Publication list for employee

Other publications

Vitenskaplege publikasjonar

Veiberg, V. 2000. Hjorteskader på granskog i Stryn - Bruk av Sogn og Fjordane Skogeigarlag sine takstdata frå 1997-1998. Norsk Hjortesenter, Hjorteskadeprosjektet, Rapport 4: 1-19. ISBN 82-8040-004-4.

Veiberg, V. & Pettersen, J. 2000. Registrering og taksering av borkgnag på gran. Hjorteskadeprosjektet, Norsk Hjortesenter, Rapport 3: 1-32. ISBN 82-8040-003-6.

Veiberg, V. & Solheim, H. 2000. Råte etter hjortegnag på gran i Sunnfjord. Rapport fra skogforskningen 18/00: 1-16.

Veiberg, V. 1999. Registrering av hjorteskade i Sogn og Fjordane 1998-99. Norsk Hjortesenter, Hjorteskadeprosjektet, Rapport 2: 1-39. ISBN 82-8040-002-8.

Veiberg, V. 1998. Permanente hjortegjerde - Vurdering av alternative løysingar, kostnader og inntening. Norsk Hjortesenter, Hjorteskadeprosjektet, Rapport 1: 1-19. (+ Kortversjon på 4 sider.) ISBN 82-8040-000-1.

Meisingset, E.L., Veiberg, V. & Langvatn R. 1997. Beiteskader på graseng av hjort. Forskningsrapport nr. 1. Ressurssenteret i Tingvoll. 34 s.

Veiberg, V. 1996. Dominans og sosial rangordning i en vinterfôringsflokk av hjort. Hovedoppgåve i zoologi. Zoologisk institutt, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

Populærvitenskaplege publikasjonar

Veiberg, V. 2000. Kan bruk av saltstein førebygge skogskader av hjort? Norsk Skogbruk 12: 20-22.

Veiberg, V. 2000. Hjorteviltregionen på sørvestlandet - 10 år med framgang. Hjorteviltet: 29-34.

Veiberg, V. 1999. Når hjorten svelt i hel. Jeger, Hund & Våpen 10: 40-45.

Veiberg, V. 1998. Kongane i Høghlia. Villmarksliv 9: 76-78.

Veiberg, V. 1998. Vinterfôring av hjort og rådyr: Viltstell eller god vilje? Jakt & Fiske 11: 36-38.