Aktivitetsark 3: Rollespill

Tema: Dramatisering av fjellrevens liv gjennom alle årstidene med inspirsjon fra boka «Møt fjellreven» - vår, sommer, høst eller vinter.

"" Illustrasjon Inger Lise Belsvik  

Varighet: 1 skoletime 
Tidsperiode: Aktiviteten kan gjerne gjøres ute, hele året. Ikke avhengig av spesielle forhold.

Utstyr

 • Aktiviteten krever ikke noe spesielt utstyr.
 • Kostymer kan benyttes 
 • Papirmal på revemaske.
 • Boka ”Møt fjellreven” av Nina E. Eide, Terje Borg og Camilla Næss. Illustratør Inger Lise Belsvik.

Bakgrunn

Bakgrunnen for rollespillet er boka "Møt fjellreven". Aktiviteten kan også ta utgangspunkt i summen av informasjon som elevene har innhentet fra introduksjonsfilmen om fjellrev i NRK-programmet "Ut i naturen", se aktivitet 1.

Gjennomføring

 1. Dele i 4 grupper, maks 6 elever på hver gruppe.
 2. Gruppene lager et rollespill der de får hver sin årstid å dramatisere.
 3. Lærer kan hjelpe elevene med å fordele roller hvis de synes det er vanskelig. En kan være fjellrevmor, en kan være rødrev, flere kan være fjellrevunger, en kan være kongeørn, et par kan være ung fjellrevhun som møter ung fjellrevhann og en/flere kan være lemmen (byttedyr).
 4. Elevene kan lage revemasker ut fra vedlagt mal og fargelegge.
 5. Fremføring for klassen, 3 min på hver gruppe.

Viktig: Lærer snakker med elevene om hva som er en god fremføring og hvordan man er en god tilhører. Hvordan skal vi oppføre oss? Hvordan vil du at en tilhører skal oppføre seg når du fremfører noe for klassen?

Læringsmål: 

Elevene får øve seg på innlevelse og på å uttrykke seg.
Elevene skal kunne samarbeide om å lage rollespill og fremføre i gruppe.

Dette er forankret i Kunnskapsløftet gjennom blant annet:

Naturfag:

 • leve seg inn i fjellrevens liv

Norsk:

 • samhandle med andre gjennom lek, dramatisering, samtale og diskusjon
   

Læringsressurser: