Norsk institutt for naturforskning (NINA) er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn. Vi er 255 ansatte med hovedkontor i Trondheim og avdelinger i Tromsø, Bergen, Lillehammer og Oslo.
Finn publikasjoner
Finn folk

NINA-nyheter

Den nye handlingsplanen skal bidra til at elvemuslingen blir livskraftig. Elvemusling bidrar til å bedre vannkvaliteten i vassdragene den lever i og fungerer som en slags vaktmester. Foto: Bjørn Mejdell Larsen, NINA
13.11.2018

Elvemuslingen har en ny plan

Hvem skulle tro at et virvelløst dyr i perlehumør forteller spennende historier? En ny handlingsplan skal bidra til at elvemuslingen kan fortsette å ...
Les mer...
Denne fjellreven ble fanget av et viltkamera i Reisa Nord. Øremerkene forteller at den ble satt ut på Varangerhalvøya og så har vandret drøyt 30 mil. Foto: Viltkamera, NINA
12.11.2018

Fjellrev fant frender 30 mil unna

En fjellrev fra Varangerhalvøya vandret drøyt 300 kilometer mot sørvest, før den fant andre fjellrever i Reisa Nord. Det er gode nyheter for den krit...
Les mer...
Hit, men ikke lenger. Gjerdet satte en effektiv stopper for de fleste grågjessene som ville forsyne seg av hveten på Jarlsberg Hovedgård i Tønsberg. Bilde er tatt før siste rest av gjerdet er satt opp. Foto: Gørli E. Bruun Andersen
09.11.2018

Gjerder stopper beitende gjess

Gjerder kan hindre gjess i å tråkke i salaten og fortære andre vekster, før ungene lærer å fly. Det viser en ny studie fra Vestfold om forebygging av...
Les mer...