Mygg

 

Nyheter

Håper på tidenes mygg-år 
Publisert 16.05.2019

Malariamygg funnet for første gang i Finnmark 
Publisert 11.08.2017

Skal få oversikt over myggen 
Publisert 13.06.2016

Kontakt

Prosjekter

Nyheter

Podcast

Den omsorgsfulle myggen

Det er ikke mange som tar myggen i forsvar, men i podcasten Naturligvis forteller forsker Sondre Dahle at myggen faktisk er veldig omsorgsfull!

Last ned der du finner dine podcaster, eller hør den her:

Listen to "Midt blant blodsugerne" on Spreaker.

Stikkmygg og sviknott

De summer, de svirrer, de stikker og suger blod – og de kan være fantastisk irriterende. Noen av dem kan til og med overføre farlige sykdommer. Like fullt, myggene og sviknottene er en viktig del av mangfoldet i naturen og mat for mange andre skapninger. Men vi vet altfor lite om dem.

Når en tenker på hvor mange de er, at vi alle har et forhold til dem og at de kan overføre sykdommer, så skulle man tro at vi også har full oversikt over hvilke blodsugende insekter som finnes i Norge.

Slik er det ikke. Det er sytti år siden den siste store gjennomgangen av stikkmygg i  Norge, og Norge er et hvitt område på kartene til det europeiske senteret for sykdomskontroll, ECDC. 

Vi har litt mer kunnskap om sviknott, siden deler av landet ble kartlagt i forbindelse med veterinærmyndighetenes kartlegging for dyresykdommene blåtunge og Schmallenberg sykdom. Men både forskere og myndigheter mangler mye kunnskap om hvilke arter som finnes og hvilke utbredelsesområder de har.

Å vite hvilke stikkmygg og sviknott som finnes er viktig både for å få mer kunnskap om det biologiske mangfoldet i Norge, og for å kunne si noe om faren for å få spredning av mygg- og sviknottbårne sykdommer i Norge.

NINA er nå i gang med å lete etter mygg og sviknott i Norge. Til dette trenger vi hjelp fra folk flest. Om du har lyst til å sende inn mygg og sviknott til oss, så kan du se den enkle fremgangsmåten her!

Har du en myggfelle i gang i hagen eller på hytta, er vi veldig interessert i å få prøver fra denne!  

Bli med på kartlegging av myggarter i Norge! ​

Kontaktperson: Sondre Dahle

Slik sender du inn mygg

Forskerne ønsker hjelp til å samle inn mygg fra hele Norge!

Slik kan du bidra:

 • Fang myggen, men ikke slå den helt flat.
 • Myggen bør være fersk og kan avlives ved å legges i fryseren.
 • Vær forsiktig. Vinger og ben som knekker av gjør artsbestemmelsen vanskeligere.
 • Legg dem i en boks, gjerne en fyrstikkeske.
 • Pakk myggen inn i litt papir så den ikke blir ristet i stykker.
 • Ikke legg dem i plast. Da kan de råtne.
 • Det er ikke nødvending å sende store mengder.

Denne informasjonen må med:

 • Sted og dato for fangst (gjerne GPS-koordinater hvis du har).
 • Kontonummer for refusjon av porto.
 • Navn og kontaktopplysninger om du vil ha beskjed hvis forskerne finner en sjelden art i din prøve.

Send til:

Norsk institutt for naturforskning
Prosjekt NorBite
Postboks 5685 Torgarden
7485 Trondheim.

Send inn mygg fra Mosquito magnet myggfelle

Vi ønsker å få mygg fra flest mulig ulike steder. Så får å få god spredning fra hele landet, vil vi gjerne at du registrerer deg. Når du er registrert, får du beskjed om vi trenger mygg fra ditt område, da vil du få tilsendt en pakke med posten som inneholder:

 • Ark med instruksjoner.
 • Boks til å legge innsamlet mygg i.
 • Returkonvolutt med forhåndsbetalt porto.

Når du har mottatt pakken samler du inn mygg med din felle i ett til to sammenhengende døgn (opp til 48 timer) i en valgfri periode i løpet av sommeren.

Du avliver myggen ved å legge fangstnettet i fryseren i en times tid, så kan du overføre myggen til boksen du får fra oss og returnere den med posten.

Registrerer deg her for å bli med!

Hvorfor skal du være med?

Det er over 70 år siden den siste store gjennomgangen av stikkmygg i Norge. I mange områder i landet finnes det ingen informasjon om hvilke arter som finnes. Din fangst kan derfor bli en viktig del av den pågående kartleggingen av blodsugende insekter i landet.

 

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: