Aktivitet 20

Aktivitet 20: Hamstringsleken

Tema: Lære om hvordan og hvorfor fjellreven hamstrer mat for vinteren.

""
Illustrasjon Inger Lise Belsvik   

Varighet: ca. 30 minutter, avhengig av samspillet mellom elevene i gruppa.

Tidsperiode: Aktiviteten kan gjøres ute, hele året.

Utstyr:

 • Kopper som man ikke kan se gjennom – pappkopper.
 • Tynne tøystykker som dekker koppene.
 • Gummistrikk.
 • Matvarer som lukter gjenkjennelig f.eks. kaviar, makrell i tomat, leverpostei, banan.
 • Lapper med bilder av matvarene.

Bakgrunn:

Fjellrev hamstrer mat for vinteren for å overleve perioder med liten tilgang på mat. Selv om fjellreven foretrekker lemen, er den en utpreget generalist og spiser det den kommer over. Både hare, frosk, rype og diverse småfugl inngår i dietten – også matavfall fra mennesker. Vinterstid kan rester fra reinkadavre være en viktig matkilde.

Gjennomføring:

 1. Lærer viser og forklarer leken. Lærer har gjort klart kopper med matvarer som gruppene skal lukte seg frem til, f.eks. makrell i tomat, kaviar, leverpostei og banan. Koppene er dekka med et tøystykke så man ikke skal kunne se hva som er i koppen.
 2. Klassen deles i grupper på 3 eller 4 elever per gruppe.
 3. Hver gruppe får en lapp med bilde av en matvare, som de skal finne igjen ved hjelp av luktesansen.
 4. Lærer gjemmer koppen i terrenget, mens elevene står i ring etter hverandre og holder personen foran for øynene så de ikke skal se hvor læreren gjemmer koppen med lukt.
 5. Når lærer har gjemt luktkoppen, uler hun/han som en fjellrev og gruppene begynner å lete etter sin luktkopp.
 6. Når gruppa har funnet luktkoppen, går de til lærer og får en ny lapp med en matvare de skal finne.
 7. Tid for refleksjon - gruppene samles i sirkelen når alle har funnet alle luktkoppene. Lærer stiller spørsmål - var det lett å finne luktkoppene? Hvorfor gjemmer/hamstrer fjellreven mat? Hvor tror du fjellreven gjemmer maten sin? Hva slags mat tror du fjellreven hamstrer?

Læringsmål: 

Gjennom lek skal elevene lære om hvordan og hvorfor fjellreven hamstrer mat for vinteren. Hvordan finner fjellreven igjen maten sin?

Dette er forankret i Kunnskapsløftet gjennom blant annet:

Naturfag

 • samtale om og sammenligne livssyklusen til noen plante- og dyrearter

Kroppsøving

 • leike og være med i aktiviteter i varierte miljø der sanser, motorikk og koordinasjon blir utfordra
 • samhandle med andre i ulike aktiviteter