Undervisningsopplegg om fjellrev

Undervisningsopplegg om fjellrev

«Fjellrev i sekken» er et tverrfaglig undervisningsopplegg der barn fra 1. – 4. klasse lærer om fjelløkologi og truede arter i naturen gjennom fjellreven.

Målet er å gi elevene praktiske opplevelser og erfaringer ute som de kan bruke til å reflektere over hvordan våre handlinger påvirker naturen. «Fjellrev i sekken» ønsker å gjøre elevene i stand til å se seg selv som en del av natur og samfunn. Som dette undervisningsmaterialet viser så er fjellrevens kritiske situasjon i stor grad påvirket av våre handlinger gjennom de siste 100 årene og arten er derfor en utmerket symbolart for hvordan våre handlinger og valg i hverdagen kan påvirke naturen direkte. Slik er fjellreven også en budbringer for hvordan bærekraftig bruk av naturressurser kan bidra til sunne fjellmiljø i framtida.

Undervisningsopplegget er delt inn i tre hovedbolker:   

Velg aktiviteter fra menyen, eller ved å klikke på illustrasjonene. 

"" Bli kjent med fjellrevenIntroduksjonsdel med forarbeid og forberedelser til hoveddelen. 

"" Fjellreven i økosystemet Hoveddel med fokus på økosystem og utrydningstruede arter. 

"" Klima og tilpasning Oppsummering med etterarbeid og presentasjon av arbeidet. 

Lærerveiledning: Møt fjellreven

Undervisningsopplegget er aktivitetsretta, bygger på nysgjerrighet og utforskende arbeidsmåter og er forankret i LK06.

Boka “Møt fjellreven” av Nina E. Eide, T. Borge og C. Næss er sentral i undervisningsopplegget, mens selve undervisningsaktivitetene er elektronisk basert og kan brukes av alle.  Lærerne får en kort innføring i bakgrunn, læringsmål og pedagogisk tilnærming i hver av de 30 undervisningsaktivitetene.

Undervisningsopplegget er delt inni tre hovedbolker:

Under hver hovedbolk finner du rundt 10 ulike aktiviteter eller undervisningsopplegg som kan brukes uavhengig av hverandre. Tanken er at lærerne selv kan gå inn på nettsiden og velge hvilke aktiviteter de ønsker å bruke.

Hvordan bruke undervisningsopplegget?

Lærer velger ulike aktivitetsark ut fra det antall timer en har til rådighet. Hver av de til sammen 30 aktivitetsarkene består av en beskrivelse av aktiviteten, læringsmål, forankring i læreplan, bakgrunn, læringsarena, behov for utstyr og tidsbruk - hva, hvorfor, hvor og hvordan. Beskrivelsen av aktiviteten støttes av illustrasjoner, tabeller eller videoer som læreren kan skrive ut fra nettsidene.

Varighet på hver aktivitet variere fra 10 min til 60 min, og noen aktiviteter trenger man 1-2 timer på å gjennomføre. Her er det opp til lærer å bestemme hvor mye tid hun/han ønsker å bruke for å gjennomføre aktiviteten. Dersom man ønsker å gjennomføre hele undervisningsopplegget vil det ta ca 24 timer pluss en dags befaring til avlsstasjon eller en fjellrevlokalitet. Da er det fint å fordele aktivitetene på høst, vinter og vår.

Men man kan også velge å gjennomføre undervisningsopplegget med totalt 9 timer, hvor en velger for eksempel 3-4 aktiviteter fra hver hovedbolk:  

Du kan altså velge og vrake hvilke aktiviteter du vil prioritere i din undervisning, men vi vil anbefale som et minimum å bruke følgende aktiviteter:

  • Aktivitet 1 Introduksjon til fjellreven
  • Aktivitet 2 boka Møt fjellreven alternativt aktivitet 9 filmen om Storm og Tinde 
  • Aktivitet 10 økosystem og næringsnett
  • Aktivitet 13 gjett hvem jeg er – leken
  • Aktivitet 16 temperaturmålinger
  • Aktivitet 27 oppsummering
  • Aktivitet 29 presentasjon av prosjektet
"" Lærerveiledning - introduksjon for lærerenBoka “Møt fjellreven” av Nina E. Eide, Terje Borg, Inger Lise Belsvik og Camilla Næss er sentral i undervisningsopplegget, mens selve undervisningsaktivitetene er elektronisk basert og kan brukes av alle. Lærerne får en kort innføring i bakgrunn, læringsmål og pedagogisk tilnærming i hver av de 30 undervisningsaktivitetene.