Aktivitet 1

Aktivitet 6: Fjellrevens tilpasninger – inviter en ressursperson 

Tema: Bli kjent med fjellreven i størrelse og utseende, og ta på fjellrevens fantastiske pels. Kunnskap om fjellrevens biologi og fysiologi settes inn i sammenhengen med fjellrevens tilpasninger til det tøffe klimaet den lever i. 

"" Foto © Lisbeth Aune 

Varighet: 45 min

Tidsperiode: Aktiviteten kan gjøres ute og inne, hele året. Ikke avhengig av spesielle forhold.

Utstyr:
Det legges til rette for en samling av klassen, der elevene sitter i sirkel med ekstern ressursperson og lærer som en del av sirkelen. 

•    Fjellrevskinn og fjellrevskalle
•    Rødrevskalle og rødrevskalle
•    skalle av planteeter
•    ulveskinn og skalle kan være spennende for både elever og lærer.

Bakgrunn:

Fjellrevens tilpasninger med små hårete poter, korte ører, tette pels og lette kropp gjør den til en perfekt innbygger i polare strøk. Gjennom opplevelsen av skinnets fortreffelighet kan elevene lettere få forståelse for hvorfor fjellreven ble så hardt jaktet på frem til fredningen i 1930. Det vil være en tilpasset læringssituasjon, der alle elevene vil kunne danne sin erfaring av skinnene og derigjennom lettere få et forhold til temaet.

Fjellrevens tilpasninger blir mer åpenbar for elevene gjennom den taktile opplevelsen, og de vil få en konkret opplevelse av størrelsen sammenlignet med en rødrev.

Gjennomføring:

1.    Ta kontakt med en naturveileder fra SNO Statens Naturoppsyn eller en annen ressursperson i lokalmiljøet.
2.    Elevene samles i et egnet område. Dette kan gjerne være utendørs, men kan også gjøres inne. Elevene bør sitte i en sirkel for å få nærhet til objektene som skal brukes, samtidig som det gjør det enklere i veiledningssammenheng.
3.    En ekstern ressursperson kommer som avtalt, og har med seg det utstyret som trengs.
4.    Det må være en lærer tilstede under veiledningsøkten. Dersom det er elever som har spesielle behov, informeres det om dette på forhånd.
5.    Elevene får tilbud om å se, ta på og kjenne selv på de gjenstandene som den eksterne ressursen har med. Det er ikke et krav til elevene om å berøre, men et tilbud. Det kan gjerne legges opp til at elevene tar bilder til fortsettelsen av prosjektarbeidet.

TIPS! Bruk ekstern kompetanse. Ta kontakt med en naturveileder ved et Besøkssenter, et naturoppsyn fra Statens naturoppsyn eller et Fjelloppsyn fra det lokale fjellstyret. Kanskje har elevene en i familien som kan mye om fjellrev og natur?
 

Læringsmål: 

Elevene skal lære om fjellrevens tilpasninger til sitt livsmiljø, lære noen fagspesifikke begreper og bruke den sanselige opplevelsen til å beskrive og presentere sine egne observasjoner. 

Dette er forankret i Kunnskapsløftet gjennom blant annet:

Naturfag

•    bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner, foreslå og samtale om mulige forklaringer på det man har observert
•    samtale om og sammenligne livssyklusen til noen plante- og dyrearter
•    fortelle om dyr i nærområdet, (…)