Publication list for employee

Other publications

Fagrapporter i serie

Taugbøl, T., Museth, J., Berge, O. & Borgerås, R. (2005). Ørret, harr og gjedde i Løpsjøen og Søndre Rena. Undersøkelser før anlegg og militær aktivitet etableres. -NINA Oppdragsmelding 861, 55 s.

Museth, J. & Qvenild, T. (2003). Merkingsforsøk i fisketrappa ved Storsjødammen i Renavassdraget i perioden 1985–2000. Høgskolen i Hedmark. Rapport nr. 11. 49 s.

Taugbøl, T., Jonsson, N., Sandlund, O. T., Hindar, K., Jonsson, B., Aanes, K. J., Museth, J., Langdal, K., Linløkken, A. (2003). Fisk og bunndyr i Rena og Glomma mellom Skjefstadfoss og Røros. NINA Oppdragsmelding 80. 36 s.

Taugbøl, T., Hesthagen, T., Museth, J., Dervo, B. og Andersen, O. (2003). Effekter av ørekyteintroduksjoner og utfiskingstiltak - en vurdering av kunnskapsgrunnlaget. -NINA Oppdragsmelning 753: 1-31.

Museth, J. & Qvenild, T. (2002). Utsetting av ørret i Nedgardsjøen 1996-1999: Tilvekst, diett og merketap. Fylkesmannen i Hedmark, miljøvernavdelingen, rapport nr. 10/2001, 25 s.

Museth, J. & Qvenild, T. (1998). Fiskeribiologiske undersøkelser i Søndre Ørsjøen, Rendalen kommune. Fylkesmannen i Hedmark, miljøvernavdelingen, rapport nr. 3/98, 14 s.Museth, J. (1997). Fiskeribiologiske undersøkelser i Rysjøen, Trysil kommune - effekter av kalking. Fylkesmannen i Hedmark, miljøvernavdelingen, rapport nr. 5/97, 12 s.Museth, J., Borgstrøm, R., Høye, J. K. (1996). Sølensjøfisket: Kulturhistorie, næring og fiskebestander i endring. Fagnytt naturforvaltning; nr. 3 1996Museth, J. & Qvenild, T. (1996). Flommen- miljøkonsekvenser. Fylkesmannen i Hedmark, miljøvernavdelingen, rapport nr. 1/96, 58 sider.

Museth, J. & Qvenild, T. (1996). Fiskeribiologiske undersøkelser i Store Gjersjøen, Tolga kommune. Fylkesmannen i Hedmark, miljøvernavdelingen, rapport nr. 3/96, 11 s.Museth, J. (1996). Prøvefiske i 12 kalkede lokaliteter i Engerdal og Os kommuner. Fylkesmannen i Hedmark, miljøvernavdelingen, rapport nr. 8/96, 53 s.Andre skriftlige arbeider

Qvenild, T. & Museth, J. (2005). Gamle fisker. Jakt og Fiske nr 10: 106-107

Museth, J. (1997). Resultater fra prøvefiske i Fisktjern, Trysil kommune. Fylkesmannen i Hedmark, befaringsrapport nr. 1-97.

Museth, J. (1997). Resultater fra prøvefiske i Trefjærdingstjern, Trysil kommune. Fylkesmannen i Hedmark, befaringsrapport nr. 2-97.

Museth, J. (1997). Resultater fra prøvefiske i Brumundsjøen, Hamar og Ringsaker kommuner. Fylkesmannen i Hedmark, befaringsrapport nr. 3-97.Museth, J. (1997). Resultater fra prøvefiske i Vikbutjørna (Nedre og Øvre), Engerdal kommune. Fylkesmannen i Hedmark, befaringsrapport nr. 4-97.Qvenild, T. og Museth, J. (1997). Fiskeundersøkelser i Røsjøen 1996, Trysil kommune. Fylkesmannen i Hedmark, befaringsrapport nr. 5-97.Museth, J. (1997). Fiskeundersøkelser i Høljesjøen, Elverum og Trysil kommuner. Fylkesmannen i Hedmark, befaringsrapport nr. 6-97.Museth, J. (1997). Fiskeundersøkelser i Krakkdammen, Trysil kommune. Fylkesmannen i Hedmark, befaringsrapport nr. 7-97.

Museth, J. & Qvenild Tore (1996). Resultater fra prøvefiske i Flensjøen, Os og Røros kommuner. Fylkesmannen i Hedmark, befaringsrapport nr. 1-96.Qvenild, T. & Museth, J. (1996). 1995 -et ekstremt år for fisken i Glomma. MER FISK -tidsskrift for sportsfiskere. Nr 1-1996: 8-9.

Museth, J. (1996). Resultater fra prøvefiske i Bersetsjøen, Rendalen kommune. Fylkesmannen i Hedmark, befaringsrapport nr. 2-96.

Høye, J.K., & Museth, J. (1995). Fiskeundersøkelser i Sølensjøen 1994. Institutt for Biologi og Naturforvaltning. Notat.
Internasjonale artikler

Borgstrøm, R. & Museth, J. (2005). Accumulated snow and summer temperature – critical factors for recruitment to high mountain populations of brown trout (Salmo trutta L.). Ecology of Freshwater Fish 14, 375 – 384.