Employee info

Egil Bendiksen

Position:    Researcher III

 Telephone: 404 72 460
 E-mail: egil.bendiksen@nina.no
 Department:Oslo

Key qualifications

Botanikk, mykologi, skogøkologi, miljøgradienter i skog, arts-og arealforvaltning, truete og sårbare arter.

Publications: