Publication list for employee

Publication list for Norunn S. Myklebust

2014

Myklebust, N.S. (ed.) 2014. Årsmelding 2013 : Norsk institutt for naturforskning. - Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. 16 pp. Show details


2013

Myklebust, N.S. (ed.) 2013. Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger. Utdrag fra NINA årsmelding : NINA CV. - Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.: p. 4-5. Show details
Myklebust, N.S. (ed.) 2013. Årsmelding 2012 : Norsk institutt for naturforskning. - Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. 15 pp. Show details


2012

Myklebust, N.S. 2012. Havbruksnæringa kan lære av kraftbransjen. Innlegg under Ordet fritt, Adresseavisen, 24. mars 2012. p. 27. Show details
Myklebust, N.S. (ed.) 2012. Annual report 2011 : Norwegian Institute for Nature Research. - Norwegian institute for nature research (NINA), Trondheim. 3 pp. Show details
Myklebust, N.S. (ed.) 2012. Årsmelding 2011 : Norsk institutt for naturforskning. - Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. 11 pp. Show details
Myklebust, N.S., Skurdal, J. & Hindar, K. 2012. Fiskeforskning i hundre år. Kronikk i Nationen 26. juni 2012. Show details
Myklebust, N.S., Skurdal, J. & Hindar, K. 2012. Vital hundreåring. Kronikkk i Adresseavisen 03. juli 2012. p. 13. Show details


2011

Myklebust, N.S. 2011. Samarbeid og kunnskap. Replikk. Nationen 3. mai 2011. p. 19. Show details
Myklebust, N.S. (ed.) 2011. Annual report 2010 : Norwegian Institute for Nature Research. - Norwegian institute for nature research (NINA), Trondheim. 4 pp. Show details
Myklebust, N.S. (ed.) 2011. Årsmelding 2010 : Norsk institutt for naturforskning. - Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. 12 pp. Show details


2010

Myklebust, N.S. 2010. Forskerens frihet. Meninger 25. august 2010. - Klassekampen 42(194). p. 23. Show details
Myklebust, N.S. 2010. Forskning på stram linje. Kronikk Nationen, 13. oktober 2009. - Nationen Show details
Myklebust, N.S. 2010. Lakselusa og havresekken. Kronikk. Nationen, 28. mai 2010. - Nationen Show details
Myklebust, N.S. 2010. Lakselusa og havresekken.. Kronikk Forskning.no, 28. mai 2010. - Forskning.no Show details
Myklebust, N.S. (ed.) 2010. Annual report 2009. - Norwegian institute for nature research (NINA) , Trondheim. 11 pp. Show details
Myklebust, N.S. (ed.) 2010. Årsmelding 2009 : Norsk institutt for naturforskning. - NINA Årsrapport. 11 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details


2009

Myklebust, N.S. (ed.) 2009. Annual report 2008 : Norwegian Institute for Nature Research. - Norwegian institute for nature research (NINA), Trondheim. 2 pp. Show details
Myklebust, N.S. (ed.) 2009. Årsmelding 2008 : Norsk institutt for naturforskning. - Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. 11 pp. Show details


2008

Myklebust, N.S. 2008. Samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger. Infoark. 1 pp. Show details


2004

Myklebust, N.S. (ed.) 2004. Råd ved etablering av vindkraftanlegg. - Prosjektinfo 06. 1 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details