Publication list for employee

Other publications

2000

Johnsen, S. og Olstad, K. 2000: Korttidseffekter av kalking på populasjonsdynamikk, vekst og produksjon hos abbor (Perca fluviatilis L.) i et moderat surt skogsvann - Sammenligning med et tilstøtende surt vann. Limnos nr. 1, 2001

Johnsen, S. og Olstad, K. 2000: Short-term effects of liming on population dynamics, growth and production of Eurasian perch (Percha fluviatilis L.) in a moderately acidified forest lake - Comparison with an adjacent unlimed lake. Cand. Scient. oppgave, Norges Landbrukshøgskole. 59 s.

1997

Ovli, H., Larsen, E.H., Johnsen, S.I. og Nordahl, T. 1997: Grønnsaksvasking i Østre Toten - Omfang i Lenavassdraget, konsekvenser på resipient Brandelva. Prosjektoppgave, Høgskolen i Hedmark. 133 s.