Maur i Norge

Maur i Norge

Visste du at maur spiller en svært viktig rolle i naturen og at vi har så mye som 65 ulike arter i Norge? Her kommer for første gang på lang tid en komplett oversikt over alle maurarter som er funnet i Norge. Bli med inn i maurenes fascinerende verden og lær mer om disse fantastiske insektene.

Maur har levd på jorda siden dinosaurenes tid for mer enn 140 millioner år siden og er i dag en dominerende dyregruppe i de fleste terrestriske miljøer. Selv om de utgjør bare 1,5 % av alle kjente insektarter, utgjør de mer enn 15 % av den totale biomassen av dyr i mange naturtyper. På verdensbasis er det beskrevet mer enn 14 000 maurarter.

Her kan du lære om maurenes utrolige levesett og viktige funksjoner i naturen. Du kan også lese om maurens samspill med mennesker på godt og vondt, og få mange fascinerende glimt av maur fra andre deler av verden. Men først og fremst gir boka en inngående oversikt over de 65 stedegne maurartene som finnes i Norge med gode beskrivelser og illustrerte bestemmelsesnøkler.

Artene er illustrert med flotte bilder av både maur og deres levesteder i naturen. Ved hjelp av avansert fototeknikk presenteres også helfigurer og kroppsdeler av maur med en unik detaljrikdom som er avgjørende for artsbestemmelse. I tillegg får du en beskrivelse av registrerte fremmede maurarter i Norge og noen arter som forventes å bli hos oss funnet i framtida.


Forfattere:  Frode Ødegaard, Arnstein Staverløkk og Jan Ove Gjershaug
Utgiver:  Norsk institutt for naturforskning 
Språk:  Norsk 
Format:  Innbundet (17x24 cm)  
Utgitt/trykk:  juni 2018 
Sider:  447
Pris:  Veil. kr 450, + frakt/porto

Bestilling:
Bestill boka

Telefon: 73 80 14 00 eller e-post: firmapost@nina.no

Kontakt

Bestill boka

Eller på telefon: 73 80 14 00 

Spørsmål om maur eller boka? Kontakt Frode Ødegaard,  Arnstein Staverløkk eller Jan Ove Gjershaug

Her kan du se noen smakebiter av boka.