Aktivitet 25: Elevene lager quiz

Tema:Elevene lager en egen quiz om fjellrev på Kahoot eller på papir.

"" Illustrasjon Inger Lise Belsvik  

Varighet: 45 minutter

Tidsperiode: Aktiviteten kan gjøres inne, hele året.

Utstyr:

  • Datamaskin eller tavle og papir
  • Mobiltelefoner – en per gruppe

Gjennomføring:

  1. Lærer deler klassen i grupper på 4 - 5 elever som skal jobbe sammen med å lage en fjellrevquiz.
  2. Hver gruppe lager 6 – 8 spørsmål om fjellrev, økologi og hvorfor fjellrev er truet. Hvert spørsmål skal ha 4 svar alternativ.
  3. Elevene logger seg inn på https://create.kahoot.it/register – hver gruppe har tilgang på en datamaskin. Her må lærer hjelpe hver  gruppe med å logge inn. Gruppen fører inn spørsmålene med 4 svar alternativer.
  4. Når alle gruppene er ferdige å lage hver sin quiz, prøver gruppene ut hverandres quizer – moro

Læringsmål: 

Elevene får brukt kunnskapene sine om fjellrev ved å lage en elektronisk eller analog quiz.

Arbeidet skal skape nysgjerrighet og motivere til å lære mer om fjellreven.

Naturfag:

  • fortelle om dyr i nærområdet, diskutere dyrevelferd og skille mellom meninger
  • undersøke biologisk nedbryting og beskrive et kretsløp i naturen
  • samtale om og sammenligne livssyklusen til noen plante- og dyrearter