Publication list for employee

Publication list for John Odden

2013

Bevanger, K., Linnell, J.D.C., Odden, J. & Strand, O. 2013. Rovvilt og villrein. En kunnskapsstatus med utgangspunkt i Blefjellområdet. - NINA Rapport 978. 57 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
Hansen, I., Odden, J., Linnell, J.D.C., Todnem, J. & Løken, Ø. 2013. Evaluering av og prioritering av forebyggende tiltak i rovviltregion 3. - Bioforsk rapport 8(45). 28 pp. Bioforsk, Ås. Show details
Odden, J., Mattisson, J., Strømseth, T.H. & Linnell, J.D.C. 2013. Gaupe og jerv i Troms og Finnmark. Statusrapport fra Scandlynx 2012-2013. - NINA Minirapport 450. 22 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Odden, J., Sjulstad, K. & Linnell, J.D.C. 2013. Rådyr «Østafjells». Status vinteren 2012/2013. - NINA Minirapport 445. 10 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.


2012

Bevanger, K., Odden, J. & Linnell, J.D.C. 2012. Rovdyr, ørn og villrein - kunnskap og fremtidige utfordringer. - Villreinen 2012. p. 50. Show details
*Gervasi, V., Nilsen, E.B., Sand, H., Panzacchi, M., Rauset, G.R., Pedersen, H.C., Kindberg, J., Wabakken, P., Zimmermann, B., Odden, J., Liberg, O., Swenson, J.E. & Linnell, J.D.C. 2012. Predicting the potential demographic impact of predators on their prey: a comparative analysisof two carnivore–ungulate systems in Scandinavia. - Journal of Animal Ecology 81: 443-454. Show details
Request for publication
Hansen, I., Bråten, S., Sjulstad, K., Odden, J. & Linnell, J.D.C. 2012. Arealbruk og tapsårsaker hos lam i Hallingdal. Årsrapport 2011. - Bioforsk, Ås. 7(18). 25 pp. Show details
Herfindal, I., Brøseth, H., Kjørstad, M.A., Linnell, J.D.C., Odden, J., Persson, J., Stien, A., Tveraa, T. & Ersson, L. 2012. Modellering av tap av tamrein til rovvilt – en risikomodell. - NINA Rapport 819. 33 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
Kjørstad, M.A., Ledström, G., Nordin, H., Odden, J., Pedersen, V., Svensson, L. & Tovmo, M. 2012. Forslag til samordning av overvåking av gaupe i Norge og Sverige. - NINA Rapport 880. 40 pp. Norsk institutt for naturforskning(NINA), Trondheim. Show details
Linnell, J.D.C., Odden, J. & Mertens, A. 2012. Mitigation methods for conflicts associated with carnivore depredation on livestock. - p. 314-332 in Boitani, L. & Powell, R.A. (eds.) Carnivore Ecology and Conservation. A Handbook of Techniques. Oxford University Press, Oxford. Show details
*Mejlgaard, T., Loe, L.E., Odden, J., Linnell, J.D.C. & Nilsen, E.B. In press. Lynx prey selection for age and sex classes of roe deer varies with season. - Journal of Zoology (London) Show details
Request for publication
*Mysterud, A., Bischof, R., Loe, L.E., Odden, J. & Linnell, J.D.C. 2012. Contrasting migration tendencies of sympatric red deer and roe deer suggest multiple causes of migration in ungulates. - Ecosphere 3(10): 1-6. Show details
Request for publication
*Nilsen, E.B., Brøseth, H., Odden, J. & Linnell, J.D.C. 2012. Quota hunting of Eurasian lynx in Norway: patterns of hunter selection, hunter efficiency and monitoring accuracy. - European journal of wildlife research 58: 325-333. Show details
Request for publication
*Nilsen, E.B., Linnell, J.D.C., Odden, J., Samelius, G. & Andrén, H. 2012. Patterns of variation in reproductive parameters in Eurasian lynx (Lynx lynx). - Acta Theriologica 57: 217-233. Show details
Request for publication
Odden, J. & Linnell, J.D.C. 2012. På sporet av en usynlig katt. - Våre Rovdyr 26(3): 102-105. Show details
Odden, J. & Linnell, J.D.C. 2012. Gaupa i Follo. - Follo Næringsråd. Vekst 3-2012: 46-49. Show details
Odden, J. & Linnell, J.D.C. 2012. Viltkamera - en mulig overvåkingsmetodikk for gaupe i snøfattige områder?. - Hjorteviltet 2012: 79-81. Show details
Odden, J., Mattisson, J., Linnell, J.D.C., Mysterud, A., Melis, C., Nilsen, E.B., Samelius, G., McNutt, H.L., Andrén, H., Brøseth, H., Teurlings, I., Persson, J., Arnemo, J.M., Sjulstad, K., Ulvund, K.R., Loe, L.E., Segerström, P., Turtumøygard, S., Strømseth, T.H., Gervasi, V., Bouyer, Y. & Flagstad, Ø. 2012. Framdriftsrapport for Scandlynx Norge 2011. - NINA Rapport 842. 84 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
Odden, J., Nilsen, E.B. & Linnell, J.D.C. 2012. Når gaupa møter sauen. - Våre Rovdyr 3-2012: 94-96. Show details
Odden, J., Nilsen, E.B. & Linnell, J.D.C. 2012. Tetthet av rådyr og sau påvirker hvor ofte gauper dreper sau. - Hjorteviltet 2012: 72-75. Show details
*Samelius, G., Andrén, H., Liberg, O., Linnell, J.D.C., Odden, J., Ahlqvist, P., Segerström, P. & Sköld, K. 2012. Spatial and temporal variation in natal dispersal by Eurasian lynx in Scandinavia. - Journal of Zoology (London) 286: 120-130. Show details
Request for publication
Samelius, G., Andrén, H., Liberg, O., Linnell, J.D.C., Odden, J., Ahlqvist, P., Segerström, P., Sköld, K. & Glad, E. 2012. Spredningsmønster hos gaupe i Skandinavia. - Våre Rovdyr 4-2012: 94-97. Show details


2011

Brøseth, H., Nilsen, E.B., Linnell, J.D.C. & Odden, J. 2011. Felte rovdyr gir bestandskunnskap. - 66-68 in Brøseth, H., Nilsen, E.B., Linnell, J.D.C. & Odden, J. Felte rovdyr gir bestandskunnskap. 3-2011(3). Show details
Herfindal, I., Brøseth, H., Kjørstad, M.A., Linnell, J.D.C., Odden, J., Persson, J., Stien, A. & Tveraa, T. 2011. Modellering av risikobasert erstatning for tap av tamrein til rovvilt - En vurdering av ulike datasetts egnethet. - NINA Minirapport 329. 24 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim.
*Mattisson, J., Odden, J., Nilsen, E.B., Linnell, J.D.C., Persson, J. & Andrén, H. 2011. Factors affecting Eurasian lynx kill rates on semi-domestic reindeer in northern Scandinavia: Can ecological research contribute to the development of a fair compensation system?. - Biological Conservation 144: 3009-3017. Show details
Request for publication
Nilsen, E.B., Brøseth, H., Odden, J., Andrén, H. & Linnell, J.D.C. 2011. Prognosemodell for bestanden av gaupe i Norge. - NINA Rapport 774. 26 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
Nilsen, E.B., Gervasi, V., Linnell, J.D.C., Odden, J., Pedersen, H.C., Wabakken, P., Zimmermann, B. & Swenson, J.E. 2011. Effekten av predasjon på hjorteviltbestander. - Hjorteviltet: 91-93. Show details
*Zimmermann, A., Baker, N., Inskip, C., Linnell, J.D.C., Marchini, S., Odden, J., Rasmussen, G. & Treves, A. 2011. 6. Contemporary Viewsof Human–Carnivore Conflictson Wild Rangelands. - p. 129-151 in du Toit, J.T., Kock, R. & Deutsch, J.C. (eds.) Wild Rangelands: ConservingWildlife While Maintaining Livestock in Semi-Arid Ecosystems. Blackwell, [s.l.]. Show details


2010

Brøseth, H., Tovmo, M. & Odden, J. 2010. Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2010. - NINA Rapport 587. 19 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
*Linnell, J.D.C., Brøseth, H., Odden, J. & Nilsen, E.B. 2010. Sustainably harvesting a large carnivore? Development of Eurasian lynx populations in Norway during 160 years of shifting policy. - Environmental Management 45(5). 1142–1154. Show details
Request for publication
Linnell, J.D.C., Odden, J., Nilsen, E.B., Strømseth, T. & Arnemo, J.M. 2010. Hva bestemmer skjebnen til de store rovdyrene i Norge?. Kronikk. - Våre Rovdyr 2-2010: 40-41. Show details
*Melis, C., Basille, M., Herfindal, I., Linnell, J.D.C., Odden, J., Gaillard, J.-M., Høgda, K.A. & Andersen, R. 2010. Roe deer population growth and lynx predation along a gradient of environmental productivity and climate in Norway. - Ecoscience 17(2): 166-174. Show details
Request for publication
*Nilsen, E.B., Brøseth, H., Odden, J. & Linnell, J.D.C. 2010. The cost of maturing early in a solitary carnivore. - Oecologia 164: 943-948. Show details
Request for publication
Odden, J. & Linnell, J.D.C. 2010. En ny rovviltfovaltning. Kronikk, Dagbladets nettutgave, 21. september 2010. Show details
Odden, J., Mattisson, J., Rauset, G.R., Linnell, J.D.C., Persson, J., Segerström, P. & Andrén, H. 2010. Er skadefelling av gaupe og jerv selektiv?. - NINA Rapport 601. 20 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
Odden, J., Mattisson, J., Strømseth, T.H., Sjulstad, K., Linnell, J.D.C., Persson, J., Nilsen, E.B. & Arnemo, J.M. 2010. Framdriftsrapport for Scandlynx Norge 2010. - NINA Rapport 640. 22 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Show details
*Panzacchi, M., Herfindal, I., Linnell, J.D.C., Odden, M., Odden, J. & Andersen, R. 2010. Trade-offs between maternal foraging and fawn predation risk in an income breeder. - Behavioral Ecology and Sociobiology 64(8): 1267-1278. Show details
Request for publication
*Panzacchi, M., Linnell, J.D.C., Melis, C., Odden, M., Odden, J., Gorini, L. & Andersen, R. 2010. Effect of land-use on small mammal abundance and diversity in a forest–farmland mosaic landscape in south-eastern Norway. - Forest Ecology and Management 259: 1536-1545. Show details
Request for publication
*Sæther, B.E., Engen, S., Odden, J., Linnell, J.D.C., Grøtan, V. & Andrén, H. 2010. Sustainable harvest strategies for age-structured Eurasian lynx populations: The use of reproductive value. - Biological Conservation 143: 1970-1979. Show details
Request for publication
*Zimmermann, A., Baker, N., Inskip, C., Linnell, J.D.C., Marchini, S., Odden, J., Rasmussen, G. & Treves, A. 2010. Contemporary views of human–carnivore conflicts on wild rangelands. - p. 129-151 in du Toit, J.T., Koch, R. & Deutsch, J.C. (eds.) Wild Rangelands: Conserving wildlife while maintaining livestock in semi-arid ecosystems. Wiley-Blackwell, [Oxford, UK]. Show details


2009

*Basille, M., Herfindal, I., Santin-Janin, H., Linnell, J.D.C., Odden, J., Andersen, R., Høgda, K.A. & Gaillard, J.-M. 2009. What shapes Eurasian lynx distribution in human dominated landscapes: selecting prey or avoiding people?. - Ecography 32(4): 683-691. Show details
Request for publication
Brøseth, H. & Odden, J. 2009. Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2009. - NINA Rapport 493. 19 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
Linnell, J.D.C. & Odden, J. 2009. Should I stay or should I go?. Den komplekse utvandringen hos rådyr. - Hjorteviltet 2009: 22-24. Show details
*Linnell, J.D.C., Breitenmoser, U., Breitenmoser-Würsten, C., Odden, J. & von Arx, M. 2009. Recovery of Eurasian lynx in Europe: What part has reintroduction played?. - p. 72-91 in Hayward, M.W. & Somers, M.J. (eds.) Reintroduction of top-order predators. Wiley-Blackwell, [Oxford]. Show details
Linnell, J.D.C., Odden, J. & Mattisson, J. 2009. Matgilde eller hungersnød i nord? – verdens nordligste gaupebestand avsløres. - Rovdyr 1-2009: 8-9. Show details
Melis, C., Holmern, T., Basille, M., Herfindal, I., Odden, J. & Linnell, J.D.C. 2009. Fra fjord til fjell: Hvordan påvirker nordens tiger rådyrbestandene?. - Hjorteviltet 2009: 20-22. Show details
*Nilsen, E.B., Gaillard, J.-M., Andersen, R., Odden, J., Delorme, D., van Laere, G. & Linnell, J.D.C. 2009. A slow life in hell or a fast life in heaven: demographic analyses of contrasting roe deer populations. - Journal of Animal Ecology 78: 585-594. Show details
Request for publication
*Nilsen, E.B., Linnell, J.D.C., Odden, J. & Andersen, R. 2009. Climate, season, and social status modulate the functional response of an efficient stalking predator:the Eurasian lynx. - Journal of Animal Ecology 78: 741-751. Show details
Request for publication
Nilsen, E.B., Odden, J., Melis, C. & Linnell, J.D.C. 2009. En sulten katt på silkepoter - gaupas effekt på rådyrbestander. - Hjorteviltet 2009: 17-19. Show details
Odden, J. & Brøseth, H. 2009. Gauperegistrering i utvalgte fylker 2009. - NINA Rapport 495. 24 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
Odden, J., Linnell, J.D.C. & Arnemo, J.M. 2009. Ny kunnskap har sin pris. Debatt. - Nordlys 17.04.2009 Show details
Odden, J., Mattisson, J., Andrén, H., Linnell, J.D.C., Persson, J., Flagstad, Ø., Nilsen, E.B., Arnemo, J.M., Sköld, K., Segerström, P., Samelius, G., Rauset, G.R., Danell, A. & Liberg, O. 2009. Scandlynx. Framdriftsrapport for det skandinaviske forskningsprosjektet på gaupe 2008 – 2009. - NINA Rapport 513. 50 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
*Panzacchi, M., Linnell, J.D.C., Odden, M., Odden, J. & Andersen, R. 2009. Habitat and roe deer fawn vulnerability to red fox predation. - Journal of Animal Ecology 78(6). 1124–1133. Show details
Request for publication


2008

Brøseth, H. & Odden, J. 2008. Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2008. - NINA Rapport 384. 19 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
*Henriksen, H.B. & Odden, J. 2008. På sporet av gaupa. - p. 99-113 in Mortensen, A.J. (ed.), Landa, A., Wikan, S., Steinset, O.K., Odden, J., Henriksen, H.B. & Pedersen, H.C. På sporet av de fire store. spor og tegn, feltbiologi, praktisk forvaltning. Høyskoleforlaget, Kristiansand. Show details
*Krofel, M., Kos, I., Linnell, J.D.C., Odden, J. & Teurlings, I. 2008. Human kleptoparasitism on Eurasian lynx (Lynx lynx L.) in Slovenia and Norway. - Varstvo Narava 21: 93-103. Show details
*Landa, A. 2008. På sporet av jerven. - p. 83-99 in Mortensen, A.J. (ed.), Landa, A., Wikan, S., Steinset, O.K., Odden, J., Henriksen, H.B. & Pedersen, H.C. På sporet av de fire store. spor og tegn, feltbiologi, praktisk forvaltning. Høyskoleforlaget, Kristiansand. Show details
Linnell, J.D.C., Odden, J. & Arnemo, J.M. 2008. Viltforskning – til hvilken pris?. - Våre Rovdyr 22(1): 26-27. Show details
Linnell, J.D.C., Odden, J. & Mattisson, J. 2008. Feast or famine in the arctic? - the world's nothern most lynx population revealed. - BarentsWatch 2008: 14-15. Show details
Linnell, J.D.C., Odden, J. & Mattisson, J. 2008. Matgilde eller hungersnød i nord? - verdens nordligste gaupebestand avsløres. - BarentsWatch 2008: 14-15. Show details
Linnell, J.D.C., Panzacchi, M. & Odden, J. 2008. Buoni da mangiare... per la volpe!. - La Caccia August 2008: 12-17. Show details
Linnell, J.D.C., Panzacchi, M. & Odden, J. 2008. Roter Kitzräuber. - St. Hubertus 5: 8-12. Show details
*May, R., Van Dijk, J., Wabakken, P., Swenson, J.E., Linnell, J.D.C., Zimmermann, B., Odden, J., Pedersen, H.C., Andersen, R. & Landa, A. 2008. Habitat differentiation within the large-carnivore community of Norway’s multiple-use landscapes. - Journal of Applied Ecology 45: 1382-1391. Show details
Request for publication
Mortensen, A.J. (ed.), Landa, A., Wikan, S., Steinset, O.K., Odden, J., Henriksen, H.B. & Pedersen, H.C. 2008. På sporet av de fire store. spor og tegn, feltbiologi, praktisk forvaltning. - Høyskoleforlaget, Kristiansand. 328 pp. Show details
Odden, J. & Linnell, J.D.C. 2008. Kunnskap – til hvilken pris?. Kronikk i Varden 21. februar 2008. - A/S Varden, Skien.: 22-23. Show details
Odden, J., Andersen, R., Brøseth, H. & Linnell, J.D.C. 2008. Gauperegistrering i utvalgte fylker 2008. - NINA Rapport 375. 24 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
*Odden, J., Herfindal, I., Linnell, J.D.C. & Andersen, R. 2008. Vulnerability of domestic sheep to lynx depredation in relation to roe deer density. - Journal of Wildlife Management 72(1): 276-282. Show details
Request for publication
Odden, J., Linnell, J.D.C. & Arnemo, J.M. 2008. Viltforskning – til hvilken pris?. Nettavisen forskning.no 4. mars 2008. 3 pp. Show details
Odden, J., Mattisson, J. & Linnell, J.D.C. 2008. Nærkontakt med «fjelløven» i nord. - Våre Rovdyr 22(1): 6-9. Show details
*Panzacchi, M., Linnell, J.D.C., Odden, J., Odden, M. & Andersen, R. 2008. When a generalist becomes a specialist: patterns of red fox predation on roe deer fawns under contrasting conditions. - Canadian Journal of Zoology 86(2): 116-126. Show details
Request for publication
*Panzacchi, M., Linnell, J.D.C., Serrao, G., Eie, S., Odden, M., Odden, J. & Andersen, R. 2008. Evaluation of the importance of roe deer fawns in the spring-summer diet of red foxes in southeastern Norway. - Ecological Research 23(5): 889-896. Show details
Request for publication


2007

*Andersen, R., Karlsen, J., Austmo, L.B., Odden, J., Linnell, J.D.C. & Gaillard, J.-M. 2007. Selectivity of Eurasian lynx Lynx lynx and recreational hunters for age, sex and body condition in roe deer Capreolus capreolus. - Wildlife Biology 13(4): 467-474. Show details
Request for publication
Brøseth, H., Odden, J. & Linnell, J.D.C. 2007. Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2007. - NINA Rapport 271. 19 pp. Show details
*Linnell, J.D.C., Fiske, P., Herfindal, I., Odden, J., Brøseth, H. & Andersen, R. 2007. An evaluation of structured snow-track surveys to monitor Eurasian lynx Lynx lynx populations. - Wildlife Biology 13(4): 456-466. Show details
Request for publication
Linnell, J.D.C., Odden, J. & Mattisson, J. 2007. Status for Scandlynx i Norge 2006/07. - NINA Minirapport 199. 11 pp.
*Linnell, J.D.C., Odden, J., Andrén, H., Liberg, O., Andersen, R., Moa, P., Kvam, T., Brøseth, H., Segerström, P., Ahlqvist, P., Schmidt, K., Jedrzejewski, W. & Okarma, H. 2007. Distance rules for minimum counts of Eurasian lynx Lynx lynx family groups under different ecological conditions. - Wildlife Biology 13(4): 447-455. Show details
Request for publication
Odden, J. 2007. Gaupa - en ensom vanrer. - Hytte Nytt 4-2007: 12-14. Show details
Odden, J., Brøseth, H. & Linnell, J.D.C. 2007. Gauperegistrering i utvalgte fylker 2007. - NINA Rapport 261. 27 pp. Show details
Odden, J., Linnell, J.D.C., Arnemo, J.M. & Berntsen, F.E. 2007. Refinement of research capture techniques for Eurasian lynx in Norway (1995-2007). - NINA Minirapport 203. 7 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
*Panzacchi, M., Linnell, J.D.C., Serrao, G., Eie, S., Odden, M., Odden, J. & Andersen, R. 2007. Evaluation of the importance of roe deer fawns in the spring–summer diet of red foxes in southeastern Norway. - Ecological Research Show details
Request for publication
*Ratikainen, I.I., Panzacchi, M., Mysterud, A., Odden, J., Linnell, J.D.C. & Andersen, R. 2007. Use of winter habitat by roe deer at a northern latitude where Eurasian lynx are present. - J. Zool. 273: 192-199. Show details
Request for publication


2006

*Andrén, H., Linnell, J.D.C., Liberg, O., Andersen, R., Danell, A., Karlsson, J., Odden, J., Moa, P.F., Ahlqvist, P., Kvam, T., Franzén, R. & Segerström, P. 2006. Survival rates and causes of mortality in Eurasian lynx (Lynx lynx) in multi-use landscapes. - Biological Conservation 131: 23-32. Show details
Request for publication
Arnemo, J.M. (ed.), Ahlqvist, P., Andersen, R., Andrén, H., Brunberg, S., Dypsund, P., Fahlman, Å., Gangås, L., Landa, A., Liberg, O., Odden, J., Persson, J., Ranheim, B., Segerström, P. & Swenson, J.E. 2006. Biomedical protocols for free-ranging brown bears, gray wolves, wolverines and lynx. 14 pp. Show details
*Arnemo, J.M., Ahlqvist, P., Andersen, R., Berntsen, F.E., Ericsson, G., Odden, J., Brunberg, S., Segerström, P. & Swenson, J.E. 2006. Risk of capture-related mortality in large free-ranging mammals: experiences from Scandinavia. - Wildlife Biology 12(1): 109-113. Show details
Request for publication
Brainerd, S.M., Bakka, D., Odden, J. & Linnell, J.D.C. (eds.) 2006. Jakt på gaupe i Norge. Et informasjonshefte fra Norges Jeger- og Fiskerforbund og NINA. - Norges Jeger- og Fiskerforbund, Hvalstad ; Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. 39 pp. Show details
*Bunnefeld, N., Linnell, J.D.C., Odden, J., van Duijn, M.A.J. & Andersen, R. 2006. Risk taking by Eurasian lynx (Lynx lynx) in a human-dominated landscape: effects of sex and reproductive status. - Journal of Zoology (London) 270: 31-39. Show details
Request for publication
Hagen, D., Museth, J. & Odden, J. 2006. Økologisk vurdering av riksvegnettet - forslag til supplering av objekttyper i Vegdirektoratets nasjonale vegdatabank (NVDB). - NINA Rapport 109. 30 pp. Show details
Odden, J., Brøseth, H. & Linnell, J.D.C. 2006. Gauperegistrering i utvalgte fylker 2006. - NINA Rapport 167. 23 pp. Show details
Odden, J., Brøseth, H. & Linnell, J.D.C. 2006. Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2006. - NINA Rapport 166. 18 pp. Show details
*Odden, J., Linnell, J.D.C. & Andersen, R. 2006. Diet of Eurasian lynx, Lynx lynx, in the boreal forest of southeastern Norway: the relative importance of livestock and hares at low roe deer density. - European journal of wildlife research 52: 237-244. Show details
Request for publication


2005

Andersen, R., Odden, J., Linnell, J.D.C., Odden, M., Herfindal, I., Panzacchi, M., Høgseth, Ø., Gangås, L., Brøseth, H., Solberg, E.J. & Hjeljord, O. 2005. Gaupe og rådyr i Sørøst-Norge. Oversikt over gjennomførte aktiviteter 1995-2004 : Rovvilt og Samfunn (RoSa). - NINA Rapport 29. 43 pp. Show details
Brainerd, S.M., Bakka, D., Odden, J. & Linnell, J.D.C. (eds.) 2005. Jakt på gaupe i Norge. Et informasjonshefte fra Norges Jeger- og Fiskerforbund og NINA. 40 pp. Show details
Brainerd, S.M., Brøseth, H. & Odden, J. 2005. Slik overvåkes gaupa. - Jakt & Fiske 134(1-2): 54-56. Show details
Brøseth, H., Odden, J. & Linnell, J.D.C. 2005. Gauperegistrering i utvalgte fylker 2004. Nasjonalt overvåkingsprogram for store rovdyr. - NINA Minirapport 066. 9 pp.
Brøseth, H., Odden, J. & Linnell, J.D.C. 2005. Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2004. Nasjonalt overvåkingsprogram for store rovdyr. - NINA Minirapport 073. 9 pp.
Brøseth, H., Odden, J. & Linnell, J.D.C. 2005. Gauperegistrering i utvalgte fylker 2005. - NINA Rapport 61. 21 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
Brøseth, H., Odden, J. & Linnell, J.D.C. 2005. Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i 2005. - NINA Rapport 79. 17 pp. Show details
Henriksen, H.B., Andersen, R., Hewison, A.J.M., Gaillard, J.-M., Bronndal, M., Jonsson, S., Linnell, J.D.C. & Odden, J. 2005. Reproductive biology of captive female Eurasian lynx, Lynx lynx. - European journal of wildlife research 51: 151-156. Show details
Request for publication
Herfindal, I., Linnell, J.D.C., Moa, P.F., Odden, J., Austmo, L.B. & Andersen, R. 2005. Does recreational hunting of lynx reduce depredation losses of domestic sheep?. - Journal of Wildlife Management 69(3): 1034-1042. Show details
Request for publication
Herfindal, I., Linnell, J.D.C., Odden, J., Nilsen, E.B. & Andersen, R. 2005. Prey density, environmental productivity and home-range size in the Eurasian lynx (Lynx lynx). - Journal of Zoology (London) 265: 63-71. Show details
Request for publication
Linnell, J.D.C., Andrén, H., Liberg, O., Odden, J., Skogen, K. & Andersen, R. 2005. Scandlynx : a vision for coordinated lynx research in Scandinavia. - NINA Rapport 86. 26 pp. Show details
Linnell, J.D.C., Nilsen, E.B., Lande, U.S., Herfindal, I., Odden, J., Skogen, K., Andersen, R. & Breitenmoser, U. 2005. Zoning as a means of mitigating conflicts with large carnivores: principles and reality. - p.162-174 in Woodroffe, R., Thirgood, S. & Rabinowitz, A. (eds.) People & Wildlife, conflict or co-existence?. Cambridge University Press, Cambridge. Show details
Linnell, J.D.C., Solberg, E.J., Pedersen, H.C., Andersen, R., Odden, J., Andrén, H., Liberg, O., Sand, H., Wabakken, P. & Hjeljord, O. 2005. 6. Hvilke konsekvenser har økende bestander av ulv og gaupe for bærekraftig bruk av hjorteviltressursene?. - p. 51-57 in Jonsson, B. & Yoccoz, N. (eds.) Økosystemdynamikk: menneskelig påvirkning på biologisk mangfold. NINAs strategiske instituttprogrammer 2001-2005. NINA Temahefte 33. Show details
Panzacchi, M., Linnell, J.D.C., Odden, M., Odden, J. & Andersen, R. 2005. Mortality causes and habitat related anti-predator strategies of roe deer fawns in south Norway. 7th European Roe Deer Workshop, Jerez de la Frontera, Spain, 10th-11th March 2005. - Oral presentation by MP. Show details


2004

Andersen, R., Herfindal, I., Sæther, B.E., Linnell, J.D.C., Odden, J. & Liberg, O. 2004. When range expansion rate is faster in marginal habitats. - Oikos 107(1): 210-214. Show details
Request for publication
Brøseth, H., Odden, J. & Linnell, J.D.C. 2004. Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2003. Nasjonalt overvåkingsprogram for store rovdyr. - NINA Minirapport 007. 9 pp.
Brøseth, H., Odden, J. & Linnell, J.D.C. 2004. Gauperegistrering i utvalgte fylker 2004. - NINA Minirapport 66. 22 pp.
Brøseth, H., Odden, J. & Linnell, J.D.C. 2004. Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2004. - NINA Minirapport 73. 11 pp.
Linnell, J.D.C., Andersen, R. & Odden, J. 2004. Predators and prey in two contrasting boreal forest habitats. Lynx, roe deer and red foxes in southeastern Norway, 1995 - 2004. Workshop on large carnivore impacts on ungulates along environmental gradients. Mammal Research Institute, Bialowieza, Poland, December 2004. – Oral presentation by JDCL. Show details
Odden, J., Linnell, J.D.C., Odden, M., Panzacchi, M., Hjeljord, O. & Andersen, R. 2004. Årsrapport fra NINA prosjektene: "Gaupe- og rådyrprosjektet i Sørøst-Norge" og "Rødrevens økologi: et pilotstudie". - NINA Minirapport 56. 18 pp.


2003

Andersen, R., Linnell, J.D.C., Odden, J., Andrén, H., Sæther, B.-E., Moa, P., Herfindal, I., Kvam, T. & Brøseth, H. 2003. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding : Gaupe - bestandsdynamikk, bestandsutvikling og høstingsstrategier. - NINA Fagrapport 59. 28pp. Show details
Brøseth, H., Odden, J. & Linnell, J.D.C. 2003. Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i perioden 1996-2002. - NINA Oppdragsmelding 777. 29 pp. Show details
Brøseth, H., Odden, J. & Linnell, J.D.C. 2003. Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2003.. - NINA Minirapport 7. 9 pp.
Lande, U.S., Linnell, J.D.C., Herfindal, I., Salvatori, V., Brøseth, H., Andersen, R., Odden, J., Andrén, H., Karlsson, J., Willebrand, T., Persson, J., Landa, A., May, R., Dahle, B. & Swenson, J.E. 2003. Utredninger i forbindelse med den nye rovviltmeldingen - Potensielle leveområder for store rovdyr i Skandinavia : GIS - analyser på et økoregionalt nivå. - NINA Fagrapport 64. 31 pp. Show details
Linnell, J.D.C., Andersen, R. & Odden, J. 2003. The challenge of sustainably harvesting a large carnivore : a case study with Eurasian lynx in Norway. - in Baltic Large Carnivore Initiative, Järvselja, Estonia, 6-8 October 2003 - Oral presentation by JDCL. Show details
Moa, P.F., Herfindal, I., Odden, J., Linnell, J.D.C., Austmo, L.B. & Andersen, R. 2003. Har kvotejakt på gaupe redusert tapet av lam på utmarksbeite?. - 29-31 in Brainerd, S.M. (ed.) Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding - Konfliktdempene tiltak i rovviltforvaltningen. NINA Fagrapport 66. Show details
Solberg, E.J. & Brainerd, S.M. 2003. Avbøtende tiltak med hensyn til jaktutøvelse. - p. 48-51 in Solberg, E.J., Sand, H., Linnell, J.D.C., Brainerd, S.M., Andersen, R., Odden, J., Brøseth, H., Swenson, J.E., Strand, O. & Wabakken, P. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding. Konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen. NINA Fagrapport 63. Show details
Solberg, E.J., Sand, H., Linnell, J.D.C., Brainerd, S.M., Andersen, R., Odden, J., Brøseth, H., Swenson, J.E., Strand, O. & Wabakken, P. 2003. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding. Store rovdyrs innvirkning på hjorteviltet i Norge: Økologiske prosesser og konsekvenser for jaktuttak og jaktutøvelse. - NINA Fagrapport 63. 75pp. Show details


2002

Andersen, R., Kvam, T., Linnell, J.D.C., Moa, P., Odden, J. & Swenson, J.E. 2002. Møt gaupa: uproblematisk rovdyr – eller notorisk lystmorder?. - s. 78-85 in Pedersen, H.C. & Jonsson, B. (eds.) Bærekraftig høsting av bestander: Sluttrapport. NINA Temahefte 18. Show details
Andrén, H., Linnell, J.D.C., Liberg, O., Ahlqvist, P., Andersen, R., Danell, A., Franzén, R., Kvam, T., Odden, J. & Segerström, P. 2002. Estimating total lynx Lynx lynx population size from censuses of family groups. - Wildlife Biology 8(4): 299-306. Show details
Request for publication
Linnell, J.D.C., Andersen, R. & Odden, J. 2002. From a green heaven to a white hell. - Moose and Deer 1: 9-11. Show details
Linnell, J.D.C., Nilsen, E.B., Lande, U.S., Herfindal, I., Odden, J., Skogen, K., Andersen, R. & Breitenmoser, U. 2002. Zoning as a means of mitigating conflicts with large carnivores. Zoological Society of London Symposium “People and wildlife: conflict or co-existence?”, 5th-6th December 2002 – Oral presentation by JDCL. Show details
Linnell, J.D.C., Stahl, P., Vandal, J.M., Odden, J., Moa, P., Herfindal, I., Andersen, R. & Kvam, T. 2002. Livestock husbandry and problem individuals: studies of Eurasian lynx in Norway and France. 16th Annual Meeting of the Society for Conservation Biology, Cantebury, United Kingdom, 14th-19th July 2002 – Oral presentation by JDCL. Show details
Linnell, J.D.C., Steuer, D., Odden, J., Kaczensky, P. & Swenson, J.E. 2002. European brown bear compendium. Safari Club International Foundation, Wildlife Conservation Issues Technical Series. 004A. 131pp. Show details
Odden, J., Fiske, P., Herfindal, I., Linnell, J.D.C., Brøseth, H. & Andersen, R. 2002. Instruks for bruk av indekslinjer i overvåking av gaupebestander. - Nasjonalt overvåkingsprogram for store rovdyr. 25pp. Show details
Odden, J., Linnell, J.D.C., Andersen, R., Moa, P., Kvam, T. & Herfindal, I. 2002. Lynx depredation on domestic sheep in Norway. - Journal of Wildlife Management 66(1): 98-105. Show details
Request for publication
Odden, J., Linnell, J.D.C., Gangås, L. & Andersen, R. 2002. Hva har sju års forskning på gaupe lært oss?. - Våre Rovdyr 2/2002: 36-45. Show details


2001

Andersen, R., Odden, J. & Linnell, J.D.C. 2001. Kill rates by Eurasian lynx on roe deer. - 5th European Roe Deer Workshop, Tredozio, Italia, April 2001. Show details
Linnell, J.D.C., Andersen, R. & Odden, J. 2001. Contrasting movement patterns in two roe deer populations? - 5th European Roe Deer Workshop, Tredozio, Italy, April 2001. Show details
Linnell, J.D.C., Andrén, H., Odden, J., Liberg, O. & Andersen, R. 2001. Home range size and choice of management strategy for lynx in Scandinavia. - Environmental Management 27: 869-879. Show details
Request for publication