Publication list for employee

Other publications

2000

Skarpaas, O. 2000. Debatten om verdens sanne tilstand fortsetter. Bokanmeldelse. Biolog 18(4): 31-32.

Skarpaas, O. 2000. Jens Gabriel Hauge: Gud og naturen - om vitenskap og kristen tro. Biolog 18(3): 32.

Skarpaas, O. 2000. Fra bokorm til fast ansatt: om puppestadiet i en biologs liv. Biolog 18(3): 26-28.

Skarpaas, O. 2000. Biologer under lupen. Biolog 18(1): 2-4.

1999

Skarpaas, O. 1999. Mathias og Axel Blytt. Biolog 17(3/4): 56.

1998

Skarpaas, O. 1998. Population viability analysis for the Oyster plant (Mertensia maritima) in the Oslofjord region. Cand. Scient. Thesis, University of Oslo.