Nyhetsartikkel

Arter på nett: hoppekreps og vannlopper

Publisert 06.06.2018

Bli kjent med vannlopper og hoppekreps - små krepsdyr som lever i ferskvann over hele landet. 

Vannlopper og hoppekreps er bittesmå krepsdyr med et rikt mangfold av arter både i ferskvann og saltvann. Til sammen 156 ferskvannsarter har nå fått sine sider i Arter på nett.
Vannlopper og hoppekreps er bittesmå krepsdyr med et rikt mangfold av arter både i ferskvann og saltvann. Til sammen 156 ferskvannsarter har nå fått sine sider i Arter på nett.

Allerede på 1800-tallet illustrerte og beskrev G. O. Sars mange av disse artene, siden har forskere fra NINA fortsatt der han slapp. Resultatet finner du nå i Arter på nett. Her har forskerne samlet artsbeskrivelser og økologi for 156 arter, presentert med utbredelseskart, bilder og Sars’ detaljrike illustrasjoner. I tillegg har de aller fleste av dem fått norske navn.

Oversikten over små krepsdyr i ferskvann er utarbeidet av forsker Bjørn Walseng ved Norsk institutt for naturforskning (NINA), i tillegg har forsker Inta Dimante-Deimantovica, også NINA-forsker, bidratt med informasjonen om de harpactoide hoppekrepsene.

Les mer:

Bli kjent med vannlopper og hoppekreps – ferskvannets småtasser (Artsdatabanken 01.06.2018)

Arter på nett - Små krepsdyr i ferskvann

Norges ukjente ferskvannsfauna (11.12.2015)

 

1[script]2

   Motta nyhetsbrev fra nina