Aktivitet 1

Aktivitet 21: Spor og sportegn

Tema: Bli kjent med ulike spor og sportegn i naturen. Rundt omkring oss er det mange spor og sportegn etter dyr og fugler. De vanligste vi ser er kanskje spor etter småfuglene på fuglebrettet. Men finnes det spor etter andre også? 

""
Illustrasjon Inger Lise Belsvik   

Varighet: Fra 60 min eller det kan deles opp i flere økter gjennom skoleåret.

Tidsperiode: Spor er lettere å se om vinteren. Sportegn finner vi hele året. Visning av presentasjonen om spor og sportegn gjøres inne, sporingsaktiviteten gjøres ute.

Utstyr:

 • Klasseroms presentasjonen - spor og sportegn
 • Bok om spor og sportegn
 • Meterstokk
 • Engangshansker
 • Bokser eller poser til innsamling av sportegn
 • Kamera
 • Evt. klauver av aktuelle dyr
 • Evt. sporavstøpning av aktuelle dyr

Bakgrunn:

Spor og sportegn etter fugler og dyr ser vi oftere enn vi kan se selve fuglen eller dyret. Det kan være både nyttig og spennende å vite hvem som har vært på ferde når man oppdager et spor eller sportegn.

Gjennomføring:

Spor er lettest å se om vinteren 1-2 døgn etter snøfall. Da har dyrelivet hatt tilstrekkelig med tid til å sette spor.

 1. Gjennomgå klasseroms presentasjon Spor og sportegn. Forklaring til bildene og tema å snakke om står i notatfeltet i presentasjonen.
 2. Bruk presentasjonen som en gjennomgang av klassifisering av begrep og dyrespor.
 3. Ta elevene med ut på tur, og let etter spor og sportegn.
 4. La elevene bruke meterstokk som måleredskap.
 5. Elevene prøver å måle spor og sportegn som de finner.
 6. Ta bilder av spor og sportegn til fjellrevpermen. Skriv ut bildene og lim de inn i permen med tekst under hvert bilde.
 7. Dersom det er ønskelig, kan noen eksempler samles inn, og tas med inn på skolen. HUSK! Ekskrementer kan være smittekilde. Bruk engangshansker.

Læringsmål: 

Elevene skal lære om noen vanlige spor og sportegn som vi kan se i våre nærområder.

Undervisningen er forankret i Kunnskapsløftets læreplanmål:

Naturfag

 • fortelle om dyr i nærområdet, (…)
 • bruke naturfaglige begreper til å beskrive og presentere egne observasjoner, foreslå og samtale om mulige forklaringer på det man har observert