Publikasjonsliste ansatt

Publikasjonsliste for Erik Stange

2012

Kraabøl, M., Skår, M., Øian, H., Forseth, T., Robertsen, G., Stange, E. & Skurdal, J. 2012. Viktig vassdrag for byen. Studie skal gi helhetlig kunnskap om bruken. Kronikk i Gudbrandsdølen Dagningen 9. august 2012. Vis detaljer
Qvenild, M. & Stange, E. 2012. Hagegleder og problemplanter. Kronikk. Gudbrandsdølen Dagningen, 28. april 2012. p. 60. Vis detaljer


2011

Framstad, E., Stange, E. & Sverdrup-Thygeson, A. 2011. Gjensøkdatabasen for rødlistete arter. Vurdering av egnethet for bruk i overvåking. - NINA Rapport 744. 36 pp. Norsk institutt for naturforforskning (NINA), Oslo. Vis detaljer
Gundersen, V., Skår, M., Andersen, O., Stange, E., Wold, L.C., Vistad, O.I., Tangeland, T., Aasetre, J., Bentdal, K., Barnard, T. & Holtrop, E. 2011. Jeg gikk en tur på stien - hva søkte jeg der?. Presentasjon. - in Verdifull natur - Miljø 2015-konferansen III, Thon Hotell Opera, Oslo, 15.-16.02.2011. Lastet ned fra Norges Forskningsråds nettside, 11.11.11. Norges Forskningsråd, Oslo. Vis detaljer
Gundersen, V., Stange, E., Björck, M., Elsrud, O.E. & Frivold, L.H. 2011. Opplevelsesverdier i skog. Effekter av økologisk og økonomisk informasjon. - NINA Rapport 739. 52 pp. Norsk institutt for naturforskning (NINA), Lillehammer. Vis detaljer
Stange, E. & Sverdrup-Thygeson, A. 2011. Faglig grunnlag for handlingsplan for furupraktbille Chalcophora mariana. - NINA Rapport 682. 21 pp. Norsk institutt for naturforskning, Trondheim. Vis detaljer