Ansattinformasjon

Jørn J. Fremstad

Stilling:    Kommunikasjonsrådgiver

 Telefon: 909 24 129
 E-post: jorn.fremstad@nina.no
 Arbeidssted:  Fellesadministrasjonen/Kommunikasjon

Publikasjoner: