Aktivitet 1

Aktivitetsark 5: Fjellrevsangen

Tema: Bli kjent med fjellreven gjennom sangen "Jeg er en liten fjellrev".

"" Illustrasjon Inger Lise Belsvik  
Varighet: Introduksjon og innlæring av sangen ca 45 – 60 min. Siden 5 min i starten av hver time med fjellrev som tema.

Tidsperiode: Innøving av sang og synging kan gjøres inne og ute hele året.

Utstyr: 

  • Tekst og noter til fjellrevsangen (se læringsressurser i egen boks)
  • Gitar eller andre instrumenter

Bakgrunn:

Gjennom sangen om fjellreven får elevene en introduksjon om fjellrevens liv og trusler. For øvrig bakgrunn vises det til aktivitetene 1 og 2.

Gjennomføring:

1.    Lærer synger 1. vers for elevene. 
2.    Elevene hermesynger en og en strofe etter læreren – sakte
3.    Alle synger 1. vers sammen.
4.    Elevene ser/har teksten, mens hele sangen synges med lydfilen eventuelt med lærer som synger og spiller.
5.    Elevene guler ut minst 3 ord eller utrykk de synes er vanskelige. Lærer går igjennom disse ordene og forklarer.
6.    Har elevene lært noe nytt om fjellreven? Skriv inn ny kunnskap i tankekartet fra aktivitetsark 1 og 2.
7.    Hele sangen synges sammen.
8.    Pararbeid: Elevene velger ut et vers de vil lære seg utenat (fordel alle versene på elevene i klassen). Øv på å lese verset og lære det utenat. Lekse til neste time: lære verset utenat.
9.    Sangen synges i oppstart av hver time med fjellrev som tema
 

Læringsmål: 

Å synge seg til kunnskap om fjellreven. Elevene bruker sangteksten til å lære og repetere fakta om fjellreven.
Dette er forankret i Kunnskapsløftet gjennom blant annet:

Musikk:

•    Ta del i framføring med sang, samspill og dans sammen med andre