-0837-0
Madslien, K., Ytrehus, B., Vikøren, T., Malmsten, J., Isaksen, K., Hygen, H.& Solberg, E. 2011. Hair-loss epizootic in moose (Alces alces) associated with massive deer ked (Lipoptena cervi) infestation. Journal of Wildlife Diseases. 47(4): 893-906. https://dx.doi.org/10.7589/0090-3558-47.4.893. https://doi.org/10.7589/0090-3558-47.4.893
Austrheim, G., Solberg, E.& Mysterud, A. 2011. Spatio-temporal variation in large herbivore pressure in Norway during 1949-1999: has decreased grazing by livestock been countered by increased browsing by cervids?. Wildlife Biology. 17(3): 286-298. http://hdl.handle.net/11250/2468549. http://hdl.handle.net/11250/2468549
Mysterud, A., Loe, L., Zimmermann, B., Bischof, R., Veiberg, V.& Meisingset, E. 2011. Partial migration in expanding red deer populations at northern latitudes – a role for density dependence?. Oikos. 120(12): 1817-1825. https://dx.doi.org/10.1111/j.1600-0706.2011.19439.x. https://doi.org/10.1111/j.1600-0706.2011.19439.x
Torres, R., Santos, J., Linnell, J., Virgós, E.& Fonseca, C. 2011. Factors affecting roe deer occurrence in a Mediterranean landscape, Northeastern Portugal. Mammalian Biology. 76(4): 491-497. https://dx.doi.org/10.1016/j.mambio.2010.10.013. https://doi.org/10.1016/j.mambio.2010.10.013
Rolandsen, C., Solberg, E., Herfindal, I., Van Moorter, B.& Sæther, B. 2011. Large-scale spatiotemporal variation in road mortality of moose: Is it all about population density?. Ecosphere. 2(10). http://hdl.handle.net/11250/2540250. http://hdl.handle.net/11250/2540250
Eriksen, A., Wabakken, P., Zimmermann, B., Andreassen, H., Arnemo, J., Gundersen, H., Liberg, O., Linnell, J., Milner, J., Pedersen, H., Sand, H., Solberg, E.& Storaas, T. 2011. Activity patterns of predator and prey: a simultaneous study of GPS-collared wolves and moose. Animal Behaviour. 81(2): 423-431. https://dx.doi.org/10.1016/j.anbehav.2010.11.011. https://doi.org/10.1016/j.anbehav.2010.11.011
Bjørneraas, K., Solberg, E., Herfindal, I., Van Moorter, B., Rolandsen, C., Tremblay, J., Skarpe, C., Sæther, B., Eriksen, R.& Astrup, R. 2011. Moose Alces alces habitat use at multiple temporal scales in a human-altered landscape. Wildlife Biology. 17(1): 44-54. http://hdl.handle.net/11250/2500391. http://hdl.handle.net/11250/2500391

2010
Wam, H., Hjeljord, O.& Solberg, E. 2010. Differential forage use makes carrying capacity equivocal on ranges of Scandinavian moose (Alces alces). Canadian Journal of Zoology. 88(12): 1179-1191. https://dx.doi.org/10.1139/Z10-084. https://doi.org/10.1139/Z10-084
Melis, C., Basille, M., Herfindal, I., Linnell, J., Odden, J., Gaillard, J., Høgda, K.& Andersen, R. 2010. Roe deer population growth and lynx predation along a gradient of environmental productivity and climate in Norway. Écoscience. 17(2): 166-174. https://dx.doi.org/10.2980/17-2-3314. https://doi.org/10.2980/17-2-3314
Solberg, E., Rolandsen, C., Heim, M., Linnell, J., Herfindal, I.& Sæther, B. 2010. Age and sex-specific variation in detectability of moose (Alces alces) during the hunting season: implications for population monitoring. European Journal of Wildlife Research. 56(6): 871-881. https://dx.doi.org/10.1007/s10344-010-0385-x. https://doi.org/10.1007/s10344-010-0385-x

2009
Cobben, M., Linnell, J., Solberg, E.& Andersen, R. 2009. Who wants to live forever? Roe deer survival in a favourable environment. Ecological Research. 24(6): 1197-1205. https://dx.doi.org/10.1007/s11284-009-0600-y. https://doi.org/10.1007/s11284-009-0600-y
Haga, H., Wenger, S., Hvarnes, S., Os, Ø., Rolandsen, C.& Solberg, E. 2009. Plasma lactate concentrations in free-ranging moose (Alces alces) immobilized with etorphine. Veterinary Anaesthesia and Analgesia. 36(6): 555-561.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=618046
Lykkja, O., Solberg, E., Herfindal, I., Wright, J., Rolandsen, C.& Hanssen, M. 2009. The effects of human activity on summer habitat use by moose. Alces. 45: 109-124.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=350360
Sæther, B., Engen, S.& Solberg, E. 2009. Effective size of harvested ungulate populations. Animal Conservation. 12(5): 488-495. https://dx.doi.org/10.1111/j.1469-1795.2009.00278.x. https://doi.org/10.1111/j.1469-1795.2009.00278.x
Panzacchi, M., Linnell, J., Odden, M., Odden, J.& Andersen, R. 2009. Habitat and roe deer fawn vulnerability to red fox predation. Journal of Animal Ecology. 78(6): 1124-1133. https://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2656.2009.01584.x. https://doi.org/10.1111/j.1365-2656.2009.01584.x
Grøtan, V., Sæther, B., Lillegård, M., Solberg, E.& Engen, S. 2009. Geographical variation in the influence of density dependence and climate on the recruitment of Norwegian moose. Oecologia. 161(4): 685-695. https://dx.doi.org/10.1007/s00442-009-1419-5. https://doi.org/10.1007/s00442-009-1419-5
Bjørneraas, K., Solberg, E., Herfindal, I.& Sæther, B. 2009. Large scale spatiotemporal variation in calf sex ratio in moose (Alces alces): an effect of density-dependent decrease in maternal condition?. Canadian Journal of Zoology. 87(4): 346-355. https://dx.doi.org/10.1139/Z09-017. https://doi.org/10.1139/Z09-017
Herfindal, I., Tremblay, J., Hansen, B., Solberg, E., Heim, M.& Sæther, B. 2009. Scale dependency and functional response in moose habitat selection. Ecography. 32(5): 849-859. https://dx.doi.org/10.1111/j.1600-0587.2009.05783.x. https://doi.org/10.1111/j.1600-0587.2009.05783.x
Eriksen, A., Wabakken, P., Zimmermann, B., Andreassen, H., Arnemo, J., Gundersen, H., Milner, J., Liberg, O., Linnell, J., Pedersen, H., Sand, H., Solberg, E.& Storaas, T. 2009. Encounter frequencies between GPS-collared wolves (Canis lupus) and moose (Alces alces) in a Scandinavian wolf territory. Ecological Research. 24(3): 547-557. https://dx.doi.org/10.1007/s11284-008-0525-x. https://doi.org/10.1007/s11284-008-0525-x
Nilsen, E., Gaillard, J., Andersen, R., Odden, J., Delorme, D., van Laere, G.& Linnell, J. 2009. A slow life in hell or a fast life in heaven: demographic analyses of contrasting roe deer populations. Journal of Animal Ecology. 78(3): 585-594. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2656.2009.01523.x. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2656.2009.01523.x
Melis, C., Jedrzejewska, B., Apollonio, M., Barton, K., Jedrzejewski, W., Linnell, J., Kojola, I., Kusak, J., Adamic, M., Ciuti, S., Delehan, I., Dykyy, I., Krapinec, K., Mattioli, L., Sagaydak, A., Samchuk, N., Schmidt, K., Shkvyrya, M., Sidorovich, V., Zawadzka, B.& Zhyla, S. 2009. Predation has a greater impact in less productive environments: variation in roe deer, Capreolus capreolus, population density across Europe. Global Ecology and Biogeography. 18(6): 724-734. https://dx.doi.org/10.1111/j.1466-8238.2009.00480.x. https://doi.org/10.1111/j.1466-8238.2009.00480.x
Nilsen, E., Skonhoft, A., Mysterud, A., Milner, J., Solberg, E., Andreassen, H.& Stenseth, N. 2009. The role of ecological and economic factors in the management of a spatially structured moose Alces alces population. Wildlife Biology. 15(1): 10-23. http://dx.doi.org/10.2981/06-084. http://dx.doi.org/10.2981/06-084
Nilsen, E., Gaillard, J., Andersen, R., Odden, J., Delorme, D., van Laere, G.& Linnell, J. 2009. A slow life in hell or a fast life in heaven: demographic analyses of contrasting roe deer populations. Journal of Animal Ecology. 78(3): 585-594. https://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2656.2009.01523.x. https://doi.org/10.1111/j.1365-2656.2009.01523.x
Nilsen, E., Skonhoft, A., Mysterud, A., Milner, J., Solberg, E., Andreassen, H.& Stenseth, N. 2009. The role of ecological and economic factors in the management of a spatially structured moose Alces alces population. Wildlife Biology. 15(1): 10-23. https://dx.doi.org/10.2981/06-084. https://doi.org/10.2981/06-084
Moe, T., Solberg, E., Herfindal, I., Sæther, B., Bjørneraas, K.& Heim, M. 2009. Sex ratio variation in harvested moose (Alces alces) calves: does it reflect population calf sex ratio or selective hunting?. European Journal of Wildlife Research. 55(3): 217-226. https://dx.doi.org/10.1007/s10344-008-0223-6. https://doi.org/10.1007/s10344-008-0223-6

2008
Panzacchi, M., Linnell, J., Serrao, G., Eie, S., Odden, M., Odden, J.& Andersen, R. 2008. Evaluation of the importance of roe deer fawns in the spring-summer diet of red foxes in southeastern Norway. Ecological Research. 23(5): 889-896. https://dx.doi.org/10.1007/s11284-007-0452-2. https://doi.org/10.1007/s11284-007-0452-2
Panzacchi, M., Linnell, J., Odden, J., Odden, M.& Andersen, R. 2008. When a generalist becomes a specialist: patterns of red fox predation on roe deer fawns under contrasting conditions. Canadian Journal of Zoology. 86(2): 116-126. https://dx.doi.org/10.1139/Z07-120. https://doi.org/10.1139/Z07-120
Aschfalk, A., Kemper, N., Arnemo, J., Veiberg, V., Rosef, O.& Neubauer, H. 2008. Prevalence of Yiersinia species in healthy free-ranging red deer (Cervus elaphus) in Norway. The Veterinary Record. 163(1): 27-28. http://veterinaryrecord.bvapublications.com/content/vol163/issue1/index.dtl. http://veterinaryrecord.bvapublications.com/content/vol163/issue1/index.dtl
Panzacchi, M., Linnell, J., Serrao, G., Eie, S., Odden, M., Odden, J.& Andersen, R. 2008. Evluation of the importance of roe deer fawns in the spring-summer diet of red foxes in southeastern Norway. Ecological Research. 23: 889-896. https://dx.doi.org/10.1007/s11284-007-0452-2. https://doi.org/10.1007/s11284-007-0452-2
Panzacchi, M., Linnell, J., Odden, J., Odden, M.& Andersen, R. 2008. When a generalist becomes a specialist: patterns of red fox predation on roe deer fawns under contrasting conditions. Canadian Journal of Zoology. 86: 116-126. https://dx.doi.org/10.1139/Z07-120. https://doi.org/10.1139/Z07-120
Gundersen, H., Solberg, E., Wabakken, P., Storaas, T., Zimmermann, B.& Andreassen, H. 2008. Three approaches to estimate wolf Canis lupus predation rates on moose Alces alces populations. European Journal of Wildlife Research. 54. https://dx.doi.org/10.1007/s10344-007-0155-6. https://doi.org/10.1007/s10344-007-0155-6
Rolandsen, C., Solberg, E., Heim, M., Holmstrøm, F., Solem, M.& Sæther, B. 2008. Accuracy and repeatability of moose (Alces alces) age as estimated from dental cement layers. European Journal of Wildlife Research. 54: 6-14. https://dx.doi.org/10.1007/s10344-007-0100-8. https://doi.org/10.1007/s10344-007-0100-8

2007
Veiberg, V., Loe, L., Mysterud, A., Solberg, E., Langvatn, R.& Stenseth, N. 2007. The ecology and evolution of tooth wear in red deer and moose. Oikos. 116(11): 1805-1818. https://dx.doi.org/10.1111/j.2007.0030-1299.16159.x. https://doi.org/10.1111/j.2007.0030-1299.16159.x
Tremblay, J., Solberg, E., Sæther, B.& Heim, M. 2007. Fidelity to calving areas in moose (Alces alces) in the absence of natural predators. Canadian Journal of Zoology. 85(8): 902-908. https://dx.doi.org/10.1139/Z07-077. https://doi.org/10.1139/Z07-077
Andersen, R., Karlsen, J., austmo, b., Odden, J., Linnell, J.& Gaillard, J. 2007. Selectivity of Eurasian lynx Lynx lynx and recreational hunters for age, sex and condition in roe deer Capreolus capreolus. -. Wildlife Biology. 13: 467-474.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=366853
Solberg, E., Heim, M., Grøtan, V., Sæther, B.& Garel, M. 2007. Annual variation in maternal age and calving date generate cohort effects in moose (Alces alces) body mass. Oecologia. 154(2): 259-271. https://dx.doi.org/10.1007/s00442-007-0833-9. https://doi.org/10.1007/s00442-007-0833-9
Sæther, B., Engen, S., Solberg, E.& Heim, M. 2007. Estimating the growth of a newly established moose population using reproductive value. Ecography. 30: 417-421. https://dx.doi.org/10.1111/j.2007.0906-7590.05006.x. https://doi.org/10.1111/j.2007.0906-7590.05006.x
Gundersen, H., Solberg, E., Wabakken, P., Storaas, T., Zimmermann, B.& Andreassen, H. 2007. Three approaches to estimate wolf Canis lupus predation rates on moose Alces alces populations. European Journal of Wildlife Research. http://dx.doi.org/10.1007/s10344-007-0155-6. http://dx.doi.org/10.1007/s10344-007-0155-6
Ims, R., Yoccoz, N., Bråthen, K., Fauchald, P., Tveraa, T.& Hausner, V. 2007. Can reindeer overabundance cause a trophic cascade?. Ecosystems. 10(4): 610-622. https://dx.doi.org/10.1007/s10021-007-9060-9. https://doi.org/10.1007/s10021-007-9060-9
Bråthen, K., Ims, R., Yoccoz, N., Fauchald, P., Tveraa, T.& Hausner, V. 2007. Induced shift in ecosystem productivity ? Extensive scale effects of abundant large herbivores. Ecosystems. 10: 773-789. https://dx.doi.org/10.1007/s10021-007-9058-3. https://doi.org/10.1007/s10021-007-9058-3
Hoem, S., Melis, C., Linnell, J.& Andersen, R. 2007. Fighting behaviour in territorial male roe deer Capreolus capreolus: the effects of antler size and residence. European Journal of Wildlife Research. 53(1): 1-8. https://dx.doi.org/10.1007/s10344-006-0053-3. https://doi.org/10.1007/s10344-006-0053-3
Fauchald, P., Rødven, R., Bårdsen, B., Langeland, K., Tveraa, T., Yoccoz, N.& Ims, R. 2007. Escaping parasitism in the selfish herd: age, size and density-dependent warble fly infestation in reindeer. Oikos. 116(3): 491-499. http://www.ib.uit.no/~rro000/Publications/Fauchald_et_al_Oikos_2007.pdf. http://www.ib.uit.no/~rro000/Publications/Fauchald_et_al_Oikos_2007.pdf

2006
Odden, J., Linnell, J.& Andersen, R. 2006. Diet of Eurasian lynx, Lynx lynx, in the boreal forest of southeastern Norway: the relative importance of livestock and hares at low roe deer density. European Journal of Wildlife Research. 52: 237-244. https://dx.doi.org/10.1007/s10344-006-0052-4. https://doi.org/10.1007/s10344-006-0052-4
Nilsen, E.& Solberg, E. 2006. Patterns of hunting mortality in Norwegian moose (Alces alces) populations. European Journal of Wildlife Research. 52: 153-163.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=438865
Nilsen, E.& Solberg, E. 2006. Patterns of hunting mortality in Norwegian moose (Alces alces) populations. European Journal of Wildlife Research. 52(3): 152-163.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=780550

2005
Nilsen, E., Pettersen, T., Gundersen, H., Milner, J., Mysterud, A., Solberg, E., Andreassen, H.& Stenseth, N. 2005. Moose harvesting strategies in the presence of wolves. Journal of Applied Ecology. 42: 389-399. http://www.blackwell-synergy.com/doi/full/10.1111/j.1365-2664.2005.01018.x. http://www.blackwell-synergy.com/doi/full/10.1111/j.1365-2664.2005.01018.x
Nilsen, E., Pettersen, T., Gundersen, H., Milner, J., Mysterud, A., Solberg, E., Andreassen, H.& Stenseth, N. 2005. Moose harvesting strategies in the presence of wolves. Journal of Applied Ecology. 42: 389-399. http://www.blackwell-synergy.com/links/doi/10.1111/j.1365-2664.2005.01018.x/full/. http://www.blackwell-synergy.com/links/doi/10.1111/j.1365-2664.2005.01018.x/full/

2004
Solberg, E., Loison, A., Gaillard, J.& Heim, M. 2004. Lasting effects of conditions at birth on moose body mass. Ecography. 27(5): 677-687.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1642643

2003
Lavsund, S., Nygrén, T.& Solberg, E. 2003. Status of moose populations and challenges to moose management in Fennoscandia. Alces. 39: 109-130.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1838237
Rolandsen, C., Solberg, E., Tufto, J., Sæther, B.& Heim, M. 2003. Factors affecting detectability of moose Alces Alces during the hunting season in Northern Norway. Alces. 39: 79-88.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1642651
Solberg, E., Heim, M., Arnemo, J., Sæther, B.& Os, Ø. 2003. Does rectal palpation of pregnant moose cows affect pre- and neo-natal mortality of their calves?. Alces. 39: 65-77.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=616727
Aanes, R., Sæther, B., Solberg, E., Aanes, S., Strand, O.& Øritsland, N. 2003. Synchrony in Svalbard reindeer population dynamics. Canadian Journal of Zoology. 81: 103-110. https://dx.doi.org/10.1139/z02-227. https://doi.org/10.1139/z02-227
Nellemann, C., Vistnes, I., Jordhøy, P., Strand, O.& Newton, A. 2003. Progressive impact of piecemeal infrastructure development on wild reindeer. Biological Conservation. 113: 307-317. https://dx.doi.org/10.1016/S0006-3207(03)00048-X. https://doi.org/10.1016/S0006-3207(03)00048-X
Sæther, B., Solberg, E.& Heim, M. 2003. Effects of altering sex ratio structure on the demography of an isolated moose population. Journal of Wildlife Management. 67: 455-466.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=408090

2001
Nellemann, C., Vistnes, I., Jordhøy, P.& Strand, O. 2001. Winter distribution of wild reindeer in relation to power lines, roads, and resorts. Biological Conservation. 101: 351-360. https://dx.doi.org/10.1016/S0006-3207(01)00082-9. https://doi.org/10.1016/S0006-3207(01)00082-9
Vistnes, I., Nellemann, C., Jordhøy, P.& Strand, O. 2001. Wild reindeer: impacts of progressive infrastructure development on distribution and range use. Polar Biology. 24: 531-537. https://dx.doi.org/10.1007/s003000100253. https://doi.org/10.1007/s003000100253

2000
Nellemann, C., Jordhøy, P., Støen, O.& Strand, O. 2000. Cumulative impacts of tourist resorts on wild reindeer (Rangifer tarandus tarandus) during winter. Arctic. 53: 9-17. https://dx.doi.org/10.14430/arctic829. https://doi.org/10.14430/arctic829
Andersen, R., Gaillard, J.& Linnell, J. 2000. Factors affecting maternal care in an income breeder, the european roe deer. Journal of Animal Ecology. 69: 672-682.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=408964


Vis alle
Rapporter og populærvitenskapelige publikasjoner
2024
Aas, Ø., Gundersen, V., Haraldseid, T., Loe, L., Aasen Lundberg, A., Selvaag, S., Stensland, S.& Stokke, K. 2024. En ny villreinpolitikk krever mer konkrete og ambisiøse tiltak. nationen.no.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=2276734
Veiberg, V., Meisingset, E.& Solberg, E. 2024. Hjorten i Osterøy kommune. Evaluering av effekten av forvaltningstiltak i perioden 2021-2023. NINA rapport 2448. Norsk institutt for naturforskning (NINA). https://hdl.handle.net/11250/3123599. https://hdl.handle.net/11250/3123599
Panzacchi, M., Van Moorter, B., Sydenham, M., Thorsen, N., Niebuhr, B., Stange, E., Jansson, U., Nordén, B., Hofgaard, A., Rusch, G., Rolandsen, C.& Solberg, E. 2024. Nasjonal kartlegging av grønn infrastruktur. De første nasjonale kartene for solitære bier, elg, edellauvskog og andre treslag. NINA rapport 2371. Norsk institutt for naturforskning (NINA). https://hdl.handle.net/11250/3124860. https://hdl.handle.net/11250/3124860

2023
Helseth, E., Eide, N., Hansen, B., Kvalnes, T., Roos, R., Rosvold, J., Rønning, B., Singsaas, F.& Mathiesen, K. 2023. Økosystemtenester frå villreinfjellet i Noreg. Ei vurdering basert på eksisterande datagrunnlag. NINA rapport 2373. Norsk institutt for naturforskning (NINA). https://hdl.handle.net/11250/3106737. https://hdl.handle.net/11250/3106737
Rolandsen, C., Tveraa, T., Gundersen, V., Røed, K., Tømmervik, H., Våge, J., Skarin, A., Strand, O.& Hansen, B. 2023. Klassifisering av 14 ikke-nasjonale villreinområder etter kvalitetsnorm for villrein. Første klassifisering – 2023. NINA rapport 2372. Norsk institutt for naturforskning (NINA). https://hdl.handle.net/11250/3106763. https://hdl.handle.net/11250/3106763
Van Moorter, B., Panzacchi, M., Niebuhr, B., Lelotte, L., Rolandsen, C.& Tveraa, T. 2023. Menneskelig påvirkning på alle villreinområder i Norge. Et nytt Dashbord som leverer kart og statistiske estimater til støtte for forvaltningsprosesser. NINA rapport 2342. Norsk institutt for naturforskning (NINA). https://hdl.handle.net/11250/3107550. https://hdl.handle.net/11250/3107550
Veiberg, V., Meisingset, E., Solberg, E.& Hansen, B. 2023. Resultater fra kvotefri felling av hjortekalver i 75 kommuner i 2022. NINA rapport 2360. Norsk institutt for naturforskning (NINA). https://hdl.handle.net/11250/3105551. https://hdl.handle.net/11250/3105551
Niebuhr, B., Panzacchi, M., Van Moorter, B., Gundersen, V.& Tveraa, T. 2023. Scenarioanalyser – evaluering av effekten av avbøtende tiltak for villrein i Rondane Nord. NINA rapport 2359. Norsk institutt for naturforskning (NINA). https://hdl.handle.net/11250/3104863. https://hdl.handle.net/11250/3104863
Dussex, N., Hansen, B.& Martin, M. 2023. These reindeer survived, isolated for 7000 years — but will they survive climate change?. Gemini (English edition).. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=2187788
Veiberg, V., Solberg, E., Rolandsen, C.& Hansen, B. 2023. Nasjonal hjorteviltovervåking - status og veien videre. Hjorteviltet. : 26-33.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=2156236
Zouhar, Y., Wold, L.& Gundersen, V. 2023. Brukerundersøkelse i Reinheimen nasjonalpark. Sommeren 2022. NINA rapport 2294. Norsk institutt for naturforskning (NINA). https://hdl.handle.net/11250/3068908. https://hdl.handle.net/11250/3068908
Rolandsen, C., Våge, J., Hopp, P., Benestad, S., Viljugrein, H., Solberg, E., Andersen, R., Strand, O., Madslien, K., Tarpai, A., Veiberg, V., Heim, M., Holmstrøm, F.& Mysterud, A. 2023. Kartlegging og overvåking av skrantesjuke (chronic wasting disease - CWD) 2022. NINA rapport 2277. Norsk institutt for naturforskning (NINA) / Veterinærinstituttet. https://hdl.handle.net/11250/3061093. https://hdl.handle.net/11250/3061093

2022
Köller, P., Mossing, A., Romtveit, L., Lægreid, E., Heitmann, K., Poulsson, H., Lund, S., Håvardsrud, V., Vikan, O., Hopp, P., Våge, J., Strand, O., Rolandsen, C., Mysterud, A., Tranulis, M.& Opdal, A. 2022. Skrantesjuke. Videre forvaltning av villrein på Hardangervidda. NVS Rapport 33/2022. Norsk villreinsenter. https://villrein.no/norsk-villreinsenter/publikasjoner/. https://villrein.no/norsk-villreinsenter/publikasjoner/
Langeland, K., Danielsen, I.& Tømmervik, H. 2022. Områdereguleringsplan for Halkavarre/Porsangmoen skyte- og øvingsfelt. Konsekvensutredning reindrift. NINA rapport 1420. Norsk institutt for naturforskning (NINA). https://hdl.handle.net/11250/2997360. https://hdl.handle.net/11250/2997360
Burnett, H., Bieker, V., Le Moullec, M., Peeters, B., Rosvold, J., Pedersen, Å., Dalén, L., Loe, L., Jensen, H., Hansen, B.& Martin, M. 2022. Contrasting genomic consequences of anthropogenic reintroduction and natural recolonisation in high-arctic wild reindeer. bioRxiv. https://dx.doi.org/10.1101/2022.11.25.517957. https://doi.org/10.1101/2022.11.25.517957
Rød-Eriksen, L., Israelsen, M., Myran, I., Frassinelli, F., Meås, R.& Rolandsen, C. 2022. Hjortevilt og mindre viltarters bruk av viltpassasjer på Rv3 mellom Løten og Elverum. NINA rapport 2190. Norsk institutt for naturforskning (NINA). https://hdl.handle.net/11250/3043383. https://hdl.handle.net/11250/3043383
Veiberg, V., Andersen, O., Aarhus, A., Meisingset, E., Varanes, L., Stavang, J., Øi, K.& Galdiolo, F. 2022. Fri avskyting av kalv som virkemiddel i hjorteforvaltningen (FriKalv). NINA rapport 2180. Norsk institutt for naturforskning (NINA). https://hdl.handle.net/11250/3039927. https://hdl.handle.net/11250/3039927
Panzacchi, M., Van Moorter, B., Tveraa, T., Rolandsen, C., Gundersen, V., Lelotte, L., Dos Santos, B., Bøthun, S., Andersen, R.& Strand, O. 2022. Statistisk modellering av samlet belastning av menneskelig aktivitet på villreinområder. Identifisering av viktige leveområder og scenarioanalyser for konsekvensutredning og arealplanlegging. NINA rapport 2189. Norsk institutt for naturforskning (NINA). https://hdl.handle.net/11250/3031987. https://hdl.handle.net/11250/3031987
Solberg, E., Veiberg, V., Strand, O., Hansen, B., Rolandsen, C., Andersen, R., Heim, M., Solem, M., Holmstrøm, F., Granhus, A., Eriksen, R.& Bøthun, S. 2022. Hjortevilt 1991–2021. Oppsummeringsrapport fra Overvåkingsprogrammet for hjortevilt. NINA rapport 2141. Norsk institutt for naturforskning (NINA). https://hdl.handle.net/11250/3020056. https://hdl.handle.net/11250/3020056
Flagstad, Ø., Kvalnes, T., Røed, K., Våge, J., Strand, O.& Sæther, B. 2022. Genetisk levedyktig villreinbestand på Hardangervidda. NINA rapport 2176. Norsk institutt for naturforskning (NINA). https://hdl.handle.net/11250/3020843. https://hdl.handle.net/11250/3020843
Flagstad, Ø., Kvalnes, T., Røed, K., Våge, J., Strand, O.& Sæther, B. 2022. Genetically viable reindeer population on Hardangervidda. NINA rapport 2176. Norsk institutt for naturforskning (NINA). https://hdl.handle.net/11250/3020843. https://hdl.handle.net/11250/3020843
Tveraa, T., Stien, A., Langeland, K., Stien, J.& Tillman, A. 2022. Kalvetilgang relatert til reintetthet, snøforhold, vårtidspunkt og planteproduksjon. NINA rapport 2037. Norsk institutt for naturforskning (NINA). https://hdl.handle.net/11250/3016175. https://hdl.handle.net/11250/3016175
Rolandsen, C., Våge, J., Hopp, P., Benestad, S., Viljugrein, H., Solberg, E., Andersen, R., Strand, O., Vikøren, T., Madslien, K., Tarpai, A., Veiberg, V., Heim, M., Holmstrøm, F.& Mysterud, A. 2022. Kartlegging og overvåking av skrantesjuke (chronic wasting disease - CWD) 2021. NINA rapport 2158. Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Veterinærinstituttet (VI). https://hdl.handle.net/11250/3000616. https://hdl.handle.net/11250/3000616
Rolandsen, C., Tveraa, T., Gundersen, V., Røed, K., Tømmervik, H., Kvie, K., Våge, J., Skarin, A.& Strand, O. 2022. Klassifisering av de ti nasjonale villreinområdene etter kvalitetsnorm for villrein. Første klassifisering – 2022. NINA rapport 2126. Norsk institutt for naturforskning (NINA). https://hdl.handle.net/11250/2991315. https://hdl.handle.net/11250/2991315

2021
Stien, A., Ims, R., Yoccoz, N., Tveraa, T.& Stien, J. 2021. Berettiget kritikk av NMBU sin reindriftsforskning. Forskning.no. https://hdl.handle.net/10037/23780. https://hdl.handle.net/10037/23780
Veiberg, V.& Solberg, E. 2021. Hjorten i Osterøy kommune. Status, utviklingstrender og forslag til bestandsforvaltningen. NINA rapport 2024. Norsk institutt for naturforskning (NINA). https://hdl.handle.net/11250/2832334. https://hdl.handle.net/11250/2832334
Gundersen, V., Strand, O.& Bøthun, S. 2021. Oversikt over villreinens responser på infrastruktur og ferdsel. Villreinen. : 3-7.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1965639
Solberg, E., Van Moorter, B.& Rolandsen, C. 2021. Skilt med gulblink for varsling av elgfare i trafikken – Effekter på sannsynlighet for påkjørsel og påkjørselsutfall. NINA rapport 2043. Norsk institutt for naturforskning (NINA). https://hdl.handle.net/11250/2830074. https://hdl.handle.net/11250/2830074
Rauset, G., Erlandsson, R., Bøthun, S., Skjoldal, E., Bjerke, J., Tømmervik, H.& Strand, O. 2021. Kvalitetsnorm for villrein – ny metode for utrekning av lavbeite. Villreinen. : 10-13.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1951835
Solberg, E., Nilsen, E., Rolandsen, C.& Veiberg, V. 2021. Avskytingsstrategier for elg og hjort: Hva skal vi velge, og hva blir konsekvensene?. NINA rapport 1701. Norsk institutt for naturforskning (NINA). https://hdl.handle.net/11250/2774805. https://hdl.handle.net/11250/2774805
Gundersen, V., Van Moorter, B., Panzacchi, M., Rauset, G.& Strand, O. 2021. Villrein-ferdselsanalyser på Hardangervidda. Anbefalinger og tiltak. NINA rapport 1903. Norsk institutt for naturforskning (NINA). https://hdl.handle.net/11250/2759600. https://hdl.handle.net/11250/2759600
Kauffman, M., Cagnacci, F., Chamaillé-Jammes, S., Hebblewhite, M., Hopcraft, J., Merkle, J., Mueller, T., Mysterud, A., Peters, W., Roettger, C., Steingisser, A., Meacham, J., Abera, K., Adamczewski, J., Aikens, E., Bartlam-Brooks, H., Bennitt, E., Berger, J., Boyd, C., Côté, S., Debeffe, L., Dekrout, A., Dejid, N., Donadio, E., Dziba, L., Fagan, W., Fischer, C., Focardi, S., Fryxell, J., Fynn, R., Geremia, C., González, B., Gunn, A., Gurarie, E., Heurich, M., Hilty, J., Hurley, M., Johnson, A., Joly, K., Kaczensky, P., Kendall, C., Kochkarev, P., Kolpaschikov, L., Kowalczyk, R., van Langevelde, F., Li, B., Loison, A., Lobora, A., Madiri, T., Mallon, D., Meisingset, E., Rolandsen, C., Solberg, E.& Strand, O. 2021. Mapping out a future for ungulate migrations. Limited mapping of migrations hampers conservation. Science. 372(6542): 566-569. https://dx.doi.org/10.1126/science.abf0998. https://doi.org/10.1126/science.abf0998
Gundersen, V., Selvaag, S., Dokk, J., Wold, L., Romtveit, L., Rauset, G., Van Moorter, B., Strand, O., Holter, T., Singsaas, M.& Mossing, A. 2021. Ferdsel i Hardangervidda villrein-område – Antall brukere og fordeling på areal over tid. NINA rapport 1909. Norsk institutt for naturforskning (NINA). https://hdl.handle.net/11250/2735796. https://hdl.handle.net/11250/2735796
Rolandsen, C., Våge, J., Hopp, P., Benestad, S., Viljugrein, H., Solberg, E., Andersen, R., Strand, O., Vikøren, T., Madslien, K., Tarpai, A., Fremstad, J., Veiberg, V., Heim, M., Holmstrøm, F.& Mysterud, A. 2021. Kartlegging og overvåking av skrantesjuke (Chronic Wasting Disease - CWD) 2020. NINA rapport 1983. Norsk institutt for naturforskning (NINA). https://hdl.handle.net/11250/2735743. https://hdl.handle.net/11250/2735743

2020
Barton, D., Venter, Z.& Gundersen, V. 2020. Enabling Access to Greenspace During the Covid-19 Pandemic—Perspectives from Five Cities. The Nature of Cities.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=2003281
Bjørneraas, K., Lund, E., Rolandsen, C., Våge, J., Grimstad, J.& Alvseike, K. 2020. Testing av fallvilt gir økt kunnskap om skrantesjuke. Hjorteviltet. 2020.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1893741
Pontoppidan, M., Rauset, G.& Strand, O. 2020. Klimaendringar og villrein - framtida på Hardangervidda. Villreinen. : 54-57. https://villreinen.no/digital-utgave-av-villreinen-2020/. https://villreinen.no/digital-utgave-av-villreinen-2020/
Mossing, A., Bøthun, S., Strand, O., Gundersen, V., Jaren, V., Myren, I.& Sørensen, R. 2020. Kartlegging av villreinens funksjonsområder og identifisering av fokusområder. NVS Notat 8/2020.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1860004
Solberg, E., Veiberg, V.& Rolandsen, C. 2020. Stadig flere endrer til ny sett elg-instruks. Hjorteviltet. 2020: 32-36.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1838194
Gundersen, V.& Selvaag, S. 2020. Villrein på Hardangervidda: Siste presisering fra NINA. Hardanger folkeblad.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1809868
Rolandsen, C., Våge, J., Hopp, P., Benestad, S., Viljugrein, H., Solberg, E., Ytrehus, B., Andersen, R., Strand, O., Vikøren, T., Madslien, K., Tarpai, A., Fremstad, J., Veiberg, V., Heim, M., Holmstrøm, F.& Mysterud, A. 2020. Kartlegging og overvåking av skrantesjuke (Chronic Wasting Disease - CWD) 2016-2019. NINA rapport 1818. Norsk institutt for naturforskning (NINA)/Veterinærinstituttet. https://hdl.handle.net/11250/2652788. https://hdl.handle.net/11250/2652788
Rivrud, I., Rolandsen, C., Rauset, G., Kvasnes, M., Mysterud, A.& Solberg, E. 2020. Hjorteviltpåkjørsler i Norge: Årsaksforhold, lokalisering, risiko og datakvalitet. NINA rapport 1806. Norsk institutt for naturforskning (NINA). https://hdl.handle.net/11250/2650297. https://hdl.handle.net/11250/2650297
Solberg, E.& Rolandsen, C. 2020. Bestandsreduksjon av elg og hjort i Nordfjella-regionen: Erfaringer fra jaktåret 2019-2020. NINA rapport 1813. Norsk institutt for naturforskning (NINA). https://hdl.handle.net/11250/2650237. https://hdl.handle.net/11250/2650237
Andersen, O., Rolandsen, C., Kaltenborn, B.& Mysterud, A. 2020. Befolkningens vurdering av myndighetenes tiltak mot skrantesjuke. Resultater fra en spørreundersøkelse knyttet til uttaket av villreinstammen i Nordfjella sone 1. NINA rapport 1653. Norsk institutt for naturforskning (NINA). http://hdl.handle.net/11250/2636936. http://hdl.handle.net/11250/2636936

2019
Langeland, K., Danielsen, I., Tømmervik, H.& Ballesteros, M. 2019. Veidnes anlegg for oljeomlasting. Konsekvensutredning tema Reindrift. NINA rapport 1714. Norsk institutt for naturforskning (NINA). http://hdl.handle.net/11250/2630139. http://hdl.handle.net/11250/2630139
Solberg, E., Rolandsen, C.& Heim, M. 2019. Bestandsutvikling og avskyting av elg i Hjorteviltregion 4 i (tidligere) Sør-Trøndelag. Evaluering av måloppnåelsen i siste planperiode. NINA rapport 1678. Norsk institutt for naturforskning (NINA). https://hdl.handle.net/11250/2610938. https://hdl.handle.net/11250/2610938
Peeters, B., Sæther, B., Hansen, B.& Veiberg, V. 2019. Population dynamics under climate change and harvesting: Results from the high Arctic Svalbard reindeer.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1770436
Wam, H., Solberg, E.& Hjeljord, O. 2019. Et hardt år for elgene i Sør-Norge. Hjorteviltet. : 62-65.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1769500
Strand, O.& Gundersen, V. 2019. Silhuett Rondane - Hvordan bevare villreinen. NINA temahefte 74. Norsk institutt for naturforskning. http://hdl.handle.net/11250/2629003. http://hdl.handle.net/11250/2629003
Pedersen, Å., Paulsen, I., Albon, S., Arntsen, G., Hansen, B., Langvatn, R., Loe, L., Le Moullec, M., Overrein, Ø., Peeters, B., Ravolainen, V., Ropstad, E., Stien, A., Tyler, N., Veiberg, V., van der Wal, R., Andersen, R., Beumer, L., Eischeid, I., Forchhammer, M., Irvine, R., Marolla, F., Pigeon, G., Reimers, E.& Trondrud, L. 2019. Svalbard reindeer (Rangifer tarandus platyrhynchus). A status report. Rapportserie (Norsk polarinstitutt) 151. Norsk Polarinstitutt.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1749519
Rolandsen, C., Våge, J., Hopp, P., Benestad, S., Viljugrein, H., Solberg, E., Ytrehus, B., Andersen, R., Strand, O., Vikøren, T., Madslien, K., Tarpai, A., Fremstad, J., Veiberg, V., Heim, M.& Mysterud, A. 2019. Kartlegging av skrantesjuke (CWD) i 2016-2018. NINA rapport 1711. Norsk institutt for naturforskning (NINA)/Veterinærinstituttet. http://hdl.handle.net/11250/2618282. http://hdl.handle.net/11250/2618282
Strand, O., Gundersen, V., Thomassen, J., Andersen, R., Rauset, G., Romtveit, L., Mossing, A., Bøthun, S.& Ruud, A. 2019. GPS villreinprosjektet i Setesdal-Ryfylke – avbøtende tiltak. NINA rapport 1457. Norsk institutt for naturforskning (NINA).. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1728748
Gundersen, V., Selvaag, S., Strand, O., Bredin, Y., Sandal, R.& Hermansen, P. 2019. Ferdsel i to fokusområder i Setesdal-Ryfylke villreinområde Brokke-Suleskardvegen og Blåsjøområdet. NINA rapport 1676. Norsk institutt for naturforskning. http://hdl.handle.net/11250/2600646. http://hdl.handle.net/11250/2600646
Solberg, E., Rivrud, I., Nilsen, E., Veiberg, V., Rolandsen, C., Meisingset, E.& Mysterud, A. 2019. Bestandsreduksjon av elg og hjort i Nordfjella-regionen i perioden 2019-2020. Forslag til avskytingsstrategier. NINA rapport 1667. Norsk institutt for naturforskning (NINA). http://hdl.handle.net/11250/2597693. http://hdl.handle.net/11250/2597693
. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1695847

2018
Tømmervik, H., Henaug, C., Danielsen, I.& Langeland, K. 2018. Reguleringsplan for Harstad/Narvik lufthavn og Evenes flystasjon. Konsekvensutredning for reindrift. NINA rapport 1537. Norsk institutt for naturforskning (NINA). https://hdl.handle.net/11250/2655139. https://hdl.handle.net/11250/2655139
Madslien, K., Hamnes, I., Vikøren, T., Handeland, K., Miller, A., Ytrehus, B., Hanssen, O., Solberg, E.& Rolandsen, C. 2018. Svelgbrems og hudbrems hos norsk hjortevilt. Hjorteviltet. : 26-29.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1632450
Tveraa, T., Brøseth, H., Langeland, K., Stien, A., Stien, J.& Tovmo, M. 2018. Produksjon og tap i reindriften i Nordland. NINA rapport 1556. Norsk institutt for naturforskning. http://hdl.handle.net/11250/2468551. http://hdl.handle.net/11250/2468551
Roer, O., Rolandsen, C., Meland, M., Gangsei, L., Panzacchi, M., Van Moorter, B., Kastdalen, L.& Solberg, E. 2018. Elgprosjektet i Akershus - Delrapport 1. Kameraovervåking av faunapassasjer og elgens områdebruk på Øvre Romerike. Statens vegvesen Vegdirektoratet. Rapport nr. 361.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1613152
Bjørneraas, K., Lund, E., Solberg, E., Veiberg, V.& Rolandsen, C. 2018. Endringer i føring av sett elg og sett hjort. Hjorteviltet. : 18-19.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1609934
Solberg, E., Veiberg, V., Rolandsen, C.& Heim, M. 2018. Elgens og hjortens bestandsutvikling i moderne tid - Fellingsstatistikk fra 128 år avdekker trender. Hjorteviltet. : 5-9.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1609933
Mysterud, A.& Rolandsen, C. 2018. A reindeer cull to prevent chronic wasting disease in Europe. Nature Ecology and Evolution. : 1-3. https://dx.doi.org/10.1038/s41559-018-0616-1. https://doi.org/10.1038/s41559-018-0616-1
Rolandsen, C., Våge, J., Hopp, P., Benestad, S., Mysterud, A., Viljugrein, H., Solberg, E., Ytrehus, B., Strand, O., Vikøren, T., Madslien, K., Tarpai, A., Næss, C., Haavardstun, T., Veiberg, V., Heim, M.& Rudningen, K. 2018. Kartlegging av skrantesjuke (CWD) i 2016 og 2017. NINA rapport 1522. Norsk institutt for naturforskning (NINA). http://hdl.handle.net/11250/2504005. http://hdl.handle.net/11250/2504005
Veiberg, V.& Kjørstad, M. 2018. Forslag til miljøkvalitetsnorm for villrein. Villreinen. : 84-87.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1594804
Solberg, E., Rolandsen, C.& Heim, M. 2018. Merkeprosjekt elg i Valdres og Hallingdal elgregion (ValHal) og øvre Hallingdal. Sluttrapport. NINA rapport 1395. Norsk institutt for naturforskning. http://hdl.handle.net/11250/2499510. http://hdl.handle.net/11250/2499510
Odden, J., Mattisson, J., Linnell, J., Langeland, K., Stien, A.& Tveraa, T. 2018. Rovdyr og rein i Midt-Norge. Sluttrapport. NINA rapport 1380. Norsk institutt for naturforskning. http://hdl.handle.net/11250/2494308. http://hdl.handle.net/11250/2494308

2017
Kjørstad, M., Bøthun, S., Gundersen, V., Holand, Ø., Madslien, K., Mysterud, A., Nerhoel, I., Punsvik, T., Røed, K., Strand, O., Tveraa, T., Tømmervik, H., Ytrehus, B.& Veiberg, V. 2017. Miljøkvalitetsnorm for villrein. Forslag fra en ekspertgruppe. NINA rapport 1400. Norsk instituttt for naturforskning. http://hdl.handle.net/11250/2471598. http://hdl.handle.net/11250/2471598
Giske, P., Loe, L.& Veiberg, V. 2017. Using variation in antler growth to identify short- and long-term energy allocation trade-offs in female Svalbard reindeer (Rangifer tarandus platyrhynchus). Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1538372
Strand, O.& Ytrehus, B. 2017. Villrein og skrantesjuke; hva nå?. Villreinen. 31(1): 52-56. https://static1.squarespace.com/static/530364efe4b0c37a4004ec79/t/58ab4478b8a79b71786592c7/1487619208173/Villreinen+2017+side+52-56+lettversjon.pdf. https://static1.squarespace.com/static/530364efe4b0c37a4004ec79/t/58ab4478b8a79b71786592c7/1487619208173/Villreinen+2017+side+52-56+lettversjon.pdf
Hansen, H., Kapperud, G., Mysterud, A., Solberg, E., Strand, O., Tranulis, M., Ytrehus, B., Gulbrandsen, M., Grahek-Ogden, D., Eckner, K., Lassen, J., Narvhus, J., Nesbakken, T., Robertson, L., Rosnes, J., Skjerdal, T., Skjerve, E., Vold, L.& Wasteson, Y. 2017. CWD in Norway – a state of emergency for the future of cervids (Phase II). Opinion of the panel on Biological Hazards. VKM Report 2017:09. Norwegian Scientific Committee for Food Safety (VKM). http://hdl.handle.net/11250/2471731. http://hdl.handle.net/11250/2471731
Solberg, E., Strand, O., Veiberg, V., Andersen, R., Heim, M., Rolandsen, C., Solem, M., Holmstrøm, F., Jordhøy, P., Nilsen, E., Granhus, A.& Eriksen, R. 2017. Hjortevilt 1991–2016. Oppsummeringsrapport fra Overvåkingsprogrammet for hjortevilt. NINA rapport 1388. Norsk institutt for naturforskning. http://hdl.handle.net/11250/2453679. http://hdl.handle.net/11250/2453679
Strand, O., Colman, J., Eftestøl, S., Sandström, P., Skarin, A.& Thomassen, J. 2017. Vindkraft og reinsdyr. - En kunnskapssyntese. NINA rapport 1305. Norsk institutt for naturforskning. http://hdl.handle.net/11250/2446889. http://hdl.handle.net/11250/2446889
. http://hdl.handle.net/11250/2446730
Kaczensky, P., Doldin, R., Enke, D., Linnell, J., Lukanovsky, O., Salemgareyev, A., Sidorova, T., Sklyarenko, S., Kisebaev, T., Walzer, C., Ward, S.& Zuther, S. 2017. Feasibility study for kulan (Equus hemionus kulan) reintroduction into the central steppe of Kazakhstan. NINA rapport 1366. Norsk institutt for naturforskning. http://hdl.handle.net/11250/2444245. http://hdl.handle.net/11250/2444245
Solberg, E., Veiberg, V., Rolandsen, C.& Nilsen, E. 2017. Sett elg- og sett hjort-rapportering. Bør vi endre registreringsinstruksen?. NINA rapport 1327. Norsk institutt for naturforskning. http://hdl.handle.net/11250/2443732. http://hdl.handle.net/11250/2443732
Panzacchi, M., Strand, O., Ruud, A., Thomassen, J., Kaltenborn, B., Van Moorter, B., Næss, C., L'Abee-Lund, J., Grimsby, P., Bjørneraas, K., Jaren, V., Lund, E., Paulsen, K., Bøthun, S., Mossing, A., Singsaas, M.& Romtveit, L. 2017. RenewableReindeer. Villreinen. : 66-69.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1472564
Gundersen, V., Nerhoel, I., Strand, O., Wold, L., Rybråten, S., Dokk, J., Vistad, O.& Selvaag, S. 2017. Ferdsel og bruk av Forollhogna villreinområde. NINA rapport 1331. Norsk institutt for naturforskning. http://hdl.handle.net/11250/2441272. http://hdl.handle.net/11250/2441272
Rolandsen, C., Langeland, K., Tømmervik, H., Hesjedal, A., Kjørstad, M., Van Moorter, B., Danielsen, I., Tveraa, T.& Solberg, E. 2017. Tamreinpåkjørsler på Nordlandsbanen. Utfordringer og tiltak i Nord-Trøndelag og Nordland. NINA rapport 1326. Norsk institutt for naturforskning (NINA). http://hdl.handle.net/11250/2434738. http://hdl.handle.net/11250/2434738
Nilsen, E.& Strand, O. 2017. Populasjonsdynamiske utfordringer knyttet til fragmentering av villreinfjellet. NINA temahefte 70. Norsk Institutt for Naturforskning. http://hdl.handle.net/11250/2430979. http://hdl.handle.net/11250/2430979
Rolandsen, C., Børstad, A., Heim, M.& Solberg, E. 2017. Hjort i Verdal. Resultater fra merking av hjort i 2005 og 2006. NINA rapport 1315. Norsk institutt for naturforskning. http://hdl.handle.net/11250/2429067. http://hdl.handle.net/11250/2429067
Gundersen, V., Strand, O., Flemsæter, F., Nerhoel, I., Thanem, A.& Wold, L. 2017. Kunnskapsgrunnlag om ulike scenarier for Snøheimvegen. Effekter på villrein, ferdsel og lokalsamfunn etter åtte års forskning. NINA rapport 1313. Norsk institutt for naturforskning. http://hdl.handle.net/11250/2427822. http://hdl.handle.net/11250/2427822

2016
Vikøren, T., Benestad, S., Haugum, M., Handeland, K., Madslien, K., Moldal, T., Kolbjørnsen, Ø., Alvseike, K., Baalsrud, K., Hanem, I., Bjørneraas, K., Lund, E., Bø, T., Ytrehus, B., Lien, T., Andersen, R.& Strand, O. 2016. Prionsjukdommen Chronic Wasting Disease (CWD) påvist på hjortedyr i Noreg. Norsk Veterinærtidsskrift. 128: 405-406.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1456375
Tveraa, T., Tømmervik, H., Bjerke, J., Bårdsen, B.& Stien, A. 2016. Myter om reindriftsforskning. Altaposten.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1452671
Stokke, S.& Rolandsen, C. 2016. Forekomst av pattedyr i ravinedalen ved Storler. Overvåking av viltaktiviteten med hovedvekt på hjortevilt sommeren og høsten 2016. NINA Kortrapport 40. Norsk institutt for naturforskning. http://hdl.handle.net/11250/2425449. http://hdl.handle.net/11250/2425449
Solberg, E., Tremblay, J.& Côté-Vaillancourt, D. 2016. Estimation des tendances démographiques des populations d’orignaux de la Seigneurie de Beaupré par une approche de science collaborative (Using hunter observations and harvest data for monitoring wildlife population trends – examples from a moose population in Quebec). Université Laval.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1413691
. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1411782
Lindstrøm, I., Solberg, E., Rolandsen, C., Bram, V.& Ringsby, T. 2016. No mitigating effects of roadside vegetation clearing on ungulate-vehicle collisions in Nord-Trøndelag. Institutt for biologi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1397747
Danielsen, P., Ringsby, T., Hansen, B., Varpe, Ø.& Veiberg, V. 2016. Climate trends, weather fluctuations and calving phenology in Svalbard reindeer (Rangifer tarandus platyrhynchus). Institutt for biologi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1397739
Loe, L., Rivrud, I., Meisingset, E., Bøe, S., Hamnes, M., Veiberg, V.& Mysterud, A. 2016. Tidligere jaktstart fører til økt avskytning i hjortens sommerområder. Hjorteviltet. : 79-81.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1396057
Bjørneraas, K., Veiberg, V., Solberg, E., Lund, E.& Rolandsen, C. 2016. Nytt om sett hjort - jaktformen fjernes, mens kravet om skille mellom innmarks- og utmarksjakt skjerpes. Hjorteviltet. (2016): 82-83.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1388927
Solberg, E., Wam, H., Eriksen, R.& Granhus, A. 2016. Hvor viktig er egentlig det moderne skogbruket for elgen?. Hjorteviltet. (2016): 68-71.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1388921
Solberg, E., Veiberg, V., Rolandsen, C.& Bjørneraas, K. 2016. Utprøving av ny metodikk for sett elg og sett hjort. Hjorteviltet. : 18-19.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1388456
Solberg, E.& Rolandsen, C. 2016. Hvordan kan vi bedre spore bestandsendringer fra sett elg-data?. Hjorteviltet. : 74-75.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1388450
Solberg, E.& Rolandsen, C. 2016. Er elgen månesyk?. Hjorteviltet. : 72-73.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1388448
Tangvik, A., Haukø, B.& Solberg, E. 2016. Bestandsvurdering av elg og hjort i Nord-Trøndelag 2016. Naturdata.as. http://www.ntfk.no/Arbeidsomrader/regionalutvikling/Documents/Viltforvaltning/Bestandsvurdering%202016.pdf. http://www.ntfk.no/Arbeidsomrader/regionalutvikling/Documents/Viltforvaltning/Bestandsvurdering%202016.pdf
Solberg, E.& Rolandsen, C. 2016. Bestandsutvikling og avskytning av elg i Malvik kommune. Evaluering av bestandskondisjon og måloppnåelse i planperio-den 2013-2014. NINA Kortrapport 18. Norsk institutt for naturforskning (NINA). ttp://hdl.handle.net/11250/2391261. ttp://hdl.handle.net/11250/2391261
Panzacchi, M., Christina Marie, S.& Zimmermann, B. 2016. Stress:does it matter? A review of mechanisms and fitness consequences of stress in large herbivores. Hedmark University College.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1360695
Langeland, K., Danielsen, I.& Tømmervik, H. 2016. E6 Olsborg - Heia, delstrekning 3. Konsekvensanalyse for tema reindrift. NINA rapport 1260. Norsk institutt for naturforskning (NINA). http://hdl.handle.net/11250/2388437. http://hdl.handle.net/11250/2388437
Tveraa, T., Stien, A.& Langeland, K. 2016. Oppdatering av tallgrunnlaget for beregning av rovviltskadeerstatning på tamrein. NINA rapport 1248. Norsk institutt for naturforskning (NINA). http://hdl.handle.net/11250/2387573. http://hdl.handle.net/11250/2387573
Veiberg, V., Rolandsen, C., Heim, M.& Solberg, E. 2016. Omfang av morlause kalvar etter jakt på elg og hjort. NINA rapport 1197. Norsk institutt for naturforskning. http://hdl.handle.net/11250/2374461. http://hdl.handle.net/11250/2374461

2015
Rognes, A., Odden, J., Loe, L., Bischof, R.& Linnell, J. 2015. Aktivitetsmønstre hos rådyr, gaupe, rev og mennesker studert med viltkamera. Hjorteviltet.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1692548
Solberg, E., Veiberg, V., Stenbrenden, M.& Rolandsen, C. 2015. Sett elg og sett hjort - tetthetsindekser og oppdagbarhet. Hjorteviltet. : 12-16.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1609932
Veiberg, V. 2015. Gevira krympar og forsvinn i tette hjorteviltbestandar. Jakt og fiske. 5: 76-78.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1609931
Lone, K., Loe, L., Gobakken, T., Linnell, J., Odden, J., Remmen, J.& Mysterud, A. 2015. Fatale møte med gaupe og jeger: ein studie av risikolandskapet til rådyr. Hjorteviltet. 25: 40-42.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1350056
Wam, H., Solberg, E.& Hjeljord, O. 2015. Ikke bare mer, men bedre elgmat på hogstflater. Hjorteviltet. : 45-47.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1316215
Meisingset, E., Austrheim, G., Solberg, E., Brekkum, Ø.& Lande, U. 2015. Effekter av klimastress på hjortens vinterbeiter. Utvikling av blåbærlyngen etter tørkevinteren 2014. NIBIO Rapport 64. NIBIO. http://hdl.handle.net/11250/2368503. http://hdl.handle.net/11250/2368503
Panzacchi, M. 2015. The secret life of wild reindeer. Animal Ecology in Focus: News and thought-provoking discussion provided by the Journal of Animal Ecology. Journal of Animal Ecology. https://journalofanimalecology.wordpress.com/2015/12/10/the-secret-life-of-wild-reindeer/. https://journalofanimalecology.wordpress.com/2015/12/10/the-secret-life-of-wild-reindeer/
Mattisson, J., Odden, J., Strømseth, T., Rauset, G., Flagstad, Ø.& Linnell, J. 2015. Gaupe og jerv i reinbeiteland. Sluttrapport for Scandlynx Troms og Finnmark 2007-2014. NINA rapport 1200. Norsk institutt for naturforskning. http://hdl.handle.net/11250/2367530. http://hdl.handle.net/11250/2367530
Strand, O., Gundersen, V., Jordhøy, P., Andersen, R., Nerhoel, I., Panzacchi, M.& Van Moorter, B. 2015. Villreinens arealbruk i Knutshø. Resultater fra GPS-undersøkelsene. NINA rapport 1019. Norsk institutt for naturforskning. http://hdl.handle.net/11250/2358778. http://hdl.handle.net/11250/2358778
Solberg, E., Strand, O., Veiberg, V., Andersen, R., Heim, M., Rolandsen, C., Solem, M., Holmstrøm, F., Jordhøy, P., Nilsen, E., Granhus, A.& Eriksen, R. 2015. Hjortevilt 2012–2014 : Framdriftsrapport fra Overvåkingsprogrammet for hjortevilt. NINA rapport 1177. Norsk institutt for naturforskning. http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2015/1177.pdf. http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2015/1177.pdf
Gundersen, V., Strand, O., Mortensen, A.& Nerhoel, I. 2015. Tiltak for å håndtere ferdsel i villreintrekk i Stroplsjødalen. Villreinen. 1: 74-77.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1247146
Tømmervik, H., Danielsen, I.& Langeland, K. 2015. Kommunedelplan Tømmerneset, Sør-Varanger kommune - Konsekvensutredning for reindrift. NINA rapport 1083. Norsk institutt for naturforskning. http://hdl.handle.net/11250/2371361. http://hdl.handle.net/11250/2371361
Solberg, E.& Rolandsen, C. 2015. Bestandsutvikling og av skytning av elg innenfor Trondheim storviltvald. Evaluering av bestandskondisjon og måloppnåelse i planperioden 2010-2014. NINA rapport 1134. Norsk institutt for naturforskning. http://hdl.handle.net/11250/2388772. http://hdl.handle.net/11250/2388772
Strand, O., Jordhøy, P., Panzacchi, M.& Van Moorter, B. 2015. Veger og villrein. Oppsummering – overvåking av Rv7 over Hardangervidda. NINA rapport 1121. Norsk institutt for naturforskning. http://hdl.handle.net/11250/2395710. http://hdl.handle.net/11250/2395710
Strand, O., Gundersen, V., Jordhøy, P., Andersen, R., Nerhoel, I., Panzacchi, M.& Van Moorter, B. 2015. Villrein og ferdsel i Rondane. Sluttrapport fra GPS-merkeprosjektet 2009–2014. NINA rapport 1013. Norsk institutt for naturforskning. http://hdl.handle.net/11250/2388724. http://hdl.handle.net/11250/2388724
Halley, D.& Solberg, E. 2015. Deer managment in Norway. Land Matters. http://www.andywightman.com/archives/4062. http://www.andywightman.com/archives/4062

2014
Odden, J., Tveraa, T., Mattisson, J., Linnell, J.& Stien, A. 2014. Feil om forskning på rovdyr og rein. Romsdals Budstikke. : 39.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1397130
Peeters, B., Hansen, B., Sæther, B., Veiberg, V.& Pedersen, Å. 2014. Effects of Climate and Animal Density on Adult Sex Ratio Variation in a Large Herbivore. NTNU.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1277533
Haukbø, B., Tangvik, A., Flakken, G., Solberg, E.& Rolandsen, C. 2014. Bestandsvurdering av elg og hjort i Nord-Trøndelag 2014. Naturdata AS.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1233957
Huseby, O., Ringsby, T., Rolandsen, C., Van Moorter, B., Herfindal, I.& Solberg, E. 2014. Sesongvariasjon i elgens aktivitet gjennom døgnet påvirker når og hvor den påkjøres. Hjorteviltet. 2014: 84-85.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1233916
Tangvik, A., Haukbø, B., Rolandsen, C., Flakken, G.& Solberg, E. 2014. Vurdering av elgbestanden i Troms. Naturdata AS.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1233206
Panzacchi, M., Van Moorter, B., Gundersen, V., Jordhøy, P.& Strand, O. 2014. IX Congresso Italiano di Teriologia. Opening Lecture: Managing wildlife in a human dominated world or managing man into the wild? Experiences from the last remaining populations of wild mountain reindeer. Hystrix: The Italian Journal of Mammalogy. 25: 3-3. http://www.italian-journal-of-mammalogy.it. http://www.italian-journal-of-mammalogy.it
Haanes, H., Herfindal, I., Røed, K., Heim, M., Sæther, B., Markussen, S.& Solberg, E. 2014. Genetisk variasjon og innavl hos norsk elg. Hjorteviltet. 24(1): 90-94.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1192311
Odden, J., Tveraa, T., Mattisson, J., Linnell, J.& Stien, A. 2014. Feil om forskning på rovdyr og rein. Ordet fritt. Romsdals Budstikke. : 39-39.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1172136
Solberg, E., Veiberg, V., Rolandsen, C., Ueno, M., Nilsen, E., Gangsei, L., Stenbrenden, M.& Libjå, L. 2014. Sett elg og sett hjort-overvåkingen: Styrker og forbedringspotensial. NINA rapport 1043. Norsk institutt for naturforskning. http://hdl.handle.net/11250/2372344. http://hdl.handle.net/11250/2372344
Panzacchi, M., Van Moorter, B., Jordhøy, P.& Strand, O. 2014. How can pitfall traps built to massacre wild reindeer 2000 years ago now help their conservation. DEER The journal of the British Deer Society. spring 2014: 30-33.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1138035
Panzacchi, M., Gundersen, V., Van Moorter, B., Jordhøy, P.& Strand, O. 2014. Managing wildlife in a human dominated world or managing man into the wild?Experiences from the last remaining populations of wild mountain reindeer. Hystrix: The Italian Journal of Mammalogy. 25: 3-3.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1131994
Bårdsen, B., Berglann, H., Stien, A.& Tveraa, T. 2014. Effekten av høsting på produksjon og lønnsomhet i reindriften. NINA rapport 999. Norsk institutt for naturforskning. http://hdl.handle.net/11250/2372347. http://hdl.handle.net/11250/2372347

2013
Odden, J., Sjulstad, K.& Linnell, J. 2013. Rådyr Østafjells: status vinteren 2012-2013. NINA Minirapport 445.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1693010
Bråtå, H.& Strand, O. 2013. Europeiske villreinregioner – hva kan de bli?. Østlandsforskning AS.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1136062
Gundersen, V., Strand, O., Panzacchi, M.& Nerhoel, I. 2013. En sti er ikke en sti for villreinen. Villreinen. : 22-25.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1127059
Veiberg, V., Solberg, E.& Rolandsen, C. 2013. Status for hjorten i dei nasjonale overvåkingsområda. Hjorteviltet. : 58-62.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1126963
Solberg, E., Speed, J., Meisingset, E., Daverdin, M., Mysterud, A.& Austrheim, G. 2013. En skog uten hjortevilt. Gryende kunnskap fra uthegningsstudiene. Hjorteviltet. : 32-36.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1126961
Huseby, O., Ringsby, T., Solberg, E., Herfindal, I., Van Moorter, B.& Rolandsen, C. 2013. Spatio-temporal variation in moose vehicle collisions: the effect of varying traffic intensity and light conditions. Norwegian University of Science and Technology.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1106396
Ofstad, E., Ringsby, T., Herfindal, I., Solberg, E., Rolandsen, C.& Van Moorter, B. 2013. Seasonal variation in Site Fidelity of Moose (Alces alces). Norwegian University of Science and Technology.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1106376
Falldorf, T.& Strand, O. 2013. Habitat use of wild Reindeer (Rangifer t.tarandus) in Hardangervidda, Norway. NINA rapport 982. Norsk institutt for naturforskning. http://hdl.handle.net/11250/2397707. http://hdl.handle.net/11250/2397707
Tveraa, T., Ballesteros, M., Bårdsen, B., Fauchald, P., Lagergren, M., Langeland, K., Pedersen, E.& Stien, A. 2013. Beregning av produksjon og tap i reindriften. NINA rapport 938. Norsk institutt for natruforskning. http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2013/938.pdf. http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2013/938.pdf
Bevanger, K., Linnell, J., Odden, J.& Strand, O. 2013. Rovvilt og villrein. En kunnskapsstatus med utgangspunkt i Blefjellområdet. NINA rapport 978. Norsk institutt for naturforskning. http://hdl.handle.net/11250/2383510. http://hdl.handle.net/11250/2383510
Gundersen, V., Olsson, T., Strand, O., MacKay, M., Panzacchi, M.& Van Moorter, B. 2013. Nordfjella villreinområde. Konsekvens av planforslag for villrein, friluftsliv og reiseliv. NINA rapport 956. Norsk institutt for naturforskning. http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2013/956.pdf. http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2013/956.pdf

2012
Solberg, E., Ytrehus, B.& Heim, M. 2012. Freemartinisme - et fenomen hos elg?. Hjorteviltet. : 37-37.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1734402
Odden, J., Nilsen, E.& Linnell, J. 2012. Tetthet av rådyr og sau påvirker hvor ofte gauper dreper sau. Hjorteviltet. 2012: 72-75.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1692426
Tveraa, T., Ballesteros, M., Bårdsen, B., Fauchald, P., Lagergren, M., Langeland, K., Pedersen, E.& Stien, A. 2012. Rovvilt og reindrift. Kunnskapsstatus i Finnmark. NINA rapport 821. Norsk institutt for naturforskning.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1468452
Wold, L., Gundersen, V., Nerhoel, I., Strand, O., Panzacchi, M., Dokk, J.& Andersen, O. 2012. Friluftsliv og turisme i Nordfjella villreinområde. NINA rapport 850. Norsk institutt for naturforskning.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1468331
Hansen, B., Veiberg, V.& Aanes, R. 2012. Material from harvested Svalbard reindeer: Evaluation of the material, the data and their areas of application for research and management. Norwegian Polar Institute Brief Report Series 24. Norwegian Polar Institute.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1155851
Bevanger, K., Odden, J.& Linnell, J. 2012. Rovdyr, ørn, og villrein - kunnskap og fremtidige utfordringer. Villreinen. 2012: 50-50.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1055661
Wright, J., Fliflet, H., Solberg, E., Van Moorter, B.& Rolandsen, C. 2012. Spatial and Temporal Variation in Moose (Alces alces) Road Crossings. MSc Thesis. NTNU.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=969398
Mysterud, A., Meisingset, E., Loe, L., Bischof, R., Zimmermann, B.& Veiberg, V. 2012. Hjortens trekkmønster. Hjorteviltet. 22: 38-45.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=964971
Meisingset, E., Mysterud, A., Loe, L.& Veiberg, V. 2012. Hjortens arealbruk og skala i forvaltningen. Hjorteviltet. 22: 46-54.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=964968
. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=962503
Solberg, E., Strand, O., Veiberg, V., Andersen, R., Heim, M., Rolandsen, C., Langvatn, R., Holmstrøm, F., Solem, M., Eriksen, R., Astrup, R.& Ueno, M. 2012. Hjortevilt 1991-2011. Oppsummeringsrapport fra Overvåkingsprogrammet for Hjortevilt. NINA rapport 885. Norsk institutt for naturforskning. http://hdl.handle.net/11250/2443771. http://hdl.handle.net/11250/2443771
Jordhøy, P., Strand, O., Sørensen, R., Andersen, R.& Panzacchi, M. 2012. Villreinen i Snøhetta- og Knutshøområdet. Status og leveområde. NINA rapport 800. Norsk institutt for naturforskning. http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2012/800.pdf. http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2012/800.pdf
Herfindal, I., Brøseth, H., Kjørstad, M., Linnell, J., Odden, J., Persson, J., Stien, A., Tveraa, T.& Ersson, L. 2012. Modellering av tap av tamrein til rovvilt - en risikomodell. NINA rapport 819. Norsk institutt for naturforskning. http://hdl.handle.net/11250/2443067. http://hdl.handle.net/11250/2443067

2011
Herfindal, I., Brøseth, H., Kjørstad, M., Linnell, J., Odden, J., Persson, J., Stien, A.& Tveraa, T. 2011. Modellering av risikobasert erstatning for tap av tamrein til rovvilt - En vurdering av ulike datasetts egnethet. NINA Rapport 329.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1693013
Veiberg, V., Gaare, E., Stokke, S., Solberg, E.& Skuterud, L. 2011. Overvåking av cesium-137 i beitevekster og kjøtt av elg, hjort og villrein i 2010. NINA rapport 734. Norsk institutt for naturforskning. http://hdl.handle.net/11250/2467725. http://hdl.handle.net/11250/2467725
Andersen, O., Mysterud, A., Veiberg, V., Meisingset, E.& Wold, L. 2011. Jakten på hjortejegeren. En spørreundersøkelse blant norske hjorteviltjegere med fokus på framtidig utøvelse av hjortejakt. NINA rapport 725. Norsk institutt for naturforskning. http://hdl.handle.net/11250/2642738. http://hdl.handle.net/11250/2642738
Jordhøy, P., Sørensen, R., Aaboen, S., Berge, J., Dalen, B., Fortun, E., Granum, K., Rødstøl, T., Sørumgård, R.& Strand, O. 2011. Villreinen i Ottadalen. Kunnskapsstatus og leveområde. NINA rapport 643. Norsk institutt for naturforskning. http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2011/643.pdf. http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2011/643.pdf
Strand, O., Jordhøy, P., Mossing, A., Knudsen, P., Nesse, L., Skjerdal, H., Panzacchi, M., Andersen, R.& Gundersen, V. 2011. Villreinen i Nordfjella. Status og leveområde. NINA rapport 634. Norsk institutt for naturforskning. http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2011/634.pdf. http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2011/634.pdf
Strand, O., Panzacchi, M., Jordhøy, P., Van Moorter, B., Andersen, R.& Bay, L. 2011. Villreinens bruk av Setesdalsheiene. Sluttrapport fra GPS-merkeprosjektet 2006–2010. NINA rapport 694. Norsk institutt for naturforskning. http://hdl.handle.net/11250/2426045. http://hdl.handle.net/11250/2426045
. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=893141
. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=893124
Wam, H., Hjeljord, O.& Solberg, E. 2011. Stadig nye mysterier i elgforskningen. Hjorteviltet. : 72-73.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=884953
Wam, H., Hjeljord, O.& Solberg, E. 2011. Hogstflatene er elgens spisskammers. Skogeieren. (4): 24-28.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=884871
Mysterud, A., Loe, L., Meisingset, E., Zimmermann, B., Hjeltnes, A., Veiberg, V., Rivrud, I., Skonhoft, A., Olaussen, J., Andersen, O., Bischof, R., Bonenfant, C., Brekkum, Ø., Langvatn, R., Flatjord, H., Syrstad, I., Aarhus, A.& Holthe, V. 2011. Hjorten i det norske kulturlandskapet: arealbruk, bærekraft og næring. Biologisk institutt, Universitetet i Oslo.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=881080
Stokke, S., Vang, S., Arnemo, J., Hansson, M., Roer, O., Stokkereit, A., Meisingset, E., Wahl, B., Slettemark, I., Johnsen, B., Bartzke, G., Rolandsen, C.& Solberg, E. 2011. Kan vi stole på våre ettersøkshunder? en evaluering av godkjente ettersøkshunders sporingsevne på hjortevilt. NINA rapport 688. Norsk institutt for naturforskning. http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2011/688.pdf. http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2011/688.pdf
Solberg, E., Heim, M., Rolandsen, C., Sæther, B.& Arnemo, J. 2011. Immobilisering og radiomerking av elg på Vega, 1992-2010 : konsekvenser for dyrevelferd, kondisjon, reproduksjon og overlevelse. NINA rapport 658. Norsk institutt for naturforskning. http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2011/658.pdf. http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2011/658.pdf
Nilsen, E., Gervasi, V., Linnell, J., Odden, J., Pedersen, H., Wabakken, P., Zimmermann, B.& Swenson, J. 2011. Effekten av predasjon på hjorteviltbestander. Hjorteviltet. : 91-93.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=831306

2010
. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1693140
Jordhøy, P., Sørensen, R., Berge, T., Borgos, T., Guldvik, K., Meli, J.& Strand, O. 2010. Villreinen i Forollhogna. Status og leveområde. NINA rapport 528a. Norsk institutt for naturforskning. http://hdl.handle.net/11250/2565197. http://hdl.handle.net/11250/2565197
Lindhjem, H., Solberg, E., Linnell, J.& Skogen, K. 2010. Mulige konsekvenser av rovdyrsikre gjerder for friluftsliv og hjortevilt. NINA rapport 611. Norsk institutt for naturforskning.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1466991
Gaare, E., Veiberg, V., Solberg, E.& Skuterud, L. 2010. Overvåking av cesium-137 i beitevekster og kjøtt av elg, hjort og villrein i 2009. NINA rapport 594. Norsk institutt for naturforskning.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1464351
Solberg, E., Strand, O., Veiberg, V., Andersen, R., Heim, M., Rolandsen, C., Holmstrøm, F., Solem, M., Eriksen, R.& Astrup, R. 2010. Hjortevilt 2009. Årsrapport fra Overvåkingsprogrammet for hjortevilt. NINA rapport 584. Norsk institutt for naturforskning.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1464249
Veiberg, V., Nilsen, E.& Ueno, M. 2010. Framtidig forvaltning av norske hjortebestandar – utfordringar knytt il bestandstettleik og demografi. NINA rapport 571. Norsk institutt for naturforskning.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1463527
Strand, O., Gundersen, V., Panzacchi, M., Andersen, O., Falldorf, T., Andersen, R., Van Moorter, B., Jordhøy, P.& Fangel, K. 2010. Ferdsel i villreinens leveområder. NINA rapport 551. Norsk institutt for naturforskning. http://hdl.handle.net/11250/2566985. http://hdl.handle.net/11250/2566985
Jordhøy, P., Strand, O.& Bay, L. 2010. Vassdragsutbygging i Årdalsvassdraget i Rogaland - Moglege konsekvensar for villrein. Prosjekta Sandvatn - Nes og overføring av Øvre Daladalen til Lyngsvatn. NINA rapport 518. Norsk institutt for naturforskning. http://hdl.handle.net/11250/2563713. http://hdl.handle.net/11250/2563713
Linnell, J.& Odden, M. 2010. Mind the moose: Tales of conflict from the land of the midnight sun. Current Conservation. 4(4): 12-15.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=895045
Moa, P., Hagen, B.& Rolandsen, C. 2010. Vil et strømgjerde hindre elgen fra å krysse jernbanesporet?. Hjorteviltet. 20: 76-82.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=656856
Sivertsen, T., Gundersen, H., Rolandsen, C., Andreassen, H., Hanssen, F., Hanssen, M.& Lykkja, O. 2010. Evaluering av tiltak for å redusere elgpåkjørsler på veg Høgskolen i Hedmark Oppdragsrapport nr. 1 - 2010. Høgskolen i Hedmark - oppdragsrapport 1. Høgskolen i Hedmark. http://hdl.handle.net/11250/133657. http://hdl.handle.net/11250/133657

2009
Linnell, J.& Odden, J. 2009. Should I stay or should I go? Den komplekse utvandringen hos rådyr. Hjorteviltet. 2009: 22-24.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1692816
Nilsen, E., Odden, J., Melis, C.& Linnell, J. 2009. En sulten katt på silkepoter - gaupas effekt på rådyrbestander. Hjorteviltet. 2009: 20-22.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1692815
Jordhøy, P.& Strand, O. 2009. Villreinen i Fjellheimen. Status og sårbare habitat. NINA rapport 411. Norsk institutt for naturforskning. http://hdl.handle.net/11250/2395474. http://hdl.handle.net/11250/2395474
Jordhøy, P.& Strand, O. 2009. Lufsjåtangen og Dagalitangen på Hardangervidda. Kunnskap og utfordringar i høve til villreintrekk og menneskeleg arealbruk. NINA rapport 412. Norsk institutt for naturforskning. http://hdl.handle.net/11250/2393934. http://hdl.handle.net/11250/2393934
Solberg, E., Rolandsen, C., Herfindal, I.& Heim, M. 2009. Hjortevilt og trafikk i Norge: En analyse av hjorteviltrelaterte trafikkulykker i perioden 1970-2007. NINA rapport 463. Norsk institutt for naturforskning. http://hdl.handle.net/11250/2394479. http://hdl.handle.net/11250/2394479
Solberg, E., Strand, O., Veiberg, V., Andersen, R., Heim, M., Rolandsen, C., Holmstrøm, F.& Solem, M. 2009. Hjortevilt 2008. Årsrapport fra Overvåkingsprogrammet for hjortevilt. NINA rapport 477. Norsk institutt for naturforskning. http://hdl.handle.net/11250/2395105. http://hdl.handle.net/11250/2395105
Thomassen, J., Strand, O., Gundersen, V., Fangel, K., Næss, C., Eide, N., Rønningen, K., Flemsæter, F., Ydse, H., Sørensen, R.& Skorem, J. 2009. FoU-prosjekt knyttet til villrein, ferdsel og inngrep i Snøhettaområdet. Dialogseminar på Norsk Villreinsenter Nord 22. – 24. april 2009. NINA rapport 481. Norsk institutt for naturforskning. http://hdl.handle.net/11250/2396122. http://hdl.handle.net/11250/2396122
Solberg, E. 2009. Bestandsutvikling og avskytning av elg innenfor Trondheim Storviltvald – Evaluering av bestandskondisjon og måloppnåelse i planperioden 2005-2009. NINA rapport 525. Norsk institutt for naturforskning. http://hdl.handle.net/11250/2389966. http://hdl.handle.net/11250/2389966
Linnell, J. 2009. Summer loving: Usjenert rådyrromantikk. Hjorteviltet. : 14-16.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1055659

2008
Linnell, J.& Solberg, E. 2008. Moose on the loose!. DEER The journal of the British Deer Society. 2008(Autumn): 21-23.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1692807
Fangel, K., Solberg, E., Andersen, O.& Dervo, B. 2008. Kommunal viltforvaltning. Status, endringer og måloppnåelse – med hjortevilt i kikkerten. NINA rapport 383. Norsk Institutt for Naturforskning. http://hdl.handle.net/11250/2480361. http://hdl.handle.net/11250/2480361
Strand, O., Hanssen, F., Jordhøy, P., Heim, M., Andersen, R.& Falldorf, T. 2008. Villreinprosjektene i Langfjella. Framdriftsrapport. NINA rapport 407. Norsk institutt for naturforskning. http://hdl.handle.net/11250/2561610. http://hdl.handle.net/11250/2561610
Jordhøy, P., Strand, O.& Bay, L. 2008. Nye overføringar til Blåsjømagasinet - villreinfagleg vurdering. Blåfjelloverføringane. NINA rapport 401. Norsk institutt for naturforskning. http://hdl.handle.net/11250/2561597. http://hdl.handle.net/11250/2561597
Veiberg, V.& Langvatn, R. 2008. Rutilutvinning frå Engebøfjellet i Naustdal. Konsekvensar for hjorten og hjortejakta i området. NINA rapport 387. Norsk institutt for naturforskning. http://hdl.handle.net/11250/2482998. http://hdl.handle.net/11250/2482998
Jordhøy, P., Sørensen, R., Danielsen, J., Vagstein, G., Hjemsæteren, T., Liebe, M., Elgevasslien, I., Bondal, H., Toldnes, T., Bjomyr, F.& Strand, O. 2008. Villreinen i Rondane - Sølnkletten. Kunnskapsstatus og leveområde. NINA rapport 339. Norsk institutt for naturforskning. http://hdl.handle.net/11250/2459984. http://hdl.handle.net/11250/2459984
Solberg, E., Veiberg, V., Strand, O., Andersen, R., Langvatn, R., Heim, M., Rolandsen, C., Holmstrøm, F.& Solem, M. 2008. Hjortevilt 2007. Årsrapport fra Overvåkingsprogrammet for hjortevilt. NINA rapport 380. Norsk Institutt for Naturforskning. http://hdl.handle.net/11250/2479980. http://hdl.handle.net/11250/2479980
Solberg, E., Heim, M.& Sæther, B. 2008. NINAs elgmerkingsprosjekt i grenseområdet Akershus, Hedmark og Østfold i 2007. Årsrapport. NINA rapport 332. Norsk institutt for naturforskning. http://hdl.handle.net/11250/2459788. http://hdl.handle.net/11250/2459788
Rolandsen, C.& Solberg, E. 2008. Vurdering av elgbestandens utvikling i Lødingen på bakgrunn av sett elg og jaktstatistikk for perioden 1988-2007. NINA rapport 330. Norsk institutt for naturforskning. http://hdl.handle.net/11250/2459778. http://hdl.handle.net/11250/2459778
Austrheim, G., Solberg, E., Mysterud, A., Daverdin, M.& Andersen, R. 2008. Hjortedyr og husdyr på beite i norsk utmark i perioden 1949-1999. NTNU Vitenskapsmuseet Rapport zoologisk serie 2. NTNU Vitenskapsmuseet.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=319941
Storaas, T., Pedersen, S., Pedersen, S., Andreassen, H., Arnemo, J., Dötterer, M., Eriksen, A., Frugaard, A., Gundersen, H., Haug, T., Milner, J., Maartmann, E., Nicolaysen, K., Nilsen, E., Rønning, H., Sivertsen, T., Solberg, E., Steinset, O., Strømseth, T., Wabakken, P., Aalbu, F.& Zimmermann, B. 2008. Effekter av ulv på elgbestanden : da ulven kom og forsvant fra Koppangkjølen Effects of wolves on moose : when the wolf came and went from Koppangkjølen. Høgskolen i Hedmark - oppdragsrapport 1http://hdl.handle.net/11250/133703. http://hdl.handle.net/11250/133703

2007
Bevanger, K., Jordhøy, P., Reimers, E.& Strand, O. 2007. Reetablering av villreintrekk over Aursjømagasinet, Lesja og Nesset kommuner. Et kunnskapsgrunnlag. NINA rapport 266. Norsk institutt for naturforskning. http://hdl.handle.net/11250/2447120. http://hdl.handle.net/11250/2447120
Solberg, E., Heim, M.& Sæther, B. 2007. NINAs elgmerkingsprosjekt i gren-seområdet Akershus, Hedmark og Østfold i 2006. Årsrapport. NINA rapport 237. Norsk institutt for naturforskning. http://hdl.handle.net/11250/2434619. http://hdl.handle.net/11250/2434619
Hjeljord, O., Wam, H.& Solberg, E. 2007. Status for elgbeite i Vegårshei, Kjose, Re, Sande, Halden, Rakkestad, Aurskog, Finnskogen og Stjørdal 2005-2006. Institutt for naturforvaltning, UMB.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=762273

2006
Strand, O., Andersen, R.& Jordhøy, P. 2006. Egenevaluering av overvåkingsprogrammet for villrein. NINA rapport 161. Norsk institutt for naturforskning. http://hdl.handle.net/11250/2434546. http://hdl.handle.net/11250/2434546
Solberg, E.& Heim, M. 2006. Egenevaluering av overvåkingsprogrammet for elg. NINA rapport 159. Norsk institutt for naturforskning. http://hdl.handle.net/11250/2434570. http://hdl.handle.net/11250/2434570
Solberg, E., Langvatn, R., Andersen, R., Strand, O., Heim, M., Jordhøy, P., Holmstrøm, F.& Solem, M. 2006. Egenevaluering av overvåkingsprogrammet for hjortevilt. Fremtidig overvåking sett i lys av 15 års erfaring. NINA rapport 156. Norsk institutt for naturforskning. http://hdl.handle.net/11250/2437279. http://hdl.handle.net/11250/2437279
Heim, M., Solberg, E.& Sæther, B. 2006. Årsrapport fra NINAs elgmerkingsprosjekt i grenseområdet Akershus, Hedmark og Østfold i 2005. NINA rapport 132. Norsk institutt for naturforskning. http://hdl.handle.net/11250/2434975. http://hdl.handle.net/11250/2434975
Solberg, E., Rolandsen, C., Heim, M., Grøtan, V., Garel, M., Sæther, B., Nilsen, E., Austrheim, G.& Herfindal, I. 2006. Elgen i Norge sett med jegerøyne. En analyse av jaktmaterialet fra overvå-kingsprogrammet for elg og det samlede sett elg-materialet for perioden 1966-2004. NINA rapport 125. Norsk institutt for naturforskning. http://hdl.handle.net/11250/2448745. http://hdl.handle.net/11250/2448745

2005
Bevanger, K., Falldorf, T.& Strand, O. 2005. Rv7-tunneler på Hardangervidda. Effekter for villrein. NINA rapport 106. Norsk institutt for naturforskning.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1450008
Heim, M., Solberg, E.& Sæther, B. 2005. Årsrapport fra NINA’s Elgmerkingsprosjekt i grenseområdet Akershus, Hedmark og Østfold i 2004. NINA rapport 12. Norsk institutt for naturforskning. http://hdl.handle.net/11250/2430684. http://hdl.handle.net/11250/2430684
Linnell, J., Solberg, E., Pedersen, H., Andersen, R.& Odden, J. 2005. Hvilke konsekvenser har økende bestander av ulv og gaupe for bærekraftig bruk av hjorteviltressursene?. NINA Temahefte 23.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=323273
Andersen, R., Odden, J., Linnell, J., Herfindal, I., Panzacchi, M., Høgseth, Ø., Gangås, L., Brøseth, H., Solberg, E.& Hjeljord, O. 2005. Gaupe og rådyr i Sørøst-Norge. Oversikt over gjennomførte aktiviteter 1995-2004 : Rovvilt og Samfunn (RoSa). NINA rapport 29. Norsk Institutt for Naturforskning Rapport 29. http://hdl.handle.net/11250/2435019. http://hdl.handle.net/11250/2435019

2004
Linnell, J., Landa, A., Andersen, R., Strand, O., Eide, N., van Dijk, J.& May, R. 2004. Captive-breeding population supplementation and reintroduction as tools to conserve endangered Arctic fox populations in Norway : detailed proposal and progress 2001-2004. NINA Oppdragsmelding 825. Norsk institutt for naturforskning. http://hdl.handle.net/11250/2595690. http://hdl.handle.net/11250/2595690

2003
Strand, O., Jordhøy, P., Kastdalen, L., Solberg, E.& Tømmervik, H. 2003. Vidda kartlegges og villreinen overvåkes fra verdensrommet. ?. : 12-17.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=778711
Solberg, E., Sand, H., Linnell, J., Brainerd, S., Andersen, R., Odden, J., Brøseth, H., Swenson, J., Strand, O.& Wabakken, P. 2003. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding. Store rovdyrs innvirkning på hjorteviltet i Norge: Økologiske prosesser og konsekvenser for jaktuttak og jaktutøvelse. NINA fagrapport 63. Norsk institutt for naturforskning (NINA). http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/fagrapport/063.pdf. http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/fagrapport/063.pdf

2002
. http://hdl.handle.net/11250/2595743
Linnell, J.& Strand, O. 2002. Monitoring of ungulate populations: the wild reindeer. NINA Annual Report. 2001.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1692791
Solberg, E.& Heim, M. 2002. Monitoring moose in Norway; See them, shoot them, measure them, eat them. Hjorteviltet.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1642858
Solberg, E., Sæther, B., Heim, M., Jakobsen, K.& Olstad, R. 2002. Demography of an island population of moose following sex and age-specific harvesting: Experience from an 8 year study. Hjorteviltet.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1642855
Storaas, T., Gundersen, H., Nicolaysen, K., Andreassen, H., Arnemo, J., Solberg, E., Steinset, O., Wabakken, P.& Zimmermann, B. 2002. Lite elg att til jegerane Elg og ulv på Koppangkjølen. Elgjakt. : 82-85.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=778167
Storaas, T., Gundersen, H., Nicolaysen, K., Andreassen, H., Arnemo, J., Solberg, E., Steinset, O., Wabakken, P.& Zimmermann, B. 2002. Om ansvarlege grunneigarar - ei ulveenkje og overlevande elgkalvar. ?. 12: 4-8.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=778109

2001
Sæther, B., Heim, M., Solberg, E., Jakobsen, K., Olstad, R., Stacy, J.& Sviland, M. 2001. Effekter av rettet avskyting på elgbestanden på Vega. NINA fagrapport 49. Norsk institutt for naturforskning (NINA).. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1642678
. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=747099
Landa, A., Fox, J., Holand, Ø.& Tveraa, T. 2001. Tapsrelaterte problemstillinger hos tamrein i Troms. NINA.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=747152

2000
Strand, O., Swenson, J., Jordhøy, P., Nellemann, C., Solberg, E., Linnell, J.& Holand, Ø. 2000. Villrein som naturressurs; utnyttelse og bevaring. Villreinen. 2000: 34-43.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1692786
Andersen, R., Linnell, J., Odden, J., Gangås, L.& Karlsen, J. 2000. Rådyret – gaupas favoritt i sør-Skandinavia. Hjorteviltet. 2000: 2-5.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1692785
Solberg, E., Sæther, B., Rolandsen, C.& Heim, M. 2000. Kirurgisk jakt fører til systematisk avl i Norske elgbestander. Hjorteviltet.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1642630
Heim, M.& Sæther, B. 2000. Resultater fra elgprosjektet på Vega. Hjorteviltet.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=1642629
Veiberg, V.& Solheim, H. 2000. Råte etter hjortegnag på gran i Sunnfjord. Rapport fra skogforskningen 18/00. Norsk institutt for skogforskning. http://hdl.handle.net/11250/2560195. http://hdl.handle.net/11250/2560195
Storaas, T., Nicolaysen, K., Andreassen, H., Gundersen, H., Wabakken, P., Steinset, O., Arnemo, J., Dötterer, M., Tveit, H., Aalbu, F.& Solberg, E. 2000. Gløym elgjakt i ulverevir?. ?. 10: 91-93.. http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?action=sok&visParametre=1&nr=776789


Vis alle

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: