Aktivitet 1

Aktivitet 8: Hva skjer i fjellrevhiet?

Tema: Bli kjent med fjellrevens liv i hiet fra tispa legger seg inn og klargjør hiet, til valpene er født og tispa dier valpene. Følg også med på hva som skjer ute i innhegningen.

"" Foto NINA webkamera  

Varighet: 10 minutter flere skoletimer, flere dager eller uker på rad. Aktuell periode for aktiviteten er mai-juni.

Tidsperiode: Aktiviteten kan gjøres hele året. Mest aktuell periode for aktiviteten er på våren; mai-juni.

Utstyr:

  • Datamaskin med internettilgang
  • Smartboard/lerret
  • Notatbok eller flipover til refleksjon

Bakgrunn:

Fjellrevens mest sårbare periode er vanskelig å få tilgang til og kunnskap om fordi de da er vanskelige å observere.

Avlsstasjonen på Sæterfjellet i Oppdal har etablert kunstige hi i innhegnene. Disse hiene har i større eller mindre grad vært utstyrt med webkamera for overvåking av yngleaktiviteten. Gjennom innsyn fra webkamera, kan elevene observere hvordan tispa steller sine små, og valpenes vekst, utvikling og aktivitet.

Fjellrevene kan også benytte hiene under perioder med dårlig vær om vinteren. Ved å se hvordan fjellreven bruker hiet gjennom vinteren kan elevene lære hvordan de skjermer seg mot storm og uvær.

Gjennomføring:

1.    Lærer setter på bilde fra webkamera fra avlsstasjonen på Sæterfjellet
 
2.    Samtale om observasjonene.

3.    Hva ser de, hvorfor skjer det som de ser? Dersom revene ikke er å observere på skjermene, hvor er de da? Endrer dette seg i yngleperioden?

4.    Elevene skriver ned dato, observasjon og refleksjon i egen bok eller det gjøres på felles observasjonsark på flipover.
 

Læringsmål: 


Elevene skal lære om dyrelivet i nærområdet og hva som skjer i fjellrevhiet. 

Dette er forankret i Kunnskapsløftet gjennom blant annet:

Naturfag:

•    samtale om og sammenligne livssyklusen til noen plante- og dyrearter
•    beskrive hva som kan gjøres for å ta vare på naturen i nærområdet, og argumentere for omsorgsfull framferd i naturen
•    fortelle om dyr i nærområdet, diskutere dyrevelferd og skille mellom meninger