Tema

Datavitenskap

Francesco Frassinelli


Vis hele profilen til Francesco Frassinelli

Stefan Blumentrath

Kulturlandskap Miljøplanlegging GIS Landskapsestetikk
Vis hele profilen til Stefan Blumentrath

Matteo De Stefano


Vis hele profilen til Matteo De Stefano

Erlend Birkeland Nilsen

 • Populasjonsdynamikk
 • Demografi
 • Livshistorieteori
 • Trofisk interaksjoner
 • Predasjon
 • Høstingsteori
 • Hjortevilt
 • Rovdyr
 • Småvilt
 • Smågnagere
 • Statistisk modellering

Vis hele profilen til Erlend Birkeland Nilsen

Roald Vang

 • Databaser
  • SQL Server (DBA/TSQL/SSIS/SSAS)
  • PostgreSQL
  • ORACLE
  • MS Access
 • Webutvikling (ASP.NET, jQuery, HTML5, DNN, Web services, m.m.) 
 • IIS
 • Bioinformatikk
 • IT-ledelse

Vis hele profilen til Roald Vang

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: