Ansattinformasjon

Kontakt

Per Arild Aarrestad

Stilling:    Forskningssjef

 Telefon: 934 66 748
 E-post: per.aarrestad@nina.no

Kunnskapsområde
Vegetasjonsøkologi, effekter av naturinngrep. Konsekvensanalyser, forurensningøkologi, miljøovervåking, biologisk mangfold.

Nøkkelkvalifikasjoner
Plant ecology. Vegetation dynamics. Biological diversity. Endangered species. Vegetation monitoring. Effects of air pollution and climate change. Terrestrial liming. Environmental Impact Assessment. Conservation. Soil analysis. Cultural landscape and management. Studies on interactions between vegetation, fire and browsing/grazing of animals. Multivariate data analysis in plant communities and biogeography.

Publikasjoner: