Tema

Kontakt

Insekter og edderkoppdyr

Anders Endrestøl


Vis hele profilen til Anders Endrestøl

Sandra Charlotte Helene Åström


Vis hele profilen til Sandra Charlotte Helene Åström

Oddvar Hanssen

Entomologi (Coleoptera, Chironomidae): identifikasjon/taxonomi, laboratorie- og felt-arbeid/metodikk, faunainventeringer, bevaringsbiologi (rød-data-problematikk) Genetikk: laboratorie-arbeid (bl.a. DNA isolasjon) Ferskvannszoologi/økologi: felt-og laboratorie-arbeid
Vis hele profilen til Oddvar Hanssen

Anne Sverdrup-Thygeson

Bevaringsbiologi, landskapsøkologi, skogøkologi og bærekraftig skogbruk, skogsertifisering, romlig fordeling og overvåkingsmetodikk for rødlistede arter, vedlevende arters økologi, entomologi, GIS.
Vis hele profilen til Anne Sverdrup-Thygeson

Arnstein Staverløkk


Vis hele profilen til Arnstein Staverløkk

Sondre Dahle


Vis hele profilen til Sondre Dahle

Rannveig Margrete Jacobsen


Vis hele profilen til Rannveig Margrete Jacobsen