Ansattinformasjon

Børre Kind Dervo

Stilling:    Forsker

 Telefon: +47 907 60 077
 E-post: borre.dervo@nina.no
 Arbeidssted:  Lillehammer

Kunnskapsområde

Fisk og vassdrag: Ferskvannsøkologi, innlandsfisk, vassdragsregulering, konsekvensutredninger i vassdrag. Friluftsliv og reiseliv: utmarksbruk, deltakelse i friluftsliv, forvaltning av naturressurser og utvikling av naturbasert reiseliv, utvikling av fisketurisme. Amfibier: PIT-teknologi, miljødesign av tiltak for amfibier, amfibieøkologi, overvåking av rødlistearter, risikovurdering av fremmede arter, handlingsplaner. Forskningsadministrasjon: Forskningssjef i fem år.

Nøkkelkvalifikasjoner

Ferskvannsøkologi, vassdragsforvalting, forvaltning av fisk og amfibier, biodiversitet i ferskvann, utmarksbruk, friluftsliv, fritidsfiske, naturbasert reiseliv, fisketurisme.

Publikasjoner:

Curriculum Vitae:
CV for Børre Kind Dervo