Tema

Living Norway

(Living Norway Ecological Data Network )

Erlend Birkeland Nilsen

 • Populasjonsdynamikk
 • Demografi
 • Livshistorieteori
 • Trofisk interaksjoner
 • Predasjon
 • Høstingsteori
 • Hjortevilt
 • Rovdyr
 • Småvilt
 • Smågnagere
 • Statistisk modellering

Vis hele profilen til Erlend Birkeland Nilsen

Roald Vang

 • Databaser
  • SQL Server (DBA/TSQL/SSIS/SSAS)
  • PostgreSQL
  • ORACLE
  • MS Access
 • Webutvikling (ASP.NET, jQuery, HTML5, DNN, Web services, m.m.) 
 • IIS
 • Bioinformatikk
 • IT-ledelse

Vis hele profilen til Roald Vang

Signe Nybø

 

 • Prosjektledelse
 • Økosystemtjenester
 • Naturindeks for Norge www.naturindeks.no
 • Radioøkologi
 • Miljødesign fornybar energi (vind og nett)
 • Restaurering av natur

Vis hele profilen til Signe Nybø

Matteo De Stefano


Vis hele profilen til Matteo De Stefano

Francesco Frassinelli


Vis hele profilen til Francesco Frassinelli

Siw Elisabeth Berge

 • Webutvikling (ASP.NET, Javascript, HTML/CSS m.m)
 • Databaser
 • Web Services

Vis hele profilen til Siw Elisabeth Berge

Matthew Grainger


Vis hele profilen til Matthew Grainger

Joseph Chipperfield


Vis hele profilen til Joseph Chipperfield

Norsk institutt for naturforskning

NINA er en uavhengig stiftelse som forsker på natur og samspillet natur – samfunn.
Følg oss på: