Aktivitet 24: Quiz 

Tema: Hva har du lært om fjellreven?

Tema: Skrive en faktatekst om fjellrev med utgangspunkt i tankekartet elevene har laget i Aktivitet 1 og 2, boka Møt fjellreven og hva de har lært om fjellrev. Bruke digitale medier for å finne fakta om fjellrev.

"" Illustrasjon Inger Lise Belsvik  

Varighet: 15 minutter 

Tidsperiode: Aktiviteten kan gjøres inne, hele året. 

Utstyr:

  • Smartboard
  • Mobiltelefoner – en per gruppe

Gjennomføring:

1.    Lærer går inn på Kahoots nettside med Fjellrevquiz 
2.    Elevene deles inn i grupper og finner på et kallenavn for gruppa.
3.    Elevene logger seg inn på kahhot.it via telefon eller laster ned appen. Det er nok med en telefon per gruppe. Alle gruppene taster inn pinnkoden og quizen er i gang.
4.    Oppsummering – var det noen av spørsmålene om fjellrev elevene ikke kunne? Var spørsmålene for lette? Gå til neste aktivitetsark og lag deres egen fjellrevquiz
 

Læringsmål: 

Elevene får testet kunnskapene sine om fjellrev.

Naturfag:

  • skape nysgjerrighet og motivere til å lære mer om fjellreven

 

Læringsressurser: