Publication list for employee

Publication list for Vigdis Frivoll

2014

Strann, K.B. & Frivoll, V. 2014. Hekkende svarthalespove i Troms i 2013. - NINA Minirapport 489. 16 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø.
Strann, K.B., Frivoll, V. & Hansen, M.H. 2014. Kartlegging av hekkende gråstrupedykker i Troms i 2013. - NINA Minirapport 488. 11 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø.
Strann, K.B., Frivoll, V., Heggås, J. & Hagtvedt, M. 2014. Overvåking av hekkende horndykker i Troms 2013. - NINA Minirapport 485. 19 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø.


2013

Strann, K.B. & Frivoll, V. 2013. Kartlegging av hekkende kongeørn på ytre deler av Sør-Helgeland i 2013. - NINA Minirapport 466. 15 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø.
Strann, K.B., Frivoll, V. & Lorentzen, N.H. 2013. Hekkende svarthalespove(Limosa limosa islandica) i 2012 i Troms. - NINA Minirapport 438. 13 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø.
Strann, K.B., Frivoll, V., Heggås, J. & Hagtvedt, M. 2013. Overvåking av hekkende horndykker i Troms 2012. - NINA Minirapport 436. 20 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø.


2012

Jacobsen, K.O., Bjerke, J.W., Strann, K.B., Tømmervik, H. & Frivoll, V. 2012. Tunnel gjennom Nordnesfjellet og trafikksikring i Manndalen, Kåfjord kommune. Konsekvensutredning, deltema naturmiljø. - NINA Rapport 831. 41 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø. Show details
Strann, K.B. & Frivoll, V. 2012. Rastende polarsnipe i Troms 2011. - NINA Minirapport 376. 9 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø.
Strann, K.B. (ed.), Frivoll, V., Sortland, F., Lorentzen, N.H., Riser, C.W., Jensen, A. & Våge, H. 2012. Hekkestatus hos svarthalespove Limosa limosa islandica i Nord-Norge. - NINA Rapport 833. 63 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø. Show details
Strann, K.B., Frivoll, V. & Heggås, J. 2012. Overvåking av hekkende horndykker i Troms 2011. - NINA Minirapport 374. 19 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø.
Strann, K.B., Frivoll, V. & Sortland, F. 2012. Hekkende svarthalespove (Limosa limosa islandica) i 2012 i tre utvalgte områder i Vesterålen. - NINA Minirapport 407. 12 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø.


2011

Strann, K.B., Frivoll, V., Sortland, F., Bergland, O.P., Berg Karlsen, L. & Engen, H. 2011. Overvåking av kalvingsflokker av tamrein på Hinnøya, mai 2011. - NINA Rapport 761. 21 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø. Show details


2009

Strann, K.B., Bjerke, J.W. & Frivoll, V. 2009. Konsekvensutredning av deponi i Jensvolldalen, Bodø. Naturmiljøet. - NINA Rapport 507. 33 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Tromsø. Show details