Publication list for employee

Publication list for Vebjørn Veiberg

2013

*Skonhoft, A., Veiberg, V., Gauteplass, A., Olaussen, J.O., Meisingset, E.L. & Mysterud, A. 2013. Balancing income and cost in red deer management. - Journal of Environmental Management 115: 179-188. Show details
Request for publication


2012

Bjørneraas, K., Solberg, E.J. & Veiberg, V. 2012. Forvaltningsverktøy. - p. 204-218 in Bjørneraas, K. (ed.) Klauvvilt i norsk natur - historie, biologi og forvaltning. Akademika forlag, Trondheim. Show details
Bjørneraas, K., Solberg, E.J. & Veiberg, V. 2012. Forvaltningsverktøy. - p. 204-218 in Bjørneraas, K. (ed.) Klauvvilt i norsk natur. Akademika, Oslo. Show details
Hansen, B.B., Veiberg, V. & Aanes, R. 2012. Material from harvested Svalbard reindeer. Evaluation of the material, the data and their areas of application for research and management. - Norsk Polarinstitutt. Kortrapport/Brief Report Series (No. 24) Show details
Meisingset, E., Mysterud, A., Loe, L.E. & Veiberg, V. 2012. Hjortens arealbruk og skala i forvaltningen. - Hjorteviltet 2012: 46-54. Show details
Solberg, E.J., Strand, O., Veiberg, V., Andersen, R., Heim, M., Rolandsen, C.M., Langvatn, R., Holmstrøm, F., Solem, M.I., Eriksen, R., Astrup, R. & Ueno, M. 2012. Hjortevilt 1991-2011. Oppsummeringsrapport fra Overvåkingsprogrammet for hjortevilt. - NINA Rapport 885. 156 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
Stien, A., Bårdsen, B.-J., Veiberg, V., Andersen, R., Loe, L.E. & Pedersen, Å.Ø. 2012. Jakt på svalbardrein - kunnskapsstatus og evaluering av aktuelle forvaltningsmodeller. Sluttrapport til Svalbards Miljøvernfond. - Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø; Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim; Svalbards miljøvernfond, [s.l.]; Norsk Polarinstitutt, Tromsø; UMB, Ås. 21 pp. Show details
*Stien, A., Ims, R.A., Albon, S.D., Fuglei, E., Irvine, J., Ropstad, E., Halvorsen, O., Langvatn, R., Loe, L.E., Veiberg, V. & Yoccoz, N.G. 2012. Congruent responses to weather variability in high arctic herbivores. - Biology Letters 8(6): 1002-1005. Show details
Request for publication


2011

Veiberg, V. & Eide, N.E. 2011. Effektar av motorferdsel i utmark på fauna. Relevant kunnskapsoppdatering for perioden 2006-2011. - NINA Minirapport 322. 12 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim.


2010

Gaare, E., Veiberg, V., Solberg, E.J. & Skuterud, L. 2010. Overvåking av cesium-137 i beitevekster og kjøtt av elg, hjort og villrein i 2009. - NINA Rapport 594. 32 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
*Loe, L.E., Mysterud, A., Veiberg, V. & Langvatn, R. 2010. No evidence of juvenile body mass affecting dispersal in male red deer. - J. Zool. 280: 84-91. Show details
Request for publication
*Mysterud, A., Askilsrud, H., Loe, L.E. & Veiberg, V. 2010. Spatial patterns of accumulated browsing and its relevance for management of red deer Cervus elaphus. - Wildlife Biology 16: 162-172. Show details
Request for publication
Solberg, E.J., Strand, O., Veiberg, V., Andersen, R., Heim, M., Rolandsen, C.M., Holmstrøm, F., Solem, M.I., Eriksen, R. & Astrup, R. 2010. Hjortevilt 2009. Årsrapport fra Overvåkingsprogrammet for hjortevilt. - NINA Rapport 584. 77 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
Veiberg, V. 2010. Aldersbestemming av svalbardrein felt under ordinær jakt i perioden 1984-2009. - NINA Minirapport 308. 6 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim.
Veiberg, V. & Pedersen, H.C. 2010. Etterundersøkingar og konsekvens-utgreiingar for Hitra vindpark (Hitra 2). Naturmiljø med unntak av fugleliv. - NINA Rapport 533. 25 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
Veiberg, V., Nilsen, E.B. & Ueno, M. 2010. Framtidig forvaltning av norske hjortebestandar – utfordringar knytt til bestandstettleik og demografi. - NINA Rapport 571. 40 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details


2009

*Godvik, I.M.R., Loe, L.E., Vik, J.O., Veiberg, V., Langvatn, R. & Mysterud, A. 2009. Temporal scales, trade-offs and functional responses in red deer habitat selection. - Ecology 90(3): 699-710. Show details
Request for publication
*Loe, L.E., Mysterud, A., Veiberg, V. & Langvatn, R. 2009. Negative density-dependent emigration of males in an increasing red deer population. - Proceedings of the Royal Society of London. B Biological sciences 276. 2581–2587. Show details
Request for publication
Solberg, E.J., Strand, O., Veiberg, V., Andersen, R., Heim, M., Rolandsen, C.M., Holmstrøm, F. & Solem, M.I. 2009. Hjortevilt 2008. Årsrapport fra Overvåkingsprogrammet for hjortevilt. - NINA Rapport 477. 69 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
*Veiberg, V., Mysterud, A., Irvine, R.J., Sørmo, W. & Langvatn, R. 2009. Increased mass of reticulo-rumen tissue and contents with advancing age in Svalbard reindeer. - J. Zool. 278: 15-23. Show details
Request for publication


Other publications

Vitenskaplege publikasjonar

Veiberg, V. 2000. Hjorteskader på granskog i Stryn - Bruk av Sogn og Fjordane Skogeigarlag sine takstdata frå 1997-1998. Norsk Hjortesenter, Hjorteskadeprosjektet, Rapport 4: 1-19. ISBN 82-8040-004-4.

Veiberg, V. & Pettersen, J. 2000. Registrering og taksering av borkgnag på gran. Hjorteskadeprosjektet, Norsk Hjortesenter, Rapport 3: 1-32. ISBN 82-8040-003-6.

Veiberg, V. & Solheim, H. 2000. Råte etter hjortegnag på gran i Sunnfjord. Rapport fra skogforskningen 18/00: 1-16.

Veiberg, V. 1999. Registrering av hjorteskade i Sogn og Fjordane 1998-99. Norsk Hjortesenter, Hjorteskadeprosjektet, Rapport 2: 1-39. ISBN 82-8040-002-8.

Veiberg, V. 1998. Permanente hjortegjerde - Vurdering av alternative løysingar, kostnader og inntening. Norsk Hjortesenter, Hjorteskadeprosjektet, Rapport 1: 1-19. (+ Kortversjon på 4 sider.) ISBN 82-8040-000-1.

Meisingset, E.L., Veiberg, V. & Langvatn R. 1997. Beiteskader på graseng av hjort. Forskningsrapport nr. 1. Ressurssenteret i Tingvoll. 34 s.

Veiberg, V. 1996. Dominans og sosial rangordning i en vinterfôringsflokk av hjort. Hovedoppgåve i zoologi. Zoologisk institutt, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Populærvitenskaplege publikasjonar

Veiberg, V. 2000. Kan bruk av saltstein førebygge skogskader av hjort? Norsk Skogbruk 12: 20-22.

Veiberg, V. 2000. Hjorteviltregionen på sørvestlandet - 10 år med framgang. Hjorteviltet: 29-34.

Veiberg, V. 1999. Når hjorten svelt i hel. Jeger, Hund & Våpen 10: 40-45.

Veiberg, V. 1998. Kongane i Høghlia. Villmarksliv 9: 76-78.

Veiberg, V. 1998. Vinterfôring av hjort og rådyr: Viltstell eller god vilje? Jakt & Fiske 11: 36-38.