Aktivitet 27: Flippbok

Tema:Hensikten med denne aktiviteten er å visualisere fjellrevens oppbygging og klargjøre noen av de tilpasninger som eleven har lært om fjellreven.

"" Illustrasjon Inger Lise Belsvik  

Varighet: ca 40 – 60 minutter.
Tidsperiode: Aktiviteten gjøres inne, hele året.

Utstyr:

 • Tre ark per elev som stiftes sammen.
 • Saks
 • Tegnesaker

Bakgrunn:

Elevene har nå fått tilstrekkelig med kunnskap om og kjennskap til fjellreven som art, dens tilpasninger, utseende og levesett. Med det utgangspunktet, vil aktiviteten være en form for oppsummering om biologien og fysiologien til fjellreven.

Gjennomføring:

 1. Læreren viser frem eksempl på flippbok til elevene i klassen.
 2. Det legges tre ark oppå hverandre og de stiftes sammen i overkanten. De to øverste arkene klippes av slik at når man starter å tegne vil tegningen strekker seg over alle arkene.
 3. Figuren under er ment som en forklaring, og ikke en kopieringsoriginal.
 4. Elevene tegner en fjellrev og velger selv om de vil fargelegge den som en fjellrev i sommerpels eller i vinterpels, blå eller hvit. For de elevene som synes dette er vanskelig, kan det tegnes en fjellrev på matpapir, over et bilde av en fjellrev, eller det tas kopi av en tegning.
 5. Tittel/overskrift skrives på. Dette er som fremside å regne.
 6. Elevene setter på opplysninger på de enkelte delene av reven, der de passer best. Her kan det med fordel deles inn i ulike tema om fjellreven, spesielt siden det skal skrives på flere høydenivå om dyret.
 7. Det kan differensieres etter alder, skriveferdigheter og tema som er gjennomgått.
 8. Første arket brettes opp, tegningen fullføres også på ark to, slik at ny kunnskap kan skrives inn.
 9. Her fortsetter fargeleggingen av reven igjen, og eleven får flere anledninger til å øve seg på å tegne en fjellrev samt øve på proporsjoner i den visuelle fremstillingen.
 10. Ark nummer to brettes opp, og tegningen fullføres enda en gang, på ark tre. Dersom det er vanskelig å tegne fjellreven, kan det gjøres bare en gang – en tegning som går over alle tre arkene, og kun deler av tegningen vises på hvert ark. Det er et valg dere gjør.
 11. På det siste og bakerste arket kan faktaopplysninger om beina, potene, sporstørrelse og sporsetting skrives inn. Det kan også være lurt å bruke ei sporbok som støtte til sporfasong, sporstørrelse, skrittlengde og vanlige gangarter for fjellreven.
 12. Når produktet er ferdigstilt, kan dette settes i fjellrevpermn.

TIPS! Aktiviteten kan også passe som hjemmearbeid.

Læringsmål: 

Gjennom aktiviteten skal eleven lære å sette sammen innhentet og bearbeidet informasjon ved å kombinere illustrasjon og tekst.

Naturfag:

 • innhente og bearbeide informasjon om naturfaglige tema fra ulike kilder og oppgi kildene

Norsk:

 • finne informasjon ved å kombinere ord og illustrasjon i tekster på skjerm og papir
 • lage tekster som kombinerer ord, lyd og bilde, med og uten digitale verktøy
   

Læringsressurser: