Publication list for employee

Publication list for Inga Elise Bruteig

2013

*Evju, M. & Bruteig, I.E. 2013. Lichen community change over a 15-year time period: effects of climate and pollution. - The Lichenologist 45(1): 35-50. Show details
Request for publication


2012

Evju, M., Bruteig, I.E. & Myklebost, H.E. 2012. Gjenkartlegging av epifyttvegetasjonen i Åmotsdalen og Lund 2011. - p. 45-56 in Framstad, E. (ed.) Terrestrisk naturovervåking i 2011 : Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Sammenfatning av resultater. NINA Rapport 840. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Show details
Evju, M., Bruteig, I.E. & Myklebost, H.E. 2012. 6 Epifyttvegetasjon. - 56-72 in Pedersen, B. & Aarrestad, P.A. (eds.) Program for miljøovervåking Tjeldbergodden. Overvåking av jord, vegetasjon og epifytter 2011. NINA Rapport 861. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
Skjelkvåle, B.L. (ed.), Aas, W., Manø, S., Solberg, S., Yttri, K.E., Skancke, L.B., Garmo, Ø.A., Høgåsen, T., Fjellheim, A., Halvorsen, G.A., Schartau, A.K., Jensen, T.C., Walseng, B., Saksgård, R., Hesthagen, T., Andreassen, K., Timmermann, V., Clarke, N., Framstad, E., Aarrestad, P.A., Bakkestuen, V., Økland, T., Nordbakken, J.-F., Røsberg, I., Bruteig, I.E., Evju, M., Kålås, J.A. & Nygård, T. 2012. Overvåking av langtransporterte forurensninger 2011. Sammendragsrapport (TA-2933/2012). - Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Oslo. 1121-2012. 96 pp. Show details


2011

Bruteig, I.E. & Evju, M. 2011. Effekter på epifytter. - p. 80-82 in Skjelkvåle, B.L. (ed.) Overvåking av langtransporterte forurensninger 2010. Sammendragsrapport (TA-2792/2011). Statlig program for forurensningsovervåking. Rapport 1093-2011. Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Oslo. Show details
Evju, M., Bruteig, I.E., Myklebost, H.E. & Wilmann, B. 2011. Gjenkartlegging av epifyttvegetasjon i Solhomfjell og Børgefjell. - p. 44-76 in Framstad, E. (ed.) Natur i endring. Terrestrisk naturovervåking i 2010: Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. NINA Rapport 702. Show details
Jones, K. 2011. Dverggåsas farlige ferd. - p. 14-16 in Jones, K., Rønning, O., Næss, C., Hindrum, R. (eds.), Framstad, E., Økland, T., Evju, M., Bruteig, I.E., Kålås, J.A., Hofgaard, A., Syverhuset, A.O., Moen, A., Øien, D.-I., Hatten, L., Bratli, H., Svalheim, E., Norderhaug, A., Eide, N.E., Kjørstad, M., Tovmo, M., Brøseth, H., Solberg, E.J., Ytrehus, B., Tombre, I., Øien, I.J., Bekken, J., Røer, J.E., Nyvoll, O.T., Sandlund, O.T., Skjelkvåle, B.L., Hesthagen, T., Schartau, A.K., Fiske, P., Forseth, T., Larsen, B.M., Johnsen, S.I., Beuchel, F., Lorentsen, S.-H. & Anker-Nilssen, T. Natur i endring - status for norsk naturovervåking. DN rapport 3-2011. Direktoratet for naturforvaltning (DN), Trondheim. Show details
Jones, K. 2011. Naturindeks for Norge - et samlet bilde av utviklingstrender i naturen. - p. 6-7 in Jones, K., Rønning, O., Næss, C., Hindrum, R. (eds.), Framstad, E., Økland, T., Evju, M., Bruteig, I.E., Kålås, J.A., Hofgaard, A., Syverhuset, A.O., Moen, A., Øien, D.-I., Hatten, L., Bratli, H., Svalheim, E., Norderhaug, A., Eide, N.E., Kjørstad, M., Tovmo, M., Brøseth, H., Solberg, E.J., Ytrehus, B., Tombre, I., Øien, I.J., Bekken, J., Røer, J.E., Nyvoll, O.T., Sandlund, O.T., Skjelkvåle, B.L., Hesthagen, T., Schartau, A.K., Fiske, P., Forseth, T., Larsen, B.M., Johnsen, S.I., Beuchel, F., Lorentsen, S.-H. & Anker-Nilssen, T. Natur i endring - status for norsk naturovervåking. DN rapport 3-2011. Direktoratet for naturforvaltning (DN), Trondheim. Show details
Jones, K., Rønning, O., Næss, C., Hindrum, R. (eds.), Framstad, E., Økland, T., Evju, M., Bruteig, I.E., Kålås, J.A., Hofgaard, A., Syverhuset, A.O., Moen, A., Øien, D.-I., Hatten, L., Bratli, H., Svalheim, E., Norderhaug, A., Eide, N.E., Kjørstad, M., Tovmo, M., Brøseth, H., Solberg, E.J., Ytrehus, B., Tombre, I., Øien, I.J., Bekken, J., Røer, J.E., Nyvoll, O.T., Sandlund, O.T., Skjelkvåle, B.L., Hesthagen, T., Schartau, A.K., Fiske, P., Forseth, T., Larsen, B.M., Johnsen, S.I., Beuchel, F., Lorentsen, S.-H. & Anker-Nilssen, T. 2011. Natur i endring - status for norsk naturovervåking. - DN rapport 3-2011. 75 pp. Direktoratet for naturforvaltning (DN), Trondheim. Show details
Näslund, J. & Bruteig, I.E. 2011. Möjliga effekter på den marina miljön vid anläggning och drift av sjökabelanläggning i Hardangerfjorden. - AquaBiota Notes 2-2011. 18 pp. Show details
Rønning, O. 2011. Genene snakker sant. - p. 12-13 in Jones, K., Rønning, O., Næss, C., Hindrum, R. (eds.), Framstad, E., Økland, T., Evju, M., Bruteig, I.E., Kålås, J.A., Hofgaard, A., Syverhuset, A.O., Moen, A., Øien, D.-I., Hatten, L., Bratli, H., Svalheim, E., Norderhaug, A., Eide, N.E., Kjørstad, M., Tovmo, M., Brøseth, H., Solberg, E.J., Ytrehus, B., Tombre, I., Øien, I.J., Bekken, J., Røer, J.E., Nyvoll, O.T., Sandlund, O.T., Skjelkvåle, B.L., Hesthagen, T., Schartau, A.K., Fiske, P., Forseth, T., Larsen, B.M., Johnsen, S.I., Beuchel, F., Lorentsen, S.-H. & Anker-Nilssen, T. Natur i endring - status for norsk naturovervåking. DN rapport 3-2011. Direktoratet for naturforvaltning (DN), Trondheim. Show details
Thomassen, J., Linnell, J.D.C., Skar, B., Risan, T., Follestad, A., Aarrestad, P.A., Jerpåsen, G., Harvold, K., Næss, C., Larsen, K., Kelman, I., Bruteig, I.E. & Fageraas, K. 2011. Øyfolkets fortellinger. 2025 - scenarioer fra Smøla, Frøya og Vega. - NINA Rapport 653. 80 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
Ødegaard, F. & Jones, K. 2011. Yrende liv i sanden. - p. 10-11 in Jones, K., Rønning, O., Næss, C., Hindrum, R. (eds.), Framstad, E., Økland, T., Evju, M., Bruteig, I.E., Kålås, J.A., Hofgaard, A., Syverhuset, A.O., Moen, A., Øien, D.-I., Hatten, L., Bratli, H., Svalheim, E., Norderhaug, A., Eide, N.E., Kjørstad, M., Tovmo, M., Brøseth, H., Solberg, E.J., Ytrehus, B., Tombre, I., Øien, I.J., Bekken, J., Røer, J.E., Nyvoll, O.T., Sandlund, O.T., Skjelkvåle, B.L., Hesthagen, T., Schartau, A.K., Fiske, P., Forseth, T., Larsen, B.M., Johnsen, S.I., Beuchel, F., Lorentsen, S.-H. & Anker-Nilssen, T. Natur i endring - status for norsk naturovervåking. DN rapport 3-2011. Direktoratet for naturforvaltning (DN), Trondheim. Show details


2010

Bjerke, J.W., Bruteig, I.E. & Tømmervik, H. 2010. Lav og alger. - p. 59-68 in Nybø, S. (ed.) Datagrunnlag for "Naturindeks i Norge 2010". DN Utredning 4-2010. Direktoratet for naturforvaltning (DN), Trondheim. Show details
Næss, C., Rønning, O. (eds.), Solberg, E.J., Ytrehus, B., Tovmo, M., Brøseth, H., Nyvoll, O.T., Rustan, J., Øien, I.J., Tombre, I., Framstad, E., Aarrestad, P.A., Økland, T., Bruteig, I.E., Kålås, J.A., Eide, N.E., Øien, D.-I., Moen, A., Hofgaard, A., Syverhuset, A.O., Holten, J.I., Røer, J.E., Fiske, P., Sandlund, O.T., Larsen, B.M., Schartau, A.K., Johnsen, S.I., Skjelkvåle, B.L., Hesthagen, T., Gulliksen, B., Velvin, R., Lorentsen, S.-H. & Anker-Nilssen, T. 2010. Natur i endring - status for norsk naturovervåking. - DN rapport 2-2010. 62 pp. Direktoratet for naturforvaltning (DN), Trondheim. Show details


2009

Bruteig, I.E. & Evju, M. 2009. Effekter på epifyttisk vegetasjon. - p. 82-85 in Skjelkvåle, B.L. Overvåking av langtrensporterte forurensninger 2008. Statlig program for forurensningsovervåking. Rapport 1050-2009. Statens forurensningstilsyn, Oslo. Show details
Eide, N.E., Landa, A., Flagstad, Ø., Andersen, R., Van Dijk, J., Meås, R., Berntsen, F.E. & Bruteig, I.E. 2009. Bevaringsbiologi fjellrev. Framdriftsrapport 2007-2008. - NINA Rapport 390 Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
Evju, M., Bruteig, I.E. & Wilmann, B. 2009. Gjenkartlegging av epifyttvegetasjonen på bjørk i Dividalen og Gutulia. - p. 85-109 in Framstad, E. (ed.) Natur i endring. Terrestrisk naturovervåking i 2008 : Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Oslo. Show details


2008

Bruteig, I.E. & Hagen, D. 2008. Effekter på epifyttisk vegetasjon. - p. 81-83 in Skjelkvåle, B.L. (ed.) Overvåking av langtransporterte forurensninger 2007. Sammendragsrapport. Statlig program for forurensningsovervåking. Rapport 1032-2008. Statens forurensningstilsyn, Oslo. Show details
Landa, A., Eide, N.E., Flagstad, Ø., Van Dijk, J., Andersen, R., Meås, R., Berntsen, F.E., Bruteig, I.E., Strand, O. & Linnell, J.D.C. 2008. Avlsprogrammet på fjellrev. Infoark. - Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. 2 pp. Show details
Thomassen, J., Linnell, J.D.C., Follestad, A., Bruteig, I.E., Svarstad, H., Skar, B., Risan, T. & Fageraas, K. 2008. Vegas framtid formes nå. Scenarioutviklingsseminar, Vega 23. – 24. september 2008. - NINA Rapport 399. 77 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details


2007

Bruteig, I.E. & Hagen, D. 2007. 6. Det terrestriske miljøet. 6.3 Effekter på epifyttisk vegetasjon. - 77-79 in Skjelkvåle, B.L. (ed.) Overvåking av langtransporterte forurensninger 2006. Sammendragsrapport. TA 2274-2007. Norsk institutt for vannforskning, Oslo. Show details


2006

Bruteig, I.E. 2006. 6.3 Effekter på epifyttisk vegetasjon. - p.77-79 in Skjelkvåle, B.L. (ed.) Overvåking av langtransporterte forurensninger 2005. Sammendragsrapport. Rapport. Statlig program for forurensningsovervåking 957/2006. NIVA, Oslo. Show details
Aarrestad, P.A. & Bruteig, I.E. 2006. Assessing empirical critical loads of nitrogen on Norwegian coastal heathland and raised bog - a pilot project. - NINA Minirapport 149. 35 pp.


2005

Bakkestuen, V., Bruteig, I.E., Framstad, E., Sloreid, S.E., Stabbetorp, O.E. & Aarrestad, P.A. 2005. Overvåking av klimaeffekter på biomangfold i TOV. Metodeutvikling. - NINA Rapport 52. 47 pp. Show details
Larsen, T., Knudsen, S., Bruteig, I.E., Aarrestad, P.A., Høgåsen, T., Kinn, S.J., Engen, S. & Johnsen, S. 2005. A tool for optimizing and prioritizing measures to reduce emissions to air from offshore activities – Environmental Impact Factor – Air (EIF-Air). Poster lagt fram på Acid Rain 2005 Conference, 12th -17th June 2005, Prague. Show details
Larssen, T., Knudsen, S., Bruteig, I.E., Aarrestad, P.A., Engen, S., Kinn, S.J. & Johnsen, S. (eds.) 2005. EIF-AIR: Environmental Impact Factor for assessment of emissions to air. Summary report. - NIVA-rapport 5098-2005. 20 pp. Show details


2004

Bruteig, I.E. 2004. Beiting og biologisk mangfald. Føredrag holdt på Plantemøtet Østlandet 12. februar 2004. Show details
Bruteig, I.E. 2004. 4. Det terrestriske miljøet. 4.3 Effekter på epifyttisk vegetasjon. - p. 74-75 in Overvåking av langtransporterte forurensninger 2003. Sammendragsrapport. (904/2004). Show details
Bruteig, I.E. 2004. Beiting, biologisk mangfald og rovviltforvalting - driftsformer for å ta vare på biologisk mangfald. - p. 206-209 in Bakkegard, M. & Eltun, R. (eds.) Plantemøtet Østlandet 2004. Grønn kunnskap 8(2). Planteforsk, Apelsvoll. Show details
Bruteig, I.E. & Aarrestad, P.A. 2004. Utvikling av nye nitrogentålegrensekart for naturtypar – eit forprosjekt. - NINA Minirapport 50. 18 pp.
Bruteig, I.E., Hagen, D. & Wilmann, B. 2004. Program for terrestrisk naturovervaking. Landsomfattande gjenkartlegging av epifyttvegetasjonen på bjørk i 2002. - NINA Oppdragsmelding 863. 32 pp. Show details
Hilmo, O., Bruteig, I.E. & Wilmann, B. 2004. Terrestrisk naturovervåking. Gjenkartlegging av epifyttvegetasjonen i Åmotsdalen og Lund 2001. - NINA Oppdragsmelding 834. 33 pp. Show details
Hofgaard, A., Anker-Nilssen, T., Bruteig, I.E., Kålås, J.A. & Solberg, E.J. 2004. Overvåking avdekker klimarelaterte forandringer i norsk natur. Eksempler med utgangspunkt i DN-finansierte overvåkingsdata. - NINA Minirapport 70. 18 pp.


2003

Andersen, R., Bjerke, T., Brainerd, S.M., Bruteig, I.E., Brøseth, H., Gjershaug, J.O., Hustad, H., Landa, A., Linnell, J.D.C., Nygård, T., Pedersen, H.C., Skogen, K., Solberg, E.J., Svarstad, H., Swenson, J.E., Sæther, B.-E. & Tveraa, T. 2003. Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding : Fremtidige FoU - oppgaver knyttet til store rovdyr i Norge. - NINA Fagrapport 67. 14pp. Show details
Bruteig, I.E. 2003. Raud snø – gull verdt. NRK P1 Norgesglasset - Radioinnslag 19.2.2003. Show details
Bruteig, I.E. 2003. Kva er raud snø?. P4 NaturligVis. Radiointervju 11.3.2003. Show details
Bruteig, I.E. 2003. Mindre svovelutslepp gir meir lav. - pH-status (4). p.11. Norsk jeger- og fiskerforbund, Nannestad. Show details
Bruteig, I.E. 2003. Beiting, biologisk mangfald og rovviltforvalting. Foredrag på møte i Det sentrale rovviltutvalget, Rica Hell Hotell, Stjørdal 24.3.2003. Show details
Bruteig, I.E. 2003. Beiting, biologisk mangfald og rovviltforvalting. Innlegg på Folkemøte om rovdyrpolitikk på Stiklestad 3.9.2003. Show details
Bruteig, I.E. & Austrheim, G. 2003. Beiting - biologisk mangfald - rovviltforvalting: skisse til ny utgreiing for rovviltmeldinga. Føredrag på ROSA-møte på Teveltunet, Meråker 21.1.2003. Show details
Bruteig, I.E. & Hilmo, O. 2003. Trønderlav. NRK P2 Verdt å vite. Show details
Bruteig, I.E. & Hilmo, O. 2003. Lavkjemi - plantefarging med lav. NRK P1 Verdt å vite. Radioinnslag 08.01.03. Show details
Bruteig, I.E. & Wilmann, B. 2003. Gjenkartlegging av epifyttvegetasjonen på bjørk i Møsvatn 2002. - 16-28 in Framstad, E. (ed.) Terrestrisk naturovervåking. Markvegetasjon, epifytter, smågnagere og fugl i TOV-områdene, 2002. NINA Oppdragsmelding 793. Show details
Bruteig, I.E., Austrheim, G. & Norderhaug, A. 2003. Utgreiingar i samband med ny rovviltmelding. Beiting, biologisk mangfald og rovviltforvalting. - NINA Fagrapport 71. 65pp. Show details
Framstad, E., Bakkestuen, V., Bruteig, I.E., Kålås, J.A., Nygård, T. & Økland, R.H. 2003. Natur i endring. Terrestrisk naturovervåking 1990-2003. - NINA Temahefte 24. 30pp. Show details
Gaare, E., Bruteig, I.E. & Wilmann, B. 2003. Kan vi dyrke lav?. - Reindriftsnytt 37(1): 42-47. Show details
Knudsen, S., Larssen, T. & Bruteig, I.E. 2003. Environmental Impact Factor (EIF). Utslipp til luft. Forprosjekt for Statoil. - NILU OR 26/2003 Norsk institutt for luftforskning, Kjeller. Show details
Larsen, R.S. & Bruteig, I.E. 2003. Lavdød på Østlandet. Rapport til Direktoratet for naturforvaltning april 2003. - NINA Oppdragsmelding 790. 18pp. Show details
Larssen, T., Knudsen, S., Høgåsen, T. & Bruteig, I.E. 2003. Environmental Impact Factor (EIF). Utslipp til luft. Rapport til Statoil fra prosjektfase I. - NILU OR 64/2003 Norsk institutt for luftforskning, Kjeller. Show details
Larssen, T., Knudsen, S., Høgåsen, T. & Bruteig, I.E. 2003. Environmental Impact Factor (EIF). Utslipp til luft. Rapport til Statoil fra Prosjektfase I. - NILU OR (64/2003). 40pp. NILU, Kjeller. Show details


2002

Bruteig, I.E. 2002. Prosjekt Fjellvåk: Raud snø som bioindikator på miljøendringar. NRK P1 Verdt å vite. Intervju 14.06.02. Show details
Bruteig, I.E. 2002. Miljøovervaking Tjeldbergodden. Gjenkartlegging av epifyttvegetasjonen 1999. - Rapport. Allforsk 18. 39pp. Show details
Bruteig, I.E. 2002. Epiphytic lichen monitoring in Karelia and Norway - Results of five years of cooperation. Foredrag ved Petrozavodsk State University 26.11.02. - Petrozavodsk, Karelen. Show details
Bruteig, I.E. 2002. Kartlegging av epifyttar i overvakingssamanheng. Føredrag for NIJOS inventørsamling 27.5.02. - Sørmarka, Akershus. Show details
Bruteig, I.E. & Hilmo, O. 2002. Lavøkologi. NRK P1 Verdt å vite. Radioinnslag 17.09.02. Show details
Bruteig, I.E. & Hilmo, O. 2002. Lavens dobbeltliv - skoleeksemplet på symbiose. NRK P1 Verdt å vite. Radioinnslag 01.10.02. Show details
Bruteig, I.E. & Hilmo, O. 2002. Lav som bioindikator. NRK P1 Verdt å vite. Radioinnslag 05.11.02. Show details
Bruteig, I.E. & Thomsen, M.G. 2002. Aerofyttiske algar som bioindikator på eutrofiering i hei- og fjellområde. - Fagrapport Naturens Tålegrenser. 9pp. Show details


2001

Bruteig, I.E. 2001. Luftalgar varslar nitrogenforureining. NRK1 Schrødingers Katt. TV-innslag 31.5.01. Show details
Bruteig, I.E. 2001. Vekstrespons hos aerofyttiske algar på tilførsel av nitrogen. - Forskningsrådet: Forskningsseminar for ProFo (Forskningsprogram om forurensning - kilder, spredning og effekter) på Lillehammer, mars 2001. Show details
Bruteig, I.E. 2001. Korleis har lav vorte påverka av langtransportert forureining? Resultat frå 10 års overvaking i regi av DN (TOV). - Direktoratet for naturforvaltning, møte om vegetasjonsovervaking, Trondheim, november 2001. Show details
Bruteig, I.E. 2001. Terrestrisk naturovervåking. Gjenkartlegging av epifyttvegetasjonen i Solhomfjell og Børgefjelll 2000. (Terrestrial monitoring . Remapping epiphytes in Solhomfjell and Børgefjell 2000).. - NINA Oppdragsmelding 703. 39pp. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Show details
Bruteig, I.E., Thomsen, M.G. & Altin, D. 2001. Vekstrespons hos tre aerofyttiske algar på tilførsel av nitrogen. (Growth response of three aerophytic algae related to nitrogen supply).. - NINA Oppdragsmelding 680: 1-19. Trondheim, Stiftelsen for naturforskning og kulturminneforskning. Show details