Publication list for employee

Publication list for Gunnbjørn Bremset

2013

Jensen, A.J., Berg, M., Bremset, G., Eide, O., Finstad, B., Hvidsten, N.A., Jensås, J.G., Johnsen, B.O., Lund, E. & Ulvan, E.M. 2013. Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Årsrapport for 2012. - NINA Rapport 947. 55 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
Robertsen, G., Berg, M., Bongard, T., Bremset, G., Jensås, J.G. & Solem, Ø. 2013. Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Ålvunda. Årsrapport for 2012. - NINA Minirapport 441. 16 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.


2012

Bremset, G. & Ulvan, E.M. 2012. Ungfiskundersøkingar i Toåa i 2011. Førekomst av ungfisk samanlikna med resultat frå gytefisktellingane i 2009 og 2010. - NINA Minirapport 397. 14 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Bremset, G., Berg, M., Berger, H.M., Dokk, J.G. & Museth, J. 2012. Ungfiskundersøkelser i Namsen. Forsøk med bruk av elektrisk fiskebåt. - NINA Rapport 870. 29 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
Bremset, G., Berg, M., Diserud, O.H., Solem, Ø. & Ulvan, E.M. 2012. Fisketelling i Driva høsten 2011. Forekomst og fordeling av gytemoden sjøaure og laks før planlagt etablering av langtidssperre i Snøvasfossan. - NINA Rapport 781. 49 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
Bremset, G., Berg, M., Solem, Ø. & Ulvan, E.M. 2012. Foreløpig rapport fra fisketelling i Driva høsten 2011. - NINA Minirapport 346. 12 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Bremset, G., Bongard, T. & Johnsen, B.O. 2012. Bestandsstatus for sjøvandrende laksefisk i Daleelva i Høyanger. Årsrapport 2011.. - NINA Rapport 830. 36 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
Bremset, G., Dokk, J.G., Kraabøl, M., Museth, J. & Thorstad, E.B. 2012. Overvåking av småblank i Øvre Namsen. Forsøk med bruk av elektrisk fiskebåt. - NINA Rapport 832. 20 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
Bremset, G., Ulvan, E.M. & Thorstad, E.B. 2012. Kartlegging av småblankforekomst i Flåttådalselva og Frøyningselva i august 2011. - NINA Minirapport 342. 14 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Jensen, A.J., Berg, M., Bremset, G., Eide, O., Finstad, B., Hvidsten, N.A., Jensås, J.G., Johnsen, B.O. & Lund, E. 2012. Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Årsrapport for 2011. - NINA Rapport 788. 53 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
Johnsen, B.O., Bremset, G. & Hvidsten, N.A. 2012. Fiskebiologiske undersøkelser i Bævra, Møre og Romsdal. Framdriftsrapport 2012. - NINA Rapport 822. 56 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
Johnsen, B.O., Hvidsten, N.A., Bongard, T., Bremset, G. & Diserud, O.H. 2012. Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Surna. Framdriftsrapport 2012. - NINA Rapport 857. 79 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details


2011

Berg, M., Eide, O., Bremset, G., Haukebø, T. & Jensen, A.J. 2011. Kartlegging av gytegroper av laks og sjøaure i Eira i perioden 1952-2010. - NINA Rapport 731. 60 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
Berger, H.M. & Bremset, G. 2011. Status for laksebestanden i Verdalselva. Vurderinger av produksjonspotensial basert på ungfiskundersøkelser og bonitering. - NINA Rapport 684. 32 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
Bremset, G. & Johnsen, B.O. 2011. Bestandsstatus for sjøvandrende laksefisk i Daleelva i Høyanger. Årsrapport 2010. - NINA Rapport 722. 32 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Show details
Bremset, G. & Sæter, A.O. 2011. Fiskebiologiske undersøkingar i Toåa og Romåa hausten 2010. - NINA Rapport 723. 24 pp. Norsk institutt for naturforskning. Show details
Bremset, G., Berg, M., Solem, Ø. & Ulvan, E.M. 2011. Foreløpig rapport fra fisketelling i Driva høsten 2011. - NINA Minirapport 346. 12 pp. Norsk institutt for nturforskning (NINA), Trondheim.
Bremset, G., Johnsen, B.O. & Bongard, T. 2011. Bestandsstatus for sjøvandrende laksefisk i Daleelva i Høyanger. Samlerapport fra ferskvannsbiologiske undersøkelser i perioden 2003-2010. - NINA Rapport 602. 122 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Show details
Bremset, G., Olstad, K., Berg, M. & Sandlund, O.T. 2011. Effekter på laksen i Glomma av Borregaard fabrikkers aktiviteter. Skrive-bordsvurdering basert på litteraturstudium og feltmålinger utført i perioden 2007-2010. - NINA Rapport 670. 41 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Show details
Bremset, G., Ulvan, E.M. & Thorstad, E.B. 2011. Kartlegging av småblankforekomst i Flåttådalselva og Frøyningselva i august 2011. - NINA Minirapport 342. 14 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Jensen, A.J., Berg, M., Bremset, G., Eide, O., Finstad, B., Hvidsten, N.A., Jensås, J.G., Johnsen, B.O. & Lund, E. 2011. Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Rapport for perioden 2008-2010. - NINA Rapport 659. 77 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Show details
Johnsen, B.O., Bremset, G. & Hvidsten, N.A. 2011. Fiskebiologiske undersøkelser i Bævra, Møre og Romsdal. Fagrapport 2011. - NINA Rapport 698. 70 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
Johnsen, B.O., Hvidsten, N.A., Bongard, T. & Bremset, G. 2011. Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Surna. Fagrapport 2011. - NINA Rapport 700. 117 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
Sandlund, O.T., Berger, H.M., Bremset, G., Diserud, O.H., Saksgård, L., Ugedal, O. & Ulvan, E.M. 2011. Elektrisk fiske – effekter av ledningsevne på fangbarhet av ungfisk. - NINA Rapport 668. 43 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Show details
Solem, Ø., Berg, M., Johnsen, B.O., Jensås, J.G., Hesthagen, T., Bremset, G., Østborg, G.M. & Saksgård, L. 2011. Forekomst av langtidsverter i periferien av Gyrodactylus salaris smittede vassdrag i Driva- og Rauma-regionen. - NINA Rapport 704. 19 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Show details


2010

Bremset, G. 2010. Utvikling av et påleggsregister for regulerte vassdrag. Kravspesifikasjon for et brukervennlig og operativt saksbehandlingsverktøy. - NINA Rapport 606. 39 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Show details
Bremset, G., Sættem, L.M. & Johnsen, B.O. 2010. Status for bestandene av laks og sjøaure i Nærøydalselva, Sogn og Fjordane. Samlerapport fra fiskebiologiske undersøkelser i perioden 2006-2008. - NINA Rapport 475. 105 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
Heggenes, J., Bremset, G. & Brabrand, Å. 2010. Groundwater, critical habitats, and behaviour of Atlantic salmon, brown trout and Arctic char in streams. - NINA Rapport 654. 28 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Show details
Jensen, A.J., Bjølstad, O.K., Bremset, G., Eide, O., Finstad, B., Hvidsten, N.A., Jensås, J.G., Johnsen, B.O. & Lund, E. 2010. Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Årsrapport 2009. - NINA Rapport 574. 65 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
Johnsen, B.O., Bremset, G. & Hvidsten, N.A. 2010. Fiskebiologiske undersøkelser i Bævra, Møre og Romsdal. Årsrapport 2009. - NINA Rapport 591. 54 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
Johnsen, B.O., Hvidsten, N.A., Bongard, T. & Bremset, G. 2010. Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Surna. Årsrapport 2008 og 2009. - NINA Rapport 511. 86 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
Olstad, K. & Bremset, G. 2010. Effekter på laksen i Glomma av Borregaard fabrikkers aktiviteter. Framdriftsrapport august 2010. - NINA Minirapport 300. 13 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.


2009

Bremset, G. 2009. Gytefisktelling i Toåa hausten 2009. - NINA Rapport 530. 21 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
Bremset, G. 2009. Fisketeljingar i Nausta i løpet av fiskesesongen 2008. Vurdering av oppvandringsforhold og vandringshinder. - NINA Rapport 462. 26 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
Bremset, G. & Berger, H.M. 2009. Gytefisktelling i Sakselva, Salvassdraget i Fosnes kommune. - NINA Minirapport 248. 20 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Bremset, G., Bongard, T. & Johnsen, B.O. 2009. Bestandsstatus for sjøvandrende laksefisk i Daleelva i Høyanger. Resultater fra fiskebiologiske undersøkelser i 2008 og 2009. - NINA Rapport 512. 51 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
Bremset, G., Helland, I.P. & Uglem, I. 2009. Konsekvenser av gruvevirksomhet i Engebøfjellet for laksefisk i Nausta, Grytelva og Stølselva. Temarapport i KU-program knyttet til planer om rutilutvinning ved Førdefjorden. - NINA Rapport 416. 69 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
Bremset, G., Johnsen, B.O. & Bongard, T. 2009. Bestandsstatus for sjøvandrende laksefisk i Daleelva i Høyanger. Resultater fra fiskebiologiske undersøkelser i perioden 2003-2008. - NINA Rapport 396. 66 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
Forseth, T., Bremset, G., Lamberg, A., Fiske, P., Wibe, H. & Øksenberg, S. 2009. Evaluering av metoder for estimat av smoltproduksjon i laks og sjøaurebestander. - NINA Rapport 489. 23 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
Forseth, T., Stickler, M., Ugedal, O., Sundt, H., Bremset, G., Linnansaari, T., Hvidsten, N.A., Harby, A., Bongard, T. & Alfredsen, K. 2009. Utfall av Trollheim kraftverk i juli 2008. Effekter av fiskebestandene i Surna. - NINA Rapport 435. 35 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim ; SINTEF Energiforskning, Trondheim. Show details
Jensen, A.J., Bremset, G., Finstad, B., Hvidsten, N.A., Jensås, J.G., Johnsen, B.O. & Lund, E. 2009. Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Årsrapport 2008. - NINA Rapport 451. 53 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
Johnsen, B.O., Bremset, G. & Hvidsten, N.A. 2009. Laks- og sjøaurebestandene i Bævra, Møre og Romsdal. Undersøkelser i 2005 - 2008. - NINA Rapport 497. 79 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details


2008

Bremset, G., Forseth, T., Ugedal, O., Gjemlestad, L.J. & Saksgård, L. 2008. Potensial for produksjon av laks i Kvinavassdraget. Vurdering av tapsfaktorer og forslag til kompensasjonstiltak. - NINA Rapport 321. 37 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
Bremset, G., Johnsen, B.O. & Sættem, L.M. 2008. Status for bestandene av laks og sjøaure i Nærdalselva. Årsrapport 2007. - NINA Minirapport 240. 11 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Bremset, G., Johnsen, B.O. & Sættem, L.M. 2008. Status for bestandene av laks og sjøaure i Nærøydalselva. Årsrapport 2007. - NINA Minirapport 240. 11 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Jensen, A.J., Bremset, G., Finstad, B., Hvidsten, N.A., Jensås, J.G., Johnsen, B.O., Lund, E. & Solem, Ø. 2008. Fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget. Årsrapport 2007. - NINA Rapport 327. 60 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
Johnsen, B.O., Bremset, G. & Hvidsten, N.A. 2008. Laks- og sjøaurebestandene i Bævra, Møre og Romsdal. Undersøkelser i 2005 - 2007. - NINA Rapport 402. 75 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
Johnsen, B.O., Hvidsten, N.A., Bongard, T. & Bremset, G. 2008. Ferskvannsbiologiske undersøkelser i Surna. Årsrapport 2007. - NINA Rapport 373. 87 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details


2007

*Breau, C., Cunjak, R.A. & Bremset, G. 2007. Age-specific aggregation of wild juvenile Atlantic salmon Salmo salar at cool water sources during high temperature events. - Journal of Fish Biology 71(4): 1179-1191. Show details
Request for publication
Bremset, G. 2007. Potensial for økt lakseproduksjon i Toåavassdraget. Utredning på oppdrag fra Todalen Elveigarlag. - Sweco-Grøner, Trondheim. 37 pp. Show details
Bremset, G., Thorstad, E.B., Fiske, P., Lund, R.A. & Heggberget, T.G. 2007. Mer storlaks i Namsenvassdraget. Vurdering av fiskeforsterkende tiltak. - NINA Rapport 286. 57 pp. Show details


2004

Bremset, G. 2004. Utryddingstiltak mot Gyrodactylus salaris. - Alt om fiske 8-2004: 52-54. Show details
Hellesnes, I. & Bremset, G. 2004. Gyrodactylus salaris - forvaltning av en ektoparasittsjukdom på domestiserte og ville laksebestander. - Norsk veterinærtidsskrift 116(3): 193-197. Show details


2001

*Bremset, G. & Heggenes, J. 2001. Competitive interactions in young Atlantic salmon (Salmo salar L. ) and brown trout (Salmo trutta L.) in lotic environments. - Nordic Journal of Freshwater Research 75: 127-142. Show details
Request for publication
Bremset, G., Berg, O.K., Sandlund, V. & Killingberg, F. 2001. Bestemmelsestabeller og systematisk oversikt over fisk, amfibier, krypdyr. - Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet, Zoologisk institutt , Trondheim. 90 pp. Show details
Thorstad, E.B., Johnsen, B.O., Forseth, T., Alfredsen, K., Berg, O.K., Bremset, G., Fjeldstad, H.-P., Grande, R., Lund, E., Myhre, K.O. & Ugedal, O. 2001. Fiskesperrer som supplement eller alternativ til kjemisk behandling i vassdrag infisert med Gyrodactylus salaris. - Utredning for DN 9-2001. 66 pp. Direktoratet for naturforvaltning (DN), Trondheim. Show details