Ansattinformasjon

Zofie Cimburová
Stilling:    Stipendiat

  Telefon: +47 967 11 382
  E-post: zofie.cimburova@nina.no
 Arbeidssted:  Oslo

Kunnskapsområde

Graduated as a spatial data analyst, in the PhD project I am exploring how ecosystem services of urban trees are affected by the trees’ location and spatial context, i.e. their position towards structures and processes such as buildings, people or other trees. Building on this knowledge, I am developing geospatial methodologies for modelling and quantification of spatial context of urban trees in order to allow for more accurate, objective and large-scale estimation of trees’ ecosystem services and values.

Nøkkelkvalifikasjoner

Geoinformatikk; GIS; Romlig analyse; Kartografi; Fjernmåling; Økosystemtjenester; Urbane økosystemtjenester; Datavitenskap; Maskinlæring; R-programmering

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Zofie Cimburová

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: