Publication list for employee

Publication list for Geir Helge Systad

2013

Jacobsen, K.O., Evenset, A. & Systad, G.H. 2013. Reguleringsplan for Båtsfjord havn, Finnmark. Konsekvenser for fugleliv og bunndyr. - NINA Minirapport 452. 16 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø.
Systad, G.H., Jacobsen, K.O. & Jensen, R. 2013. Fuglebestandene på Melkøya – Krykkjebestanden 2012. - NINA Minirapport 420. 16 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø.


2012

Systad, G.H., Ballesteros, M., Johnsen, T.V. & Opdahl, T. 2012. Fuglebestandene på Melkøya 2011. - NINA Minirapport 373. 10 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø.


2011

Anker-Nilssen, T., Barrett, R.T., Erikstad, K.E., Fauchald, P., Fossum, P., Holte, B., Lindström, U., Lorentsen, S.-H., Pedersen, T., Strøm, H., Systad, G.H. & Vikebø, F. 2011. Perspektiver for nasjonalt samarbeid mellom sjøfugløkologer, fiskeribiologer og oseanografer. Sammendrag og anbefalinger fra en tverrfaglig workshop på Polarmiljøsenteret i Tromsø, februar 2010. - NINA Minirapport 356. 11 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim.
Christensen-Dalsgaard, S., Lorentsen, S.-H., Hanssen, F. & Systad, G.H. 2011. Offshore vindenergianlegg og sjøfugl. Oppdatert screening av potensielle konfliktområder på nasjonal skala. - NINA Rapport 616. 78 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
Frederiksen, M., Moe, B., Daunt, F., Phillips, R.A., Barrett, R.T., Bogdanova, M.I., Boulinier, T., Chardine, J.W., Chastel, O., Chivers, L.S., Christensen-Dalsgaard, S., Clement-Chastel, C., Colhoun, K., Freeman, R., Gaston, A.J., Gonzáles-Solís, J., Goutte, A., Grémillet, D., Guilford, T., Jensen, G.H., Krasnov, Y., Lorentsen, S.-H., Mallory, M.L., Newell, M., Olsen, B., Shaw, D., Steen, H., Strøm, H., Systad, G.H., Thorarinsson, T.L. & Anker-Nilssen, T. 2011. Where do kittiwakes winter in the Atlantic? Simultaneous tracking of breeders from 18 colonies. Abstract. - p. 35 in Anon. The Seabird Group : 11th International Conference, 2-4 September 2011, University of Plymouth. Conference Handbook and Book of Abstracts. University of Plymouth, Plymouth. Show details
*Frederiksen, M., Moe, B., Daunt, F., Phillips, R.A., Barrett, R.T., Bogdanova, M.I., Boulinier, T., Chardine, J.W., Chastel, O., Chivers, L.S., Christensen-Dalsgaard, S., Clement-Chastel, C., Colhoun, K., Freeman, R., Gaston, A.J., Gonzáles-Solís, J., Goutte, A., Grémillet, D., Guilford, T., Jensen, G.H., Krasnov, Y., Lorentsen, S.-H., Mallory, M.L., Newell, M., Olsen, B., Shaw, D., Steen, H., Strøm, H., Systad, G.H., Thorarinsson, T.L. & Anker-Nilssen, T. In press. Multicolony tracking reveals the winter distribution of a pelagic seabird on an ocean basin scale. - Diversity and Distributions Show details
Request for publication
Gasbjerg, G., Christensen-Dalsgaard, S., Lorentsen, S.-H., Systad, G.H. & Anker-Nilssen, T. 2011. Tverrsektoriell vurdering av konsekvenser for sjøfugl. Grunnlagsrapport til en helhetlig forvaltningsplan for Nordsjøen og Skagerrak. - NINA Rapport 733. 139 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details


2010

Barrett, R., Anker-Nilssen, T., Lorentsen, S.-H., Strøm, H. & Systad, G.H. 2010. SEAPOP: Norway's long-term seabird mapping and monitoring programme. Abstract. [Poster]. - p. 12-13 in Anon. 1st World Seabird Conference. Seabirds: Linking the Global Oceans. Victoria, Canada 7-11 September 2010. Poster session 1. Abstracts. [s.n.], [s.l]. Show details
Bustnes, J.O. & Systad, G.H. 2010. Hvor kommer de fra? Overvintrende sjøender i Nord-Norge. - Ottar 5-2010: 58-65. Show details
*Bustnes, J.O., Mosbech, A., Sonne, C. & Systad, G.H. 2010. Migration patterns, breeding and moulting locations of king eiders wintering in north-eastern Norway. - Polar Biology 33(10): 1379-1385. Show details
Request for publication
Christensen-Dalsgaard, S., Lorentsen, S.-H., Dahl, E.L., Follestad, A., Hanssen, F. & Systad, G.H. 2010. Offshore vindenergianlegg - sjøfugl, havørn, hubro og vadere. En screening av potensielle konfliktområder. - NINA Rapport 557. 100 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
Systad, G.H. 2010. Sjøfugl i Norge - hvor er de?. - Ottar 5-2010: 18-27. Show details


2009

*Helberg, M., Systad, G.H., Birkeland, I., Lorentzen, N.H. & Bustnes, J.O. 2009. Migration patterns of adult and juvenile Lesser Black-backed Gulls Larus fuscus from northern Norway. - Ardea 97(3): 281-286. Show details
Request for publication
Jacobsen, K.O., Johnsen, T.V., Nygård, T., Stien, A. & Systad, G.H. 2009. Kongeørn i Finnmark. Årsrapport 2008. - NINA Rapport 465. 33 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim/Tromsø. Show details
Systad, G.H. & Strann, K.B. 2009. Overvåkning av sjøfugl og akuttutslipp fra Snøhvit 2007-2008. - NINA Rapport 444. 27 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø. Show details


2008

Anker-Nilssen, T. (ed.), Barrett, R.T., Bustnes, J.O., Christensen-Dalsgaard, S., Erikstad, K.E., Fauchald, P., Lorentsen, S.-H., Steen, H., Strøm, H., Systad, G.H. & Tveraa, T. 2008. SEAPOP studies in the Barents and Norwegian Seas in 2007. - NINA Rapport 363. 92 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details
Christensen-Dalsgaard, S., Bustnes, J.O., Follestad, A., Systad, G.H., Mittet Eriksen, J., Lorentsen, S.-H. & Anker-Nilssen, T. 2008. Tverrsektoriell vurdering av konsekvenser for sjøfugl. Grunnlagsrapport til en helhetlig forvaltningsplan for Norskehavet. - NINA Rapport 338. 161pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Trondheim. Show details


2007

Anker-Nilssen, T., Barrett, R.T., Bustnes, J.O., Erikstad, K.E., Fauchald, P., Lorentsen, S.-H., Steen, H., Strøm, H., Systad, G.H. & Tveraa, T. 2007. SEAPOP studies in the Lofoten and Barents Sea area in 2006. - NINA Rapport 249. 63 pp. Norwegian Institute for Nature Research (NINA), Trondheim. Show details
Erikstad, K.E., Reiertsen, T.K., Anker-Nilssen, T., Barrett, R.T., Lorentsen, S.-H., Strøm, H. & Systad, G.H. 2007. Levedyktighetsanalyser for norske lomvibestander.. - NINA Rapport 240. 25 pp. Show details
Halley, D.J., Nygård, T., Minagawa, M., Systad, G.H., Jacobsen, K.O. & Johnsen, T.V. 2007. Rein som næring hos kongeørn i hekketida i et område i Finnmark undersøkt ved hjelp av stabil isotopteknikk. Prosjektrapport 2004-2006. - NINA Minirapport 192. 22 pp. Norsk institutt fro naturforskning (NINA), Trondheim.
*Johnsen, T.V., Systad, G.H., Jacobsen, K.O., Nygård, T. & Bustnes, J.O. 2007. The occurrence of reindeer calves in the diet of nesting Golden Eagles in Finnmark, northern Norway. - Ornis Fennica 84(3): 112-118. Show details
Request for publication
Systad, G.H., Hanssen, S.A., Anker-Nilssen, T. & Lorentsen, S.-H. 2007. Særlig Verdifulle Områder (SVO) for sjøfugl i Nordsjøen og Norskehavet. - NINA Rapport 230. 54 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø. Show details
Systad, G.H., Nygård, T., Johnsen, T., Jacobsen, K.O., Halley, D.J., Håkenrud, B., Østlyngen, A., Johansen, K., Bustnes, J.O. & Strann, K.B. 2007. Kongeørn i Finnmark 2001-2006. - NINA Rapport 236. 36 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø. Show details


2006

Anker-Nilssen, T., Barrett, R.T., Bustnes, J.O., Erikstad, K.E., Fauchald, P., Lorentsen, S.-H., Steen, H., Strøm, H., Systad, G.H. & Tveraa, T. 2006. The SEAPOP programme - a milestone for the mapping and monitoring of seabirds in Norway. Poster. 9th International Conference of the Seabird Group, Aberdeen, 1-3 September 2006. Show details
*Anker-Nilssen, T., Barrett, R.T., Bustnes, J.O., Erikstad, K.E., Fauchald, P., Lorentsen, S.-H., Steen, H., Strøm, H., Systad, G.H. & Tveraa, T. 2006. The SEAPOP programme - a milestone for the mapping and monitoring of seabirds in Norway. - The Seabird Group Newsletter 103: 11-12. Show details
Request for publication
Anker-Nilssen, T., Barrett, R.T., Bustnes, J.O., Erikstad, K.E., Fauchald, P., Lorentsen, S.-H., Steen, H., Strøm, H., Systad, G.H. & Tveraa, T. 2006. SEAPOP studies in the Lofoten and Barents Sea area in 2005. - NINA Rapport 127. 38 pp. Show details
Fauchald, P., Lorentsen, S.-H., Systad, G.H. & Tveraa, T. 2006. Utbredelsen av sjøfugl i Skagerrak, Kattegat og Nordsjøen. - NINA Rapport 171. 54 pp. Show details
Jacobsen, K.O., Bjerke, J.W. & Systad, G.H. 2006. Ny mellomriksveg mellom Norge og Finland over Pasvik. Konsekvensutredning, deltema naturmiljø. - NINA Rapport 104. 47 pp + vedlegg. Show details
Nygård, T., Jacobsen, K.O., Johnsen, T.V. & Systad, G.H. 2006. Satellitmärkta kungsörnar från Finnmark forsvinner i Norrbotten. - Kungsörnen 2006: 18-23. Show details
*Petersen, M.R., Bustnes, J.O. & Systad, G.H. 2006. Breeding and moulting locations and migration patterns of the Atlantic population of Steller’s eiders Polysticta stelleri as determined from satellite telemetry. - Journal of Avian Biology 37: 58-68. Show details
Request for publication
Systad, G.H., Aas-Hansen, Ø., Bustnes, J.O. & Bjørn, P.A. 2006. Pilotanlegg tidevannskraft Kvalsundet. Statusbeskrivelse og mulige konsekvenserfor naturmiljøet. - NINA Rapport 112. 29 pp. Show details
Tømmervik, H., Systad, G.H., Bjerke, J.W. & Jacobsen, K.O. 2006. Ny mellomriksveg mellom Norge og Finland over Pasvik. Konsekvensutredning, deltema reindrift. - NINA Rapport 105. 58 pp. Show details


2005

Halley, D.J., Nygård, T., Minagawa, M., Systad, G.H., Jacobsen, K.O. & Johnsen, T.V. 2005. Rein som næring hos kongeørn i hekketida i et område i Finnmark undersøkt ved hjelp av stabil isotopteknikk: Prosjektrapport 2004. - NINA Minirapport 131. 15 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim.
Systad, G.H. & Bustnes, J.O. 2005. 3. Hva bestemmer utbredelsen av kystnære sjøfugler. - p. 25-31 in Svenning, M.A. & Jonsson, B. Kystøkologi: Økosystemprosesser og menneskelig aktivitet.. NINAs strategiske instituttprogrammer 2001-2005. NINA Temahefte 31. Show details
Systad, G.H., Strann, K.B., Tømmervik, H., Elverland, E. & Frivoll, V. 2005. Biologisk mangfold i Høybuktmoen skyte- og øvingsfelt, Sør-Varanger kommune, Finnmark. - BM-rapport 59-2003. 33 pp. Forsvarbygg, Oslo. Show details
Systad, G.H., Strann, K.B., Tømmervik, H., Elverland, E., Jacobsen, K.O., Frivoll, V., Johnsen, T. & Rikardsen, A. 2005. Biologisk mangfold i Halkavarre/Porsangermoen skyte- og øvingsfelt, Porsanger kommune, Finnmark. - BM-rapport 58-2003. 99 pp. Show details


2004

Jacobsen, K.O. (ed.), Tømmervik, H., Iversen, M., Strann, K.B., Systad, G.H. & Johnsen, T.V. 2004. Planlagte kjøretraséer for terrengmotorsykler (LTK) i Sør-Varanger, Finnmark. Miljøkonsekvensanalyse. - NINA Oppdragsmelding 744. 77 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø. Show details
Jacobsen, K.O., Iversen, M., Systad, G.H., Strann, K.B. & Frivoll, V. 2004. Biologisk mangfold i nærøvingsområder tilknyttet Skjold, Heggelia og Setermoen garnisoner, i Balsfjord, Målselv og Bardu kommuner, Tromd. - BM-rapport 20-2002. 51pp. Show details
Jacobsen, K.O., Systad, G.H., Nygård, T. & Johnsen, T. 2004. Kongeørn i Finnmark. Faglig sluttrapport til RUF 2001-2003. - NINA Minirapport 65. 59 pp.
Jacobsen, K.O., Systad, G.H., Nygård, T. & Johnsen, T.V. 2004. Kongeørnskader på rein i Finnmark. Prosjektrapport 2004. - NINA Minirapport 93. 13 pp.
Strann, K.B. (ed.), Frivoll, V., Iversen, M., Systad, G.H. & Johnsen, T.V. 2004. Biologisk mangfold. Loppa kommune. - NINA Minirapport 92. 41 pp.
Systad, G.H. 2004. Bestand og produktivitet hos kongeørn i et reindriftsområde i Finnmark. Foredrag holdt på Nordisk kongeørnsymposium, Stjørdal, Nord-Trøndelag, 3. - 5. oktober 2003. Show details
Systad, G.H., Nygård, T., Johnsen, T. & Jacobsen, K.O. 2004. Kongeørnskader på rein i Finnmark. Prosjektrapport 2003. - NINA Minirapport 59. 19 pp.
Systad, G.H., Strann, K.B. & Frivoll, V. 2004. Biologisk mangfold. Sør-Varanger kommune. - NINA Oppdragsmelding 829. 97 pp. Show details
Tømmervik, H., Iversen, M., Systad, G.H. & Jacobsen, K.O. 2004. Konsekvensanalyse for reindrift vedrørende utbygde og planlagte kjøretraséer for terrengmotorsykler (LTK) i 5a/5c Pasvik reinbeitedistrikt, Finnmark. - NINA Oppdragsmelding 745. 54 pp. Show details
Tømmervik, H., Strann, K.B., Systad, G.H., Rikardsen, A., Iversen, M. & Jacobsen, K.O. 2004. Miljøkonsekvensanalyse vedrørende utbygd kjøretrasé for 6-hjulinger Grenseberget - Treriksrøysa. - NINA Oppdragsmelding 746. 54 pp. Show details


2003

Brude, O.W., Systad, G.H., Moe, K.A. & Østby, C. 2003. ULB Delutredning - studie 7b. Uhellsutslipp til sjø. Miljøkonsekvenser på sjøfugl, sjøpattedyr, strand, iskant mv.. - ALPHA rapport 2003(1157-01) OED/Alpha Miljørådgivning, Oslo. Show details
Iversen, M., Jacobsen, K.O., Strann, K.B. & Systad, G.H. 2003. Ny E6 Langslett - Sørkjosen, Troms. Konsekvensutredning, vurdering av naturmiljø. Rapport til Statens Vegvesen, Troms. 36pp + vedlegg. Show details
Jacobsen, K.O. (ed.), Strann, K.B. & Systad, G.H. 2003. Utvidelse av Øvre Dividal nasjonalpark. Zoologiske undersøkelser. Unntatt offentlighet. - NINA Minirapport 31. 16 pp.
Jacobsen, K.O., Iversen, M., Systad, G.H., Strann, K.B. & Frivoll, V. 2003. Biologisk mangfold i Forsvarets nærøvingsområder i Bardu, Målselv og Balsfjord kommuner, Troms. - BM-rapport 2002(20) Show details
Nygård, T. & Systad, G.H. 2003. Tracking juvenile golden eagles movements in Scandinavia.. - Microwave Telemetry Newsletters 4(2). p.3. Show details
Strann, K.B. (ed.), Bjørklund, P.K., Frivoll, V., Iversen, M., Systad, G.H. & Jacobsen, K.O. 2003. Biologisk mangfold Fauske kommune. - NINA Minirapport 25. 33 pp.
Strann, K.B. (ed.), Bjørklund, P.K., Frivoll, V., Iversen, M., Systad, G.H. & Jacobsen, K.O. 2003. Biologisk mangfold Gildeskål kommune. - NINA Minirapport 24. 36 pp.
Strann, K.B. (ed.), Bjørklund, P.K., Frivoll, V., Iversen, M., Systad, G.H. & Jacobsen, K.O. 2003. Biologisk mangfold Sørfold kommune. - NINA Minirapport 26. 49 pp.
Strann, K.B. (ed.), Bjørklund, P.K., Frivoll, V., Iversen, M., Systad, G.H. & Jacobsen, K.O. 2003. Biologisk mangfold Skjerstad kommune. - NINA Minirapport 29. 40 pp.
Strann, K.B. (ed.), Bjørklund, P.K., Frivoll, V., Iversen, M., Systad, G.H. & Jacobsen, K.O. 2003. Biologisk mangfold Saltdal kommune. - NINA Minirapport 27. 35 pp.
Strann, K.B. (ed.), Bjørklund, P.K., Frivoll, V., Iversen, M., Systad, G.H. & Jacobsen, K.O. 2003. Biologisk mangfold Beiarn kommune. - NINA Minirapport 28. 43 pp.
Strann, K.B., Iversen, M., Jacobsen, K.O., Frivoll, V. & Systad, G.H. 2003. Biologisk mangfold i Mauken og Blåtind skyte- og øvingsfelt, Balsfjord og Målselv kommuner, Troms. - BM-rapport 2002(21). 68 pp. Show details
Strann, K.B., Systad, G.H. & Frivoll, V. 2003. Biologisk Mangfold i Setermoen skytefelt, Bardu kommune, Troms. - BM-rapport 11-2002. 58 pp. Forsvarsbygg Eiendomsforvaltning, Oslo. Show details
Systad, G.H. & Strann, K.B. 2003. Statusrapport om kunnskapsnivået for fauna i foreslått nasjonalpark på Varangerhalvøya. - Rapport. Fylkesmannen i Finnmark. Miljøvernavdelinga 2003(1) Vadsø. Show details
Systad, G.H., Bakken, V., Strøm, H. & Anker-Nilssen, T. 2003. Særlig Verdifulle Områder (SVO) for sjøfugl i området Lofoten-Barentshavet - implementering av kriterier for identifikasjon av SVO i den norske delen av Barentshavsregionen. - NINA Notat. 30 pp. Show details
Systad, G.H., Øien, I.J. & Nilsen, S. 2003. Zoologisk kartlegging innenfor utvalgte områder på Varangerhalvøya, Finnmark. - Rapport. Fylkesmannen i Finnmark. Miljøvernavdelinga. Vadsø. Show details


2002

Berg, I., Rikardsen, A., Systad, G.H., Skedsmo, M. & Hansen, G. 2002. Areal- og miljøfaglig egnethetsanalyse for havbruk i Lebesby kommune, Finnmark Fylke. - Akvaplan-niva rapport (APN-644.02.2301). 78pp. Show details
Fauchald, P., Erikstad, K.E. & Systad, G.H. 2002. Seabirds and marine oil incidents: is it possible to predict the spatial distribution of pelagic seabirds?. - Journal of Applied Ecology 39(2): 349-360. Show details
Request for publication
Jacobsen, K.O., Systad, G.H. & Strann, K.B. 2002. Zoologisk kartlegging innenfor utvalgte områder på Seiland, Finnmark. Rapport til Fylkesmannen i Finnmark. 16pp + vedlegg. Show details


2001

Bustnes, J.O. & Systad, G.H. 2001. Habitat use by wintering Stellers eiders Polysticta stelleri in northern Norway. - Ardea 89(2): 267-274. Show details
Request for publication
Bustnes, J.O. & Systad, G.H. 2001. Comparative feeding ecology of Stellers eider and long-tailed ducks in winter. - Waterbirds 24(3): 407-412. Show details
Request for publication
Rikardsen, A., Berg, I., Hansen, G. & Systad, G.H. 2001. Areal - og miljømessige egnethetsvurderinger for oppdrett. - Norske Havforskeres Forening, Bodø, november 2001. (Poster). Show details
Systad, G.H. & Bustnes, J.O. 2001. Coping with darkness and low temperatures: foraging strategies in Steller’s Eiders, Polysticta stelleri, wintering at high latitudes. - Canadian Journal of Zoology 79(3): 402-406. Show details
Request for publication


Other publications

Scientific papers

Bustnes, J.O., Asheim, M., Bjørn, T.H., Gabrielsen, H., and Systad, G.H. 2000. The diet of Steller's Eider wintering in Varangerfjord, northern Norway. Wilson Bull. 112: 8-13.

Systad, G.H., Bustnes, J. O. & Erikstad, K. E. 2000. Behavioural responses to decreasing day length in wintering sea ducks. - Auk 117 (1):33-40.

Reports

Bustnes, J.O., og Systad, G.H. 2000. Vinterøkologi hos Stellersand. Oppsummering av resultater fra forskningsprosjekt i Varangerfjorden., 1996-2000. NINA Oppdragsmelding 662: 1-22.

Myrvoll, E.R., Systad, G.H., Tømmervik, H. & Strann, K.-B. 2000. Tilleggsutredning for E6 Tysfjord, konsekvenser for kulturmiljø og naturmiljø på strekningen Efjord - Leiknes. NINA-NIKU Oppdragsmelding 667: 1-45

Strann, K.-B., Systad, G. H. & Tømmervik, H. 2000. Flora og fauna registrering i Målselvutløpet naturreservat, samt revisjon av vegetasjonskart - NINA Oppdragsmelding 658: 1-18.

Systad, G.H. & Strann, K.B. 2000. Steinbrudd Krabbåsen i Tromsø - Konsekvenser for fugl. NINA notat: 1-10

Systad, G.H., Tømmervik, H., Rikardsen, A., Strann, K.-B. & Myrvoll, E.R. 2000. Skredsikring av E6 Indre Nordnes - Skardalen. Konsekvensutredning, vurdering av kulturmiljø og naturmiljø. NINA-NIKU Oppdragsmelding 668: 1-58.

Systad, G.H. og Bustnes, J.O. 1999. Fordeling av kystnære sjøfugler langs Finnmarkskysten utenom hekketida: Kartlegging ved hjelp av flytellinger. NINA oppdragsmelding 605:1-66.

Systad, G.H. og Bustnes, J.O. 1999. Fordeling av sjøfugl i åpent hav: Barentshavet. NINA oppdragsmelding 621:1-31.

Systad, G.H. & Bustnes, J.O. 1999. Oljeskader på sjøfugl etter oljeutslipp i Vest-Finnmark april 1999, NINA-notat

Systad, G.H. & Strann, K.-B. 1999. Kommunedelplan E6 Bånes-Langnes. Konsekvensutredning, naturfaglig vurdering. - NINA Oppdragsmelding 620: 1-18.

Tombre, T., Systad, G.H., Strann, K.-B. 1999. En generell vurdering av vindkraftanleggs konsekvenser for naturmiljøet. NINA-notat: 1-11

Tombre, T., Systad, G.H., Strann, K.-B. 1999. Naturfaglige vurderinger ved bygging av vindkraftverk i Troms og Finnmark - en forundersøkelse, mai 1999. NINA-notat: 1-15.

Systad, G.H., Tømmervik, H. & Strann, K.-B. 1999. RV 889 HP 03 Snefjord - Havøysund. Utbedring til helårsstandard. Konsekvensutredning, naturfaglig vurdering. - NINA Oppdragsmelding 630: 1-33.

Systad, G.H., Tombre, T., Strann, K.-B. 1999. Konsekvensutredning for utbygging av Vindkraftverk på Kvitfjell, Tromsø Kommune. Naturfaglig del, fugl. NINA-notat: 1-12

Systad, G.H., Tombre, T., Strann, K.-B. 1999. Konsekvensutredning av kraftlinjetrasséene fra Kvitfjell, Tromsø Kommune. Naturfaglig del, fugl. NINA-notat: 1-xx

Hanssen, S.A., Systad, G.H., Fauchald, P. & Bustnes, J.O. 1998. Fordeling av sjøfugl i åpent hav: Nordland VI. - NINA Oppdragsmelding 554: 1-81.

Systad, G.H. og Bustnes, J.O. 1998. Ornitologiske undersøkelser på Melkøya juni 1998: Kartlegging og konsekvensanalyse. NINA Oppdragsmelding 572: 1-17.

Systad, G.H., Hanssen, S.A. & Bustnes, J.O. 1998, Utbredelse av sjøfugl i Troms og Finnmark: En ressursoversikt i forbindelse med borestart på Snøhvitfeltet. NINA Oppdragsmelding 561: 1-26.

Systad, G.H. & Bustnes, J. O. 1997. Konsekvensutredning for fugl og pattedyr i forbindelse med internveg, Torsken kommune. NINA oppdragsmelding 496: 1-19.

Systad, G.H. 1996. Effects of reduced day length on the activity pattern of wintering sea ducks. Cand. Scient thesis in ecology - University of Tromsø.

Bustnes, J.O., Systad, G.H. & Strann, K.-B. 1993. Drukning av sjøfugl i laksegarn innenfor reservatet på Loppa. - NINA Oppdragsmelding 236: 1-17.