Publication list for employee

Other publications

1997

Skår, M. & Tordsson, B. 1997: Kulturminners betydning i reiselivsopplevelsen (The value of cultural heritage in tourist experiences). Rapport nr. 125 Telemarksforskning-Bø.

Skår, M. & Blomquist, S. 1997: Områdetillegg i kulturlandskapet. Evaluering av prøveprosjekt. Rapport nr. 121 Telemarksforskning-Bø.

1996

Skår, M. 1996: Områdetillegg i kulturladskapsforvaltningen. Oppsummering av prøveprosjektet ved årsskiftet 1995-96.

1995

Sanda, K. G. & Skår, M. 1995: Korrekt bruk av Plan og Bygningsloven i kommuneplan. En modell for lokale kurs i bruk av § 20-4. Arbeidsrapport nr. 3/95.

Sanda, K. G. & Skår, M. 1995: Interkommunalt samarbeid i Buskerud. Rapport nr. 104, Telemarksforsking-Bø.

1994

Skår, M. 1994: Tårnområdet, Jomfruland. Plan for skjøtsel og tilrettelegging. Arbeidsrapport nr. 12/94, Telemarksforsking-Bø.

Bolkesjø, T. & Skår, M. 1994: Utvikling av reiselivsprodukter i Øst- og Midt Telemark. Rappor t nr. 88, Telemarksforsking-Bø.